Přeskočit na hlavní obsah
Skupina lidí, kteří pravděpodobně uvažují o definici E R P

Definice ERP

Plánování podnikových zdrojů, známé také jako ERP, je systém, který pomáhá automatizovat a spravovat obchodní procesy napříč financemi, výrobou, maloobchodem, dodavatelským řetězcem, lidskými zdroji a provozem. Systémy ERP pomáhají vedoucím pracovníkům získat přehled, optimalizovat provoz a zlepšovat rozhodování, odbourávají datová sila a integrují informace mezi různými odděleními.


Příklady ERP napříč oblastmi podnikání

Systémy ERP poskytují komplexní pohled na vaše podnikání a propojují různé operace a oddělení v celé vaší organizaci. Zaměřte se blíže na konkrétní oddělení nebo získejte celkový obraz o tom, jak funguje firma celkově. Tento jediný pohled vám pomůže překonat problémy, odstranit překážky a provést změny potřebné k dalšímu rozšiřování firmy.

ERP systémy přinášejí business intelligence do celkového pohledu a jsou přínosem pro mnoho oblastí organizace. Zde je několik příkladů toho, jak dobře definované systémy ERP zefektivňují a optimalizují běžné oblasti podnikání.

Finance

Zvyšte ziskovost, identifikujte chyby, eliminujte duplicity a zajistěte soulad s business intelligence, kterou ukáží přesně definované ERPsystémy.

Výroba

Systémy ERP zrychlují dodávky a produkci a přináší jednotné řešení pro výrobu. Výhody systémů ERP podporují celý proces od produkt po zákazníka a pomáhají se sledováním, plánováním a optimalizací výroby a dodávek produktů.

Maloobchod

Systémy ERP poskytují jednotné maloobchodní zkušenosti a vytvářejí plynulý a bezproblémový provoz. Informace o produktech a data o zásobách, propagaci pro zákazníky a o prodeji jsou centrálně spravovány. To zjednodušuje prodej v obchodech i online nákupy.

Dodavatelský řetězec

Systémy ERP podporují optimalizaci, zlepšují viditelnosti a zefektivňují dodavatelský řetězec, od prodeje až po plnění, a pomáhají optimalizovat logistiku napříč výrobními pracovišti, sklady, zařízeními a přepravou.

Lidské zdroje

Systémy řízení lidského kapitálu poskytují centralizovaná data na jedné platformě a často jsou integrovány do systémů ERP. Umožněte úspěch zaměstnanců prostřednictvím správy výhod, absencí a pracovního volna, možnostmi přilákání a zaškolení špičkových talentů a nástrojů k zajištění shody s předpisy.


Vlastnosti a výhody ERP systémů

Viditelnost v reálném čase díky ERP systémům zlepšuje rozhodování, pomáhá identifikovat problémy dříve, než k nim dojde, a celkově zvyšuje produktivitu.

Spojením dat z různých zdrojů vám systémy ERP pomohou zlepšit provozní postupy. Díky komplexnímu pohledu na vaše obchodní procesy budete schopni rychle reagovat na změny v požadavcích nebo předpisech a udržovat všechny systémy v souladu s předpisy po celém světě.

S komplexním pohledem na vaše podnikání existuje několik běžných výhod jasně definovaných ERPsystémů:

Optimalizovaný provoz

Získejte větší kontrolu nad nepropojenými oblastmi vašeho podnikání pomocí automatizace, stanovení priorit úkolů a integrace dat systémůERP.

Sjednocené týmy

Zvyšte produktivitu podnikání, povolte tok dat mezi odděleními a podporujte spolupráci rozdělením datových sil.

Sjednocená data

Odstraňte duplicity, snižte počet chyb a zvyšte přesnost dat udržováním centralizovaného úložiště pro data ze všech oddělení.

Vylepšené rozhodování

Vytvářejte prediktivní přehledy a rozhodujte se na základě dat pomocí informací o vaší organizaci v reálném čase.

Snížené náklady

Omezte chyby a odhalte problémy dříve, než k nim dojde. Přehledy o celé firmě zvyšují efektivitu a snižují celkové náklady.


Výběr systému ERP pro vaši firmu

Podniky všech velikostí mohou těžit ze systému ERP. Pokud váš software brání obchodní expanzi, je vhodná doba na identifikaci systému, který vám pomůže růst. I když existuje mnoho systémů, je důležité vědět, co při hodnocení potenciálního systému ERP pro vaši organizaci hledat. Tyto funkce je užitečné vzít v úvahu při výběru dobře strukturovaného, vhodného a dobře definovaného ERPsystému.

Vhodný pro růst

Potřeby se neustále mění v rychlém tempu dnešního obchodního světa. Hledejte systém, který bude růst s vaší organizací.

Přizpůsobení vašim potřebám

Použijte jednu nebo více aplikací s flexibilitou přizpůsobit, rozšířit a integrovat vaše řešení s dalšími systémy v odvětví.

Nasazený v cloudu, přívětivý pro mobilní zařízení

V kanceláři nebo na pracovišti najděte řešení, které váš tým udrží v kontaktu, ať jsou jeho členové kdekoliv.

Více než jen ERP

Hledejte aplikace, které nabízejí nejširší pohled na vaše podnikání. Zkombinujte řízení vztahů se zákazníky (CRM), ERP, lidské zdroje a další nástroje a propojte všechny oblasti své organizace.

Párujte a sdílejte

Investujte do systému, který nabízí jednotné prostředí a umožňuje vám připojit a sdílet data v různých aplikacích.


Co může Microsoft Dynamics 365 udělat pro vaši firmu

Rozdělte datová sila pomocí Dynamics 365, inteligentních podnikových aplikací, které jdou nad rámec tradičních systémů ERP. Spojte data a vztahy, integrujte inteligenci do svého rozhodování a dosahujte lepších výsledků s touto ucelenou kolekcí komplexních cloudových aplikací.