Přeskočit na hlavní obsah
Dynamics 365 Intelligent Order Management

Dynamics 365 Intelligent Order Management

Proměňte plnění objednávek v konkurenční výhodu

Seznamte se s rostoucími potřebami digitálního obchodu a snadno škálujte za podpory nejnovějších způsobů plnění.

Rychlé přizpůsobení a efektivní plnění

Splnění slibu objednávky

Automatizujte a optimalizujte plnění pomocí umělé inteligence a zásob v reálném čase, proaktivně překonávejte narušení překonfigurováním toků objednávek a rychle škálujte s předem připravenými konektory.

Automatizace a optimalizace plnění

K optimalizaci toků objednávek s účinným zpracováním výjimek použijte orchestraci plnění na základě pravidel se zásobami v reálném čase a umělou inteligencí.

Rychle se přizpůsobte měnícím se obchodním modelům

Snadno modelujte a automatizujte reakce na omezení plnění pomocí integrovaného návrháře zásad podporujícího přetahování ke konfiguraci toků objednávek.

Lepší zkušenosti zákazníků

Zvyšte spokojenost zákazníků poskytováním větší flexibility, lepší transparentnosti a vždy včasných dodávek.

Správa celého životního cyklu objednávky

Získejte přehledy v reálném čase o každé objednávce, od příjmu až po dodání, pomocí přizpůsobitelných integrovaných řídicích panelů.

Řešení velmi rychle zprovozníte

Škálujte správu objednávek pomocí předem připravených konektorů pro plánování podnikových zdrojů (ERP), příjem objednávek, plnění a dodavatelské partnery.

Orchestrace bezproblémového plnění

Centrálně spravujte objednávky od zaznamenání až po plnění pomocí údajů o zásobách omnikanálu v reálném čase, umělé inteligence a strojového učení.

 • Inteligentní plnění
 • Viditelnost v reálném čase
 • Předem sestavené konektory platformy
 • Integruje se se stávajícími systémy
 • Škáluje bez omezení v cloudu
Obrázek pro část Moderní otevřená platforma
 • Orchestrace řízená událostmi
 • Umělá inteligence a plnění na základě pravidel
 • Efektivní správa vratek
Obrázek pro část Moderní otevřená platforma
 • Užitečné přehledy o plnění
 • Data o zásobách omnikanálu
 • Jedno zobrazení napříč organizací
Obrázek pro část Moderní otevřená platforma

Propojte celý svůj zásobník s konektory* pro stovky cílů

* Mohou být vyžadovány samostatné licence.

Začínáme s Dynamics 365 Intelligent Order Management