Přeskočit na hlavní obsah
Osoba, která se dívá na laptop, pravděpodobně zkoumá platformy zákaznických dat

Co je CDP?

Platforma zákaznických dat (CDP), která je všeobecně považována za další krok v marketingových technologiích, je řešením pro nepropojené systémy zákaznických dat.

CDP je klíčem k zajištění správného zapojení pro správnou osobu ve správný čas a k personalizaci každého bodu kontaktu se zákazníkem od marketingu přes prodej až po služby.


Problém se zákaznickými daty

Chceme-li lépe vidět výhody, které může CDP přinést vašemu podnikání, je nejprve důležité pochopit, jak vás omezují odpojená zákaznická data.

Šíření kanálů a datových typů vedlo k boomu zákaznických dat. Tento velký objem dat je obvykle shromažďován samostatnými systémy nebo systémy v silech, které je mohou ukládat, ale ne interpretovat.

Zákaznická data zahrnují vše od anonymních zobrazení reklam až po známé nákupy, používání produktů a interakce se zákaznickými službami. Existují tři hlavní typy zákaznických dat:

  • Chování: Generována interakcí zákazníka se společností za pomoci zařízení připojených k internetu. Tento druh dat sleduje navštěvované weby, stahované aplikace nebo hrané hry.
  • Demografické: Sociálně-ekonomické informace, jako je věk, pohlaví, populace, rasa, příjem, vzdělání, zájem a zaměstnání.
  • Transakční: Dokumentují výměnu, dohodu nebo převod mezi organizacemi nebo jednotlivci. Obvykle mají buď komerční, nebo právní význam a mohou zahrnovat transakce, jako jsou nákupy, vratky, platby, registrace, rezervace a předplatné.

Problém se zákaznickými daty v silech spočívá v tom, že je obtížné pochopit, kdo jsou vaši zákazníci, co dělají a co chtějí. Bez nahlédnutí do jádra vašeho podnikání na základě dat je rozhodování omezené a méně účinné.

Každá kategorie zákaznických dat může být použita ke zlepšení interakce s novými i stávajícími zákazníky. Nicméně aby byla data zákazníků užitečná, je třeba je odstranit ze sil, sjednotit a zpřístupnit.


Jak vám může CDP pomoct

Platforma zákaznických dat (CDP) je řešením problému se zákaznickými daty. Jedná se o jednotnou databázi, která centralizuje zákaznická data ze všech zdrojů a je přístupná dalším systémům. CDP zdaleka nezajišťuje jen agregaci těchto dat. Je navržena tak, aby analyzovala tato data z různých zdrojů a poskytovala přehledy, doporučení a holistický pohled na každého zákazníka, který je založen na datech z každé fáze cesty kupujícího.

Zákazníci očekávají a požadují personalizovaná prostředí a jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je zlepšit vaše chápání jejich požadavků a potřeb. CDP poskytuje základ pro toto hlubší porozumění a lze ji použít ke zlepšení a obohacení všech kontaktních bodů zákazníka:

Marketingový profil zákazníka: Poskytujte cílené přístupy napříč všemi kanály s relevantním obsahem a kampaněmi, které zvyšují pravděpodobnost konverze, zvyšují návratnost investic do marketingu a poskytují konkurenční výhodu.

Prodejní profil zákazníka: Vytvářejte podrobné segmenty a personalizujte obchodní transakce pomocí kontextových informací, jako je stav věrnosti, četnost nákupů, útrata a nedávné nákupy, abyste optimalizovali každou prodejní příležitost.

Služby: Vybavte zástupce oddělení služeb zákazníkům komplexními profily zákazníků, aby mohli poskytovat proaktivní omnikanálovou podporu, díky níž se zákazníci budou cítit pochopeni a doceněni.


Výhody používání CDP

CDP může vaší organizaci kromě výhod uvedených výše přinést i řadu dalších:

  • Flexibilita: CDP vám přinášejí větší flexibilitu reagovat na chování spotřebitelů a technologické trendy, které se neustále mění. Technologické programy můžete postavit na solidním datovém základu, který bezproblémově funguje s ostatními používanými systémy.
  • AI a strojové učení: Pokud nemáte vlastní tým interních odborníků na umělou inteligenci, je vývoj a implementace pokročilých funkcí umělé inteligence a strojového učení, jako je zpracování v přirozeném jazyce, prediktivní doporučení a inteligentní přehledy, finančně neúnosné. Tyto funkce jsou zabudovány do některých platforem CDP a poskytují přidanou hodnotu přesnějších předpovědí a přehledů, které by jinak nebylo možné získat.
  • Vyšší účinnost: Platformy CDP snadno integrují data z různorodých zdrojů, jsou spolehlivější než vlastní systémy a lze je snadněji aktualizovat. Zatímco proprietární systém je náročný na zdroje a vyžaduje neustálou údržbu a odstraňování problémů, aplikace CDP centralizuje cílové skupiny a obchodní pravidla, aby je bylo možné použít ve všech používaných nástrojích. To šetří čas a vyžaduje méně úsilí oddělení IT při údržbě a aktualizaci řešení.
  • Přístupnost dat: CDP poskytuje centrální, přístupný a užitečný zdroj zákaznických dat, který může využívat více oddělení k rozvoji vašeho podnikání. Od marketingu po prodej, služby zákazníkům a business intelligence poskytuje CDP jediný přesný zdroj informací, který potřebujete k podpoře růstu.

Čím se CDP liší

Platforma zákaznických dat sdílí některé společné prvky s jinými řešeními zákaznických dat. Je tedy důležité pochopit, jak se CDP liší od ostatních systémů, které již používáte.


Rozdíl mezi CDP a CRM

Zatímco CDP a řešení pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) shromažďují zákaznická data, CDP formuluje jednotný profil zákazníka složený z více online a offline zdrojů dat. CRM ukládá pouze data první strany, nebo-li přímé interakce zákazníka se společností.


Rozdíl mezi CDP a DMP

CDP agregují identifikovatelné osobní údaje, jako jsou jména, poštovní a e-mailové adresy a telefonní čísla, anonymních i známých osob. Platformy pro správu dat (DMP) pracuje pouze s daty třetích stran nebo-li anonymními online daty, jako jsou soubory cookie, zařízení a adresy IP.

CDP rozšiřuje funkce CRM a DMP integrací dat ze zdrojů první, druhé a třetí strany. To znamená, že zahrnuje informace CRM a DMP, které poskytují komplexní pohled na každého zákazníka, takže všechny informace, které potřebujete, získáte z jedné aplikace.

Další informace o tom, co CDP může pro vaše odvětví udělat

Získejte ucelený přehled o svých zákaznících s řešením Dynamics 365 Customer Insights, platformou zákaznických dat, kterou lze snadno integrovat s vašimi stávajícími systémy pomocí stovek vestavěných konektorů.

Prozkoumejte, jak optimalizuje dosah s využitím přehledů a predikcí využívajících strojové učení a AI, zefektivňuje a automatizuje pracovní postupy za účelem zvýšení produktivity a chrání vaše data pomocí vestavěných nástrojů pro zabezpečení a správu.