Přeskočit na hlavní obsah

Co je online podvod?

K online podvodu nebo také podvodu v elektronickém obchodování dochází, když někdo při nákupu online používá ukradené nebo falešné informace.

Muž vyplňující online formulář na tabletu

Pochopení různých typů online podvodů

Existuje mnoho druhů podvodů v oblasti elektronického obchodování. Níže uvádíme čtyři nejčastější:

Podvod s převzetím účtu:

K útokům s převzetím účtu dochází, když podvodníci používají ukradené identity, útoky robotů, phishing, malware a další nástroje k získání přihlašovacích údajů uživatele a převzetí kontroly nad účtem elektronického obchodování. Poté, co zločinec do účtu pronikne, převede peníze, nakoupí zboží, upraví účet nebo dokonce zacílí na další účty oběti. Potenciální útoky s převzetím účtu může signalizovat vyšší frekvence přihlášení, zablokování a změn profilů účtu.

Zneužití první stranou

Tento druh podvodu je často označován jako „přátelský podvod“ a má finanční dopad na obchodníky, i když často není škodlivý. Dochází k němu při online nákupu držitelem karty nebo členem rodiny, například dítětem. Držitel karty pak buď zapomene, že provedl nákup, nebo o nákupu člena rodiny neví, a nahlásí to své bance jako podvod, což vede k vrácení peněz.

Podvody s testováním karet

V případě této běžné formy podvodu s platební kartou osoby se zlými úmysly získají ukradená čísla účtů platebních karet. Často používají skripty nebo roboty k rychlému provedení několika online nákupů, aby ověřili, zda jsou účty stále platné, a zjistili související kreditní limity. Než jsou tyto obvykle malé zkušební nákupy detekovány, provedou zločinci několik velkých nákupů, obvykle až do výše kreditu, který je na účtech k dispozici.

Podvod třetích stran

Tento typ podvodů je také označován jako zneužití třetí stranou a jedná se o jeden z nejběžnějších typů podvodů v elektronickém obchodování. Osoba se zlým úmyslem získá přístup ke ukradeným platebním informacím, jako je číslo platební karty, a použije je k online nákupu. Když se skutečný držitel karty dozví o neoprávněném nákupu, nahlásí to bance, což vede k vrácení peněz obchodníkovi.

Podvodné činnosti, jako jsou tyto, lze významně omezit správným řešením prevence podvodů. Například řešení, která používají pokročilé techniky AI a učí se ze široké sítě dat, dokážou kontrolovat online nákupy a nalézt vzorce, které naznačují, zda je aktivita skutečná nebo podvodná.

Taková řešení fungují následovně: Když je zahájen online nákup, řešení analyzuje mnoho aspektů transakce, například kdo nákup zahajuje, jaké zařízení se používá, jaký produkt se kupuje a jaká karta se používá. Když pak systém zjistí podezřelé vzorce, upozorní vás, že nákup byl označen jako možný podvody s kreditními kartami, abyste mohli transakci zablokovat.

Negativní dopad online podvodu

Dojde-li k podvodu v elektronickém obchodování, vaše firma přijde o více než o zisk. Musíte také čelit poškození pověsti společnosti a ztrátě důvěry zákazníků.

Každý z těchto negativních dopadů – finanční ztráty, poškozená pověst a snížená důvěra – ohrožují dlouhodobou prosperitu vašeho podnikání. Bez ohledu na velikost vaší společnosti je riziko těchto typů podvodů v elektronickém obchodování skutečné.

Signály, že je vaše firma vystavena zvýšenému riziku online podvodu

Zanedbání určitých postupů může vaše podnikání vystavit většímu riziku podvodu v elektronickém obchodování. Společnosti musí například sledovat zdroj provozu na svých webových stránkách, sledovat prodeje a vrácení peněz, sledovat stížnosti zákazníků na podvody a hledat změny ve vzorcích nakupování stávajících zákazníků. Bez tohoto kritického monitorování je větší pravděpodobnost, že se na firmy a jejich zákazníky zaměří zločinci.

Organizace musí mít navíc přehled o současných trendech v podvodech a měly by si promluvit se svými partnery a poskytovateli služeb o vývoji strategií, které budou konkrétně řešit vznikající hrozby.

Otázky, které je třeba položit:

  • Víte, odkud pocházejí určité podvody?

  • Jaké typy podvodů se ve vašem odvětví často vyskytují?

  • Jaká je vaše strategie zmírnění a prevence ztrát?

  • Co ještě potřebujete k podpoře detekce a prevence podvodů?

  • Když implementujete změny, které vašim zákazníkům usnadní nakupování, neusnadňuje to náhodou také neoprávněným uživatelům?

Vaše role v prevenci podvodů v elektronickém obchodování

Za detekci a prevenci online podvodů je odpovědný každý ve vaší firmě. Zaměstnanci musí neustále zvažovat, zda změna, kterou dělají za účelem zlepšení zákaznického prostředí při nakupování, neusnadní i podvody. Jedním z běžných příkladů je zavedení modelu nákupu online a vyzvednutí v obchodě.

Za účelem zabránění krádeži přihlašovacích údajů, jejímž následkem může být podvod s převzetím účtu, je třeba vždy stáhnout a nainstalovat aktualizace zabezpečení firemního webu a aplikací, jakmile budou k dispozici. Upravte nastavení tak, aby k tomu docházelo automaticky ve všech zařízeních a vaše podnikání bylo vždy chráněno.

Upozorněte své zaměstnance, že je důležité věnovat zvláštní pozornost stížnostem zákazníků a hlídat signály upozorňující na možný podvod. Sledování zákaznických trendů je jedním z nejcennějších a nejspolehlivějších výstražných signálů.

S kolegy z oboru, partnery a poskytovateli služeb byste měli také pravidelně mluvit o trendech podvodných aktivit a jejich současných strategiích. Musíte mít přehled o tom, co se ve vašem oboru děje, a aktuální informace poskytovat i svým zaměstnancům.

Jak hodnotit technologická řešení podvodů

Víte, že prevence podvodů je pro vaše podnikání v oblasti elektronického nakupování důležitá. Kde byste ale měli začít?

Nejdříve si shrňte, co potřebujete: Jakým hrozbám vaše firma čelí? Jaké nástroje aktuálně používáte k omezení podvodných aktivit? Dokážou tyto nástroje ochránit vaše podnikání před aktuálními a novými hrozbami?

Pak hledejte komplexní řešení ochrany před podvody využívající strojové učení k detekci nových hrozeb, když k nim dojde.

Při hodnocení řešení pro ochranu před podvody se zaměřte na následující funkce:

Ochrana nákupu

Pomáhá chránit vaše výnosy zvýšením hodnocení přijímání bank a omezením problémů při placení, které mohou mít za následek nedokončené nákupy ve vozíku.

Ochrana účtu

Brání podvodnému přístupu k účtu, vytváření falešných účtů a převzetí účtů.

Prevence ztrát

Brání ztrátě rychlou identifikací potenciálních podvodů s vrácením peněz a slevami v případě omnikanálových nákupů.

Pět užitečných otázek, které byste si měli položit při hodnocení potenciálního řešení ochrany před podvody:

  • Využívá k detekci podezřelé aktivity strojové učení?

  • Dokáže rozvíjet informace o jedinečných vzorcích chování zákazníků?

  • Využívá k označení podezřelých transakcí algoritmy strojového učení?

  • Dokáže se samo vzdělávat a rozšiřovat své znalosti se změnou aktivit zákazníků?

  • Využívá k vyhodnocení transakcí v reálném čase algoritmy strojového učení spíše než přístup založený na pravidlech?

Začínáme s ochranou před podvody

Chcete-li chránit své příjmy a pověst, musí být vaše online podnikání chráněno samostatnou službou chránící před podvody v elektronickém obchodování, kterou lze integrovat s vašimi dalšími maloobchodními technologiemi a která podporuje bezproblémové zákaznické prostředí.

Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection pomáhá online maloobchodníkům diagnostikovat transakce, vyhodnocovat potenciál podvodů a chránit jejich podnikání pomocí přizpůsobitelných pravidel k získání doporučení pro rozhodování o transakcích elektronického obchodování.