Přeskočit na hlavní obsah
Obrázek propojených operací ve vaší malé a střední firmě

Dynamics 365 Business Central

Propojené operace ve vaší malé a střední firmě

Komplexní řízení podniku

Propojte prodej, servis, finance a provoz, abyste mohli pracovat chytřeji, rychleji se přizpůsobovat a dosahovat lepších výsledků.

Přenos dat ze serveru do cloudového úložiště

Rychlejší přechod do cloudu

Rozvíjejte své podnikání díky flexibilnímu nasazení, spolehlivosti a zabezpečení – nyní je k dispozici ve více než 130 zemích a oblastech.

Grafické znázornění výkonu podniku za období jednoho měsíce

Zvýšení prodeje a služeb

Propojte lidi, procesy a přehledy, abyste mohli rychleji rozhodovat pomocí integrovaných pokynů, řídicích panelů a interoperability s řešeními Microsoft 365 a Microsoft Teams.

Grafické znázornění finančních dat v řešení Business Central

Zvýšení výkonu

Zrychlete finanční uzávěrku, vylepšete předpovědi a získejte metriky výkonu a vykazování v reálném čase a současně podpořte dodržování předpisů napříč pobočkami.

E-mail od potenciálního zákazníka s žádostí o nabídku na nábytek

Zrychlení prodejních procesů

Lépe pečujte o zákazníky díky řízení celého procesu prodeje z aplikace Outlook a dosahujte lepších výsledků s propojenými operacemi služeb.

Grafické znázornění přehledů o projektu, pracovních výkazech a sestavách Business Central

Dosahujte snadněji projektových úspěchů

Zajistěte úspěšnou realizaci projektů a ziskovost pomocí plánování, zdrojů, sledování, výpočtu nákladů, fakturace, účetnictví a informací v reálném čase.

podrobnosti o zásobách a skladech

Optimalizace řízení dodavatelského řetězce

Dodávejte produkty včas a přizpůsobte se měnícím se obchodním modelům s viditelností napříč nákupy, výrobou, zásobami a sklady.

Logo Forrester

Přečtěte si studii Total Economic Impact™ pro Business Central

V této studii Forrester Consulting Total Economic Impact™ z roku 2020 placené společností Microsoft se dozvíte, jak firmy snížily náklady a navýšily celkovou efektivitu pomocí Business Central.

162 %

Návratnost investic s Dynamics 365 Business Central za období tří let

<1 rok

Do návratnosti

10 %

Nižší potřeba náboru pro finanční a provozní operace

Výsledky byly zjišťovány v období tří let a vztahují se na kompozitní organizační strukturu na základě rozhovorů se zákazníky studie The Total Economic Impact™ of Microsoft Dynamics 365 Business Central, září 2020.

Skuteční zákazníci, skutečné výsledky

Obrázek pro zavedení poplatku za recyklaci

Zavedení poplatku za recyklaci

Zjistěte, jak společnost Call2Recycle využívá Business Central k automatizaci procesů, čímž šetří ročně 25 000 USD za poplatky, licence a hardwarovou podporu.

Obrázek pro Podpora růstu prostřednictvím digitalizace

Podpora růstu prostřednictvím digitalizace

Zjistěte, jak společnost CURRAX využívá Business Central pro digitalizaci a zvýšení efektivity a jak dosáhla 12procentního meziročního nárůstu zpracování projektů.

Obrázek pro Zjednodušení obchodních procesů

Zjednodušení obchodních procesů

Zjistěte, jak společnost Design Offices využívá Business Central k optimalizaci obchodních procesů, pružnějšímu škálování a zlepšení transparentnosti bez dalších IT pracovníků.

Propojené řešení řízení podniku

S jistotou se přesuňte do cloudu s provozní rychlostí, výkonem a přehledy potřebnými k tomu, aby se vaše obchodní vize stala realitou.

 • Nasazení místně nebo v cloudu
 • Snadno přizpůsobitelné a rozšiřitelné řešení
 • Lze použít na jakémkoli zařízení a kdekoli
 • Rychlejší vykazování, doby cyklů a finanční uzávěrky
 • Pracovní prostory založené na rolích a vedení pracovního postupu
 • Vyšší produktivita díky vestavěnému Microsoft 365
 • Prognóza prodeje pomocí historických dat
 • Vizualizace dat v reálném čase
 • Integrovaná business intelligence

Porovnejte možnosti licencování

Zvolte funkce, které jsou vhodné pro vaše podnikání.

 • Dynamic 365 Business Central Essentials
 • Dynamic 365 Business Central Premium
Dynamic 365 Business Central Essentials
Dynamic 365 Business Central Premium
Neomezený počet uživatelů

Zahrnuto

Zahrnuto

Vlastní nastavení a rozšiřitelnost

Zahrnuto

Zahrnuto

Více prostředí

Zahrnuto

Zahrnuto

Více společností

Zahrnuto

Zahrnuto

Správa financí

Zahrnuto

Zahrnuto

Prodej a marketing

Zahrnuto

Zahrnuto

Plnění a dodávka

Zahrnuto

Zahrnuto

Nákup a závazky

Zahrnuto

Zahrnuto

Zásoby

Zahrnuto

Zahrnuto

Plánování a dostupnost dodávek

Zahrnuto

Zahrnuto

Správa projektu

Zahrnuto

Zahrnuto

Řízení skladu

Zahrnuto

Zahrnuto

Správa služeb

Nezahrnuto

Zahrnuto

Výroba

Nezahrnuto

Zahrnuto

Podrobné informace o cenách Stáhnout licenční příručku
Osoba pracující na tabletu

Začínáme s Dynamics 365 Business Central

Osoba pracující na tabletu