Přeskočit na hlavní obsah

Dynamics 365 Field Service

Poskytujte výjimečné služby

Přejděte z reaktivní na proaktivní a prediktivní službu pomocí přehledů dat a propojených prostředí.

Přizpůsobte zapojení zákazníka na míru

Budujte důvěru a loajalitu poskytováním empatických a propojených servisních prostředí, která se přizpůsobí vyvíjejícím se potřebám vašich zákazníků.

Přizpůsobte zapojení zákazníka na míru

Zvyšte efektivitu zaměstnanců

Vybavte zaměstnance správnými nástroji a příslušnými daty pracovních příkazů, aby byli vždy připraveni na každý servisní výjezd.

Zvyšte efektivitu zaměstnanců

Optimalizujte servisní operace

Získejte užitečné přehledy, sdílejte důležitá data a mějte přístup ke vzdálené podpoře expertů v reálném čase pomocí nástrojů využívajících IoT a AI, které zvýší míru oprav při první návštěvě.

Optimalizujte servisní operace

Digitální transformace pomocí Field Service

Obrázek Siemens

Siemens přetváří služby u zákazníka

Zjistěte, jak společnost řeší naléhavé výzvy urbanizace a změny klimatu propojením energetických systémů, budov a jednotlivých odvětví.

Obrázek Burckhardt Compression

Burckhardt Compression urychluje svůj servis

Zjistěte, jak společnost úspěšně zvýšila svoji pružnost v reakci na řešení servisních problémů na širém moři.

Obrázek Macdonald-Miller Facility Solutions

MacDonald-Miller spravuje inteligentní budovy

Zjistěte, jak společnost využívá internet věcí (IoT) a analýzu dat jako součást správy služeb u zákazníka.

Obrázek Philadelphia Housing Development Corporation

PHDC spravuje projekty efektivněji

Zjistěte, jak společnost PHDC zefektivnila své procesy, aby pomohla obyvatelům s nízkými příjmy rychleji provést potřebné opravy svých domovů.

Dodávejte různé servisní zapojení

Poskytněte přístup ke správným informacím ve správný čas

Zvyšte míru oprav při první návštěvě a produktivitu zaměstnanců v první linii pomocí:

  • Chytrého plánování trasy.
  • Integrace internetu věcí (IoT).
  • Vzdálené spolupráce s expertem pomocí hybridní reality.

Sledovat ukázku

Maximalizujte využití techniků a minimalizujte čas cestování

Pomozte dispečerům dosáhnout obchodních cílů pomocí:

  • Integrované optimalizace na plánovací vývěsce.
  • Plánů pro plnění dohod o úrovni služeb (SLA).
  • Prediktivní doby cesty a trvání práce.

Sledujte a spravujte aktiva pomocí IoT a snižujte prostoje

Definujte atributy, které charakterizují různá aktiva, pomocí:

  • Schopnosti určit umístění aktiv a hierarchii.
  • Schopnosti geofencingu.
  • Sledování stavu aktiv v průběhu času.

Oceněný jako lídr

Společnost Microsoft byla označena jako lídr ve zprávě 2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Field Service Management.

Dva lidé na stavbě s tabletem

Začínáme s Dynamics 365 Field Service

Dva lidé na stavbě s tabletem

Gartner Magic Quadrant for Field Service Management, 31. srpna 2021, Jim Robinson a Naved Rashid.

GARTNER a Magic Quadrant jsou registrované ochranné známky a značka služby společnosti Gartner, Inc. nebo jejích poboček v USA i v mezinárodním měřítku a v tomto textu jsou použité se svolením. Všechna práva vyhrazena.

Gartner neprosazuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumech ani uživatelům technologií nedoporučuje, aby si zvolili jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením ani jiným označením. Zveřejněné průzkumy společnosti Gartner obsahují názory výzkumné organizace společnosti Gartner a neměly by být vykládány jako konstatování faktů. Společnost Gartner odmítá jakékoli záruky, ať už výslovné nebo odvozené, v souvislosti s tímto výzkumem, včetně všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.