Přeskočit na hlavní obsah
Mapa dodávek

Dynamics 365 Supply Chain InsightsPREVIEW

Snižujte rizika a vytvářejte odolnost

Dělejte lepší rozhodnutí o dodavatelském řetězci s proaktivním zmírňováním rizik prostřednictvím preskriptivních přehledů využívajících umělou inteligenci.

Zlepšení viditelnosti dodavatelského řetězce

Zlepšete rozhodování pomocí dvojčete digitálního dodavatelského řetězce prováděním simulací typu „what-if“, pokročilou analytikou využívající umělou inteligencí a zlepšením viditelnosti více vrstev dodavatelů.

Proaktivně se vyhýbejte narušením provozu

Zlepšete spolupráci s dodavateli, partnery a členy týmu, abyste včas identifikovali rizika a plánovali na dobu omezení dodávek a zdrojů.

Proaktivně se vyhýbejte narušením provozu

Rychle nastartujte svůj provoz

Bezproblémově pracujte se stávajícími systémy plánování a realizace. Pozvěte dodavatele a partnery, aby bezpečně přijímali a sdíleli data na jedné platformě.

Rychle nastartujte svůj provoz

Vylepšená viditelnost pomocí užitečných přehledů

Inteligentně reagujte na dynamické změny v nabídce a poptávce pomocí preskriptivní analýzy s využitím sjednocených dat v reálném čase od poskytovatelů dat, partnerů, zákazníků a dodavatelů.

 • Bezproblémová spolupráce
 • Viditelnost v reálném čase
 • Předem sestavené konektory pro běžné platformy
 • Hladce pracuje se stávajícími systémy
 • Škáluje bez omezení v cloudu
Moderní otevřená platforma
 • Selektivní sdílení dat
 • Efektivnější zmírňování rizik
 • Spolupráce zainteresovaných stran v reálném čase
Bezproblémová spolupráce
 • Objevte několik úrovní dodavatelů
 • Analýza „what-if“ ve velkém měřítku
 • Zpracování novinek využívající umělou inteligenci
Viditelnost v reálném čase

Související aplikace

Dynamics 365 Supply Chain Management

Dynamics 365 Supply Chain Management

Vytvořte inteligentní a přizpůsobitelný dodavatelský řetězec, který dokáže předvídat narušení a rychle reagovat zlepšením plánování a maximalizací produktivity aktiv.

Další informace
Dynamics 365 Intelligent Order Management

Dynamics 365 Intelligent Order Management

Seznamte se s rostoucími potřebami digitálního obchodu a snadno škálujte za podpory nejnovějších způsobů plnění.

Další informace
Dynamics 365 Commerce

Dynamics 365 Commerce

Poskytujte jednotné, personalizované a bezproblémové zkušenosti s nákupem v online i offline transakcích.

Další informace
Osoba s bezpečnostní přilbou pracující na tabletu

Přejít k dalšímu kroku

Osoba s bezpečnostní přilbou pracující na tabletu