Přeskočit na hlavní obsah

Dynamics 365 Finance

Maximalizujte finanční viditelnost a ziskovost

Držte krok s vyvíjejícími se obchodními potřebami

Přehodnoťte své finanční modely, abyste se mohli připravit, reagovat a prosperovat tváří v tvář narušení.

Obrázek pro finanční rozhodování

Zlepšete finanční rozhodování

Zlepšete stav svého podnikání. Podpořte flexibilitu a růst pomocí finančních nástrojů pro výkaznictví, integrované analýzy a poznatků založených na umělé inteligenci.

Obrázek pro obchodní procesy

Automatizujte obchodní procesy

Integrujte finanční software do hlavních procesů a automatizujte úkoly, abyste zvýšili produktivitu, podpořili vyvíjející se obchodní modely a maximalizovali finanční výkonnost.

Obrázek fakturace předplatného

Vybudujte si vliv a snižte náklady

Minimalizujte náklady a optimalizujte výdaje v různých obchodních oblastech pomocí automatizace procesů, kontroly rozpočtu a finančních údajů, plánování a analýzy.

Obrázek konfigurace lokalizace

Snižte globální riziko

Používejte asistované účetní rozvahy založené na pravidlech a služby konfigurace bez kódu, které zjednodušují regulační výkaznictví, elektronické výkaznictví a globální platby.

Logo Forrester

The Total Economic ImpactTM Of Microsoft Dynamics 365 Finance

Přečtěte si studii z července 2022 zadanou společností Microsoft u společnosti Forrester Consulting, ve které se dozvíte, jak nasazení řešení Dynamics 365 Finance zjistilo významnou návratnost investic a úsporu nákladů více než 3,5 milionu USD.

122 %

Návratnost investic s Dynamics 365 Finance během tří let1

3,5 milionu USD

Úspory nákladů na starší verze1

55 %

Zvýšení produktivity pracovníků finančních oddělení2

Jak zákazníci používají řešení Finance

Obrázek Bel Power Protect Connect

Zvyšování finanční viditelnosti a flexibility

Společnost Bel Fuse využila globální pohled na finanční data ke zlepšení prognóz a lepšímu přizpůsobení na složité a měnící se okolnosti.

Obrázek Coca-Cola Beverages Africa

Zefektivnění finančních operací

Coca-Cola Beverages Africa přešla na řešení společnosti Microsoft s cílem upgradovat finanční operace, zlepšit zapojení zákazníků a posílit schopnosti HR pomocí silných analytických nástrojů.

Obrázek Hitachi

Revitalizace globální transformace

Společnost Hitachi urychlila celosvětovou expanzi optimalizací obchodního systému v každé zemi, aniž by obětovala zásady správného řízení.

Obrázek Fieldfisher

Konsolidace dat v operacích

Mezinárodní advokátní kancelář Fieldfisher použila Dynamics 365 ke konsolidaci svých obchodních aplikací a překonala problémy v době nejistoty.

Obrázek pro Dosažení většího provozního sladění

Dosažení většího provozního sladění

Společnost Dah Chong Hong výrazně zvýšila provozní efektivitu a zlepšila finanční výkaznictví, což vedlo ke snížení provozních nákladů a doby zpracování.

Obrázek pro Získání prediktivních přehledů využívajících umělou inteligenci

Získání prediktivních přehledů využívajících umělou inteligenci

Skupina GN Group sjednotila finanční data, aby získala prediktivní přehledy využívající umělou inteligenci a rychleji se přizpůsobila obchodnímu růstu.

Optimalizace finančních operací

Přesuňte se od transakční finanční správy k proaktivním operacím, které zlepšují rozhodování, chrání výnosy, zmírňují rizika a snižují náklady.

  • Intuitivní pracovní prostory založené na rolích
  • Inteligentní rozpočtování a prognózy
  • Komplexní výkaznictví a analýzy
Obrázek dostupných přehledů
  • Automatizovaný kredit a inkasa
  • Efektivnější rozpoznávání výnosů
  • Bezdotyková fakturace dodavatele
Obrázek rozšířených procesů
  • Expanzivní lokalizace
  • Nákladově efektivní dodržování předpisů
  • Rozsáhlé regulační služby
Obrázek zjednodušeného dodržování předpisů

Oceněný jako lídr

Společnost Microsoft byla označena jako lídr ve zprávě ze září 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises.3

Obrázek ženy pracující na svém notebooku

Přejít k dalšímu kroku

Obrázek ženy pracující na svém notebooku

1 Výsledky byly zjišťovány v období tří let a vztahují se na kompozitní organizační strukturu na základě rozhovorů se zákazníky. The Total Economic Impact™ Of Microsoft Dynamics 365 Finance, červenec 2022

2 Až o 55 procent vyšší produktivita pracovníků finančních oddělení, The Total Economic Impact™ of Microsoft Dynamics 365 Finance, červenec 2022

3 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 26. září 2022, Greg Leiter, Dixie John, Robert Anderson, Tim Faith.

Gartner jsou registrované ochranné známky a značky služby a Magic Quadrant je registrovaná ochranná známka společnosti Gartner, Inc., a/nebo jejích poboček v USA i v mezinárodním měřítku a v tomto textu jsou použité se svolením. Všechna práva vyhrazena.

Gartner neprosazuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumech ani uživatelům technologií nedoporučuje, aby si zvolili jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením ani jiným označením. Zveřejněné průzkumy společnosti Gartner obsahují názory výzkumné organizace společnosti Gartner a neměly by být vykládány jako konstatování faktů. Společnost Gartner odmítá jakékoli záruky, ať už výslovné nebo odvozené, v souvislosti s tímto výzkumem, včetně všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.