Přeskočit na hlavní obsah
Dynamics 365 Intelligent Order Management

Dynamics 365 Intelligent Order Management

Proměňte plnění objednávek v konkurenční výhodu

Seznamte se s rostoucími potřebami digitálního obchodu a snadno škálujte za podpory nejnovějších způsobů plnění.

Rychlé přizpůsobení a efektivní plnění

Splnění slibu objednávky

Automatizujte a optimalizujte plnění pomocí umělé inteligence a zásob v reálném čase, proaktivně překonávejte narušení překonfigurováním toků objednávek a rychle škálujte s předem připravenými konektory.

Automatizace a optimalizace plnění

K optimalizaci toků objednávek s účinným zpracováním výjimek použijte orchestraci plnění na základě pravidel se zásobami v reálném čase a umělou inteligencí.

Rychle se přizpůsobte měnícím se obchodním modelům

Snadno modelujte a automatizujte reakce na omezení plnění pomocí integrovaného návrháře zásad podporujícího přetahování ke konfiguraci toků objednávek.

Lepší zkušenosti zákazníků

Zvyšte spokojenost zákazníků poskytováním větší flexibility, lepší transparentnosti a vždy včasných dodávek.

Správa celého životního cyklu objednávky

Získejte přehledy v reálném čase o každé objednávce, od příjmu až po dodání, pomocí přizpůsobitelných integrovaných řídicích panelů.

Řešení velmi rychle zprovozníte

Škálujte správu objednávek pomocí předem připravených konektorů pro plánování podnikových zdrojů (ERP), příjem objednávek, plnění a dodavatelské partnery.

Představujeme Microsoft Supply Chain Platform

Vytvořte odolnější a udržitelný dodavatelský řetězec pomocí otevřené, flexibilní a zabezpečené platformy pro spolupráci.

Orchestrace bezproblémového plnění

Centrálně spravujte objednávky od zaznamenání až po plnění pomocí údajů o zásobách omnikanálu v reálném čase, umělé inteligence a strojového učení.

  • Předem sestavené konektory platformy
  • Integruje se se stávajícími systémy
  • Škáluje bez omezení v cloudu
Obrázek pro část Moderní otevřená platforma
  • Orchestrace řízená událostmi
  • Umělá inteligence a plnění na základě pravidel
  • Efektivní správa vratek
Obrázek pro část Moderní otevřená platforma
  • Užitečné přehledy o plnění
  • Data o zásobách omnikanálu
  • Jedno zobrazení napříč organizací
Obrázek pro část Moderní otevřená platforma

Oceněný jako lídr

Microsoft je jmenován lídrem ve zprávě Gartner® Magic QuadrantTM for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises ze září 2022.1

Propojte celý svůj zásobník s konektory* pro stovky cílů

* Mohou být vyžadovány samostatné licence.

Dvě osoby pracují na osobním počítači.

Začínáme s Dynamics 365 Intelligent Order Management

Dvě osoby pracují na osobním počítači.
1
Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 26. září 2022, Greg Leiter, Dixie John, Robert Anderson, Tim Faith.
GARTNER a Magic Quadrant jsou registrované ochranné známky a značky služby společnosti Gartner, Inc. anebo jejích poboček v USA i v mezinárodním měřítku a v tomto textu jsou použité se svolením. Všechna práva vyhrazena.
Gartner nedoporučuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumech ani uživatelům technologií nedoporučuje, aby si zvolili jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením ani jiným označením. Zveřejněné průzkumy společnosti Gartner obsahují názory výzkumné organizace společnosti Gartner a neměly by být vykládány jako konstatování faktů. Společnost Gartner odmítá s ohledem na tento průzkum veškeré záruky, vyjádřené nebo předpokládané, včetně libovolných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.