Přeskočit na hlavní obsah
Ilustrace práce v továrně

Jak systémy ERP zlepšují správu dodavatelského řetězce

Plánování podnikových zdrojů (ERP) – software, který pomáhá automatizovat, zjednodušit a vylepšit základní obchodní procesy – je stěžejní nástroj pro seskupení firemních financí, dodavatelského řetězce, provozu, obchodu, vykazování, výroby a lidských zdrojů na jedno místo. Umožňuje to vedoucím pracovníkům organizace mít kompletní přehled o firmě, aniž by museli pracovat s různými zdroji informací a zjišťovat, jak se jednotlivé součásti vzájemně ovlivňují.

Používání ERP v systémech dodavatelského řetězce je obzvláště důležité, protože dokáže ušetřit čas a peníze zjednodušením provozu. Zaměstnanci tak už nemusí ručně aktualizovat informace. Moderní moduly ERP pro dodavatelské řetězce navíc začleňují digitální řešení, třeba řídicí panely, business intelligence a technologie Internetu věcí (IoT), pomocí kterých ještě více zjednodušují procesy, jako je správa skladových zásob.

Výhody používání ERP v dodavatelských řetězcích

Když přejdete na Systém ERP pro dodavatelské řetězce, budete mít na jednom místě komplexní informace o všem, co se v dodavatelském řetězci děje. Díky tomu se budete moct informovaněji rozhodovat a provádět analýzy, lépe komunikovat s různými odděleními, ušetřit náklady a zaměřovat se na nejlepší způsoby, jak rozšiřovat firmu.

 • Získání informací v reálném čase Když se budou v reálném čase používat metriky, jimž data dodává umělá inteligence, bude se neustále vyhodnocovat firemní distribuční systém tak, aby se zvyšovala efektivita dodavatelského řetězce a bylo možné rychle reagovat na narušení provozu nebo změny na trhu.
 • Úspora času a peněz díky automatizaci Omezením časově náročných každodenních úkolů, třeba fakturace, pomocí automatizace nejen ušetříte čas zaměstnancům, aby mohli pracovat na strategičtějších úkolech, ale zároveň urychlíte distribuci a pomůžete dodržovat regulační předpisy.
 • Odstranění sil mezi odděleními Pravděpodobně jste už někdy zažili situaci, kdy jedno oddělení nesdílelo informace s jiným oddělením, což způsobilo neočekávaný problém. Tady ERP v dodavatelských řetězcích dokáže opravdu výrazně pomoct, protože bourá tyto překážky mezi odděleními a sjednocuje informace na jednom místě, kde k nim mají přístup všichni.
 • Zvýšení viditelnosti Když se odstraní sila jednotlivých oddělení, získáte lepší přehled o metrikách a výkonu. To vám pomůže řídit důležité aspekty úspěšnosti, jako jsou skladové zásoby, plnění, produktivita zaměstnanců a prognózování budoucnosti.
 • Budování podniku Jakmile budete mít zavedený moderní systém ERP a dokážete využít nástroje se všemi dříve uvedenými výhodami, bude vaše firma v dobré pozici na to, aby se zaměřovala na svůj růst. S moduly ERP pro dodavatelský řetězec budete moct vytvářet nové obchodní modely, třeba programy předplatných. To vám umožní vstoupit na nové trhy, získávat zákazníky s alternativními nákupními vzorci a v konečném důsledku rozšiřovat svou firmu.

Jaký vliv má ERP na efektivitu správy dodavatelského řetězce

Abychom lépe porozuměli, jak efektivní správa dodavatelského řetězce v ERP vypadá ve skutečném světě, podívejme se na následující případové studie společností, které úspěšně používají Dynamics 365 Supply Chain Management.

Společnost Toyota Material Handling India přešla z ručního zadávání dat o skladových zásobách do tabulek ke cloudovému ERP v dodavatelském řetězci, což jí přineslo ucelený pohled na skladové zásoby v mnoha lokalitách a skladech. Díky tomu se zvýšila produktivita zaměstnanců, snížila se doba obratu a došlo k optimalizaci prostředků.

Přední maloobchodník s módou Aubainerie, který každoročně vytvoří přibližně 6000 nových produktů, potřeboval způsob, jak přesně spravovat svá obrovská množství dat o skladových zásobách. Přechodem na ERP v dodavatelském řetězci, které průběžně aktualizuje data v reálném čase, společnost dokázala přizpůsobit nakupování svým zákazníkům. Tím zákazníci získali lepší prostředí, což nakonec vedlo k 25procentnímu navýšení uskutečněných prodejů.

Když společnost Alterra Mountain Company převedla své zastaralé systémy na moderní systém ERP, nasadila řešení správy nemovitostí, které nabízí komplexní informace o stavu nemovitostí a nákladech na jejich údržbu. Tak si firma zajistila zjednodušenou preventivní údržbu, která pomáhá udržet nemovitosti v chodu a rychleji a lépe se rozhodovat o obchodních investicích do nemovitostí.

Integrace softwaru ERP do dodavatelského řetězce

Když budete znát ten nejlepší způsob, jak zahájit proces integrace softwaru ERP do pracovního postupu, pomůže vám to hladce provádět změny a minimalizovat zádrhely.

 1. Svolejte svůj tým. Důležitým prvním krokem k tomu, aby nový software ERP dělal to, co od něj očekáváte, je získat jedinečný pohled a požadavky zástupců každého jednotlivého oddělení. Sejděte se a proberte spolu aktuální procesy, co byste chtěli zlepšit a které softwarové řešení se k tomu zdá být vhodné.
 2. Seznamte se s novým systémem. Jakmile se váš tým rozhodne pro software ERP, který bude splňovat co nejvíce požadavků, pověřte každého člena týmu důkladným posouzením jeho funkcí a možností.
 3. Připravte data na převod. Než svá data, která se chystáte migrovat, seskupíte do tabulek, kde je pak rozdělíte na logické části, nezapomeňte je zkontrolovat a vyčistit. Pomůže to zjednodušit převod na nový systém.
 4. Testujte, testujte, testujte. Používejte spolu se svým týmem testovací databázi, která obsahuje skutečná data o transakcích, a ověřujte výstup, testujte přesnost a kontrolujte, jestli integrace a rozhraní fungují přesně tak, jak by měly. Tento krok si můžete představit podobně jako beta testování – budete mít příležitost vyřešit jakékoli případné nesrovnalosti ještě dříve, než systém plně zavedete do celé organizace.
 5. Zajistěte zaměstnancům školení. Poraďte se s členy týmu ERP a proberte, jaké typy školení by byly nejvhodnější pro zaměstnance, kteří budou potřebovat používat nový systém nebo mu rozumět.
 6. Zavádějte systém postupně. Než systém spustíte, vytvořte si kontrolní seznam. Pomůže vám zůstat organizovaní a připravit se na řešení různých aspektů, třeba komunikačních protokolů pro výpadky systému, kontroly rychlosti a spolehlivosti sítě a procesy zálohování dat. Po zavedení systému očekávejte, že bude zapotřebí provádět úpravy. Je důležité naplánovat kroky pro každý scénář, který může nastat.

Další postup při implementaci softwaru ERP

Dalším přirozeným krokem pro organizaci, která pro svůj dodavatelský řetězec zvažuje přechod na ERP, je výběr správného technologického partnera, který nabídne přizpůsobitelný software splňující konkrétní požadavky vaší firmy. Renomovaný partner se vás zeptá na váš stávající systém, na vaše okamžité i budoucí cíle a které problémy (pokud nějaké jsou) chcete řešit.

technologický partner od Microsoftu vám může pomoct rozhodnout, které řešení je pro vaši firmu nejvhodnější, třeba Dynamics 365 Supply Chain ManagementMicrosoft Supply Chain Platform.

Pokud potřebujete pomoc s přesvědčováním vedení, aby podpořilo přechod na ERP pro dodavatelský řetězec, zvažte naplánování ukázky Dynamics 365, aby se lidé mohli na vlastní oči přesvědčit, jaké výhody by takový přechod mohl přinést.

Nejčastější dotazy

1. Co znamená ERP a jaká je jeho role ve správě dodavatelského řetězce?

ERP znamená Enterprise Resource Planning (plánování podnikových zdrojů) a je to softwarový systém, který organizacím pomáhá automatizovat a zjednodušovat základní obchodní procesy. Správa dodavatelského řetězce v ERP je strukturovaná tak, aby zjednodušovala operace, šetřila čas a peníze, pomáhala firmě růst, reagovala na změny na trhu a zajišťovala trvalé dodržování předpisů regulačních orgánů.

2. Pro jaký obchodní scénář se dá správa dodavatelského řetězce pomocí ERP využít?

Jeden z příkladů obchodních scénářů z reálného světa, jak se pomocí ERP úspěšně zlepšila správa dodavatelského řetězce, najdeme u vodárenské společnosti ChemTreat. Než tato společnost přešla na moderní systém ERP pro dodavatelské řetězce, ručně sledovala dodávky materiálů a některé výrobní procesy v tabulkách. Po přechodu společnost ChemTreat získala ucelený přehled o svých dodavatelích, skladových zásobách a zákaznících. Díky tomu teď dokáže jasně a rychle zjistit, za co utrácí u kterých dodavatelů, a přímo tyto výdaje spojit se spotřebou a poptávkou zákazníků.

3. Jaký je rozdíl mezi systémy ERP a SCM?

ERP je plánování podnikových zdrojů a SCM je správa dodavatelského řetězce. Systémy ERP a SCM spolu sice souvisí, ale systém SCM se zaměřuje konkrétně na plánování a řešení dodavatelského řetězce, zatímco systém ERP využívá komplexnější přístup a zabývá se všemi souvisejícími funkcemi, které mají na dodavatelský řetězec vliv, například financemi, provozem, obchodem, vykazováním, výrobou a aktivitami lidských zdrojů.

4. Jaké výhody nabízí ERP?

Mezi výhody ERP patří:

 • Zajišťování úplnějšího, omnikanálového obchodního řešení, které kombinuje administrativní podporu (back-office), činnosti na prodejně a digitální prostředí
 • Zvýšení ziskovosti a podpora dodržování předpisů
 • Správa dat společnosti a zjednodušování úkolů řízení zaměstnanců, třeba mezd a náboru
 • Zlepšení obchodní komunikace
 • Automatizace každodenních procesů pomocí robotické automatizace procesů, která šetří čas a peníze
 • Plnění požadavků zákazníků a správa zdrojů prostřednictvím dat v reálném čase

5. Jak fungují systémy ERP?

Systémy ERP spojují podnikové finance, dodavatelský řetězec, provoz, obchod, vykazování, výrobu a lidské zdroje na jednom místě a nabízejí tak zjednodušenou, lépe informovanou správu. Systémy ERP v dodavatelských řetězcích používají i digitální nástroje, jako jsou součásti IoT a monitorování a automatizace pomocí AI. Dále tak vylepšují data a analýzu.

6. Dá se práce se softwarem ERP snadno naučit?

Smyslem softwaru ERP je usnadnit v organizaci rozhodování, strategie a operace a zkrátit čas strávený prací s mnoha zdroji dat. Proto bude seznamování se softwarem ERP pravděpodobně přímočarý proces. Proces přechodu na systém ERP by ale měl být promyšlený a neuspěchaný.

7. Co je systém ERP ve výrobě?

Systém ERP se ve výrobě zaměřuje na zlepšení obchodní komunikace, automatizaci každodenních procesů pomocí robotické automatizace procesů, plnění požadavků zákazníků a správu zdrojů prostřednictvím dat v reálném čase. Mezi další oblasti patří optimalizace projektového řízení, řízení nákladů a plánování výroby.

8. Co je systém ERP v logistice?

Systém ERP v logistice znamená, že všechny hlavní součásti firmy, třeba finance, dodavatelský řetězec, provoz, obchod, vykazování, výroba a aktivity lidských zdrojů, je možné zobrazovat na jednom místě. Vedoucí pracovníci v celé firmě se tak můžou více informovaně rozhodovat na základě toho, jak se jednotlivé součásti vzájemně ovlivňují.