Přeskočit na hlavní obsah
Jednotlivec dívající se do laptopu

Dynamics 365 Supply Chain Management

Vytvořte odolný udržitelný dodavatelský řetězec

Rychle se přizpůsobte a pracujte udržitelně s prediktivním dodavatelským řetězcem.

Zmírnit problémy s dodavatelským řetězcem

Vytvořte inteligentní a odolný dodavatelský řetězec

Vybudujte adaptabilní a odolný dodavatelský řetězec, který automaticky reaguje na výzvy pomocí viditelnosti v reálném čase, rychlého plánování a rozšířených přehledů.

Plánování, prognózování a řízení zásob

Předvídejte poptávku pomocí umělé inteligence a učiňte rozhodnutí o skladových zásobách s plánováním dodávek téměř v reálném čase založeným na prioritách, čímž se eliminuje nedostatek zásob, nebo naopak přeplnění skladu.

Řízení výroby a výrobní haly

Vytvářejte agilní výrobní procesy pomocí internetu věcí (IoT) a hybridní reality a zároveň spolupracujte se stávajícími systémy pro realizaci výroby (MES).

Řízení skladu a plnění

Urychlete dodací lhůty optimalizací skladových zásob, automatizací skladových operací a zvýšením propustnosti.

Nákup a zajišťování zdrojů

Zjednodušte procesy nákupu a zlepšujte řízení nákladů pomocí portálů pro spolupráci s dodavateli a propojením s katalogy dodavatelů.

Správa objednávek a ceny

Dodržujte sliby zákazníků díky přesné skladové dostupnosti a centralizované správě cen napříč různými kanály objednávek.

Správa a údržba majetku

Provádějte proaktivní nebo prediktivní údržbu zařízení, abyste zkrátili prostoje a zvýšili efektivitu zařízení.

Logo Forrester

The Total Economic Impact™ of Supply Chain Management

Přečtěte si studii zadanou společností Microsoft u společnosti Forrester Consulting, ve které se dozvíte, jak můžete realizovat významnou návratnost investic nasazením řešení Dynamics 365 Supply Chain Management.

90 %

Návratnost investice s Dynamics 365 Supply Chain Management v průběhu tří let

1,5 mil. USD

Zvýšená provozní efektivita díky omezení neplánovaných výpadků počítačů

Až o 50 %

Vyšší produktivita vývojářů

Výsledky byly zjišťovány v období tří let a vztahují se na celou organizaci na základě rozhovorů se zákazníky. The Total Economic Impact™ of Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, srpen 2021.

Zákazníci zjednodušují provoz

Obrázek společnosti Tillamook Warehouse

Zrychlení obrátky skladu

Společnost Tillamook umožnila automatizaci svého skladu, aby uspokojila poptávku a zvýšila obrátku o více než 50 procent.

Obrázek představující Alterra mountain company

Centralizace zadávání zakázek pro rychlý růst

Společnost Alterra Mountain Company zkombinovala sedm starších verzí systémů ERP, aby zefektivnila své procesy P2P a správy aktiv.

Obrázek společnosti Peet's Coffee

Zachování hladiny skladových zásob při rozšiřování firmy

Společnost Peet's Coffee zautomatizovala své procesy plánování a doplňování a v současné době zachovává ve svém stále rostoucím podniku elektronického obchodování 98procentní míru plnění.

Obrázek představující ChemTreat

Transformace servisních operací

ChemTreat modernizoval své řízení dodavatelského řetězce, aby zlepšil své skladové zásoby, výrobní a distribuční procesy.

Obrázek představující skladové zásoby společnosti Microsoft

Snížení plýtvání a zvýšení efektivity

Program Microsoft Circular Centers dosáhl 83 % opětovného využití kritických dílů ke snížení plýtvání a snížení emisí uhlíku.

Modernizace operací dodavatelského řetězce

Zefektivnění operací ve skladu

Zlepšete úroveň služeb a zajistěte maximální včasné a úplné dodávky snížením doby zaškolování nových pracovníků a minimalizací dob přesunů ve skladu pomocí:

  • partnerství s poskytovateli automatizované manipulace s materiálem pro vychystávání,
  • přizpůsobitelných pracovních pokynů,
  • pokročilé mobilní aplikace dostupné v systémech Android, iOS a Windows.

Vybudujte inteligentní továrnu

Zlepšete efektivitu výrobních provozů a sjednoťte data pro vytváření inteligentních výrobních procesů pomocí:

  • analýzy dat ze senzorů pro vzdálené monitorování a promyšlené rozhodování.
  • integrace plug-and-play s externím MES,
  • plánování a rozvrhování výroby vylepšené pomocí umělé inteligence.

Maximalizace produktivity majetku

Optimalizujte využití prostředků a zvyšte celkovou efektivitu zařízení pomocí:

  • prediktivní údržby založené na telemetrii IoT,
  • interaktivních holografických pokynů pro pracovní příkazy,
  • mobilní aplikace pro údržbu na cestách.

Oceněný jako lídr

Společnost Microsoft byla označena jako lídr ve zprávě Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises ze září 2022.1

Osoba v bezpečnostní přilbě s notebookem

Přejít k dalšímu kroku

Osoba v bezpečnostní přilbě s notebookem
1 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 26. září 2022, Greg Leiter, Dixie John, Robert Anderson, Tim Faith.
Gartner je registrovaná ochranná známka a značka služby a Magic Quadrant je registrovaná ochranná známka společnosti Gartner, Inc., nebo jejích poboček v USA i v mezinárodním měřítku a v tomto textu jsou použity se svolením. Všechna práva vyhrazena.
Gartner nepodporuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumech ani uživatelům technologií nedoporučuje, aby si zvolili jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením ani jiným označením. Zveřejněné průzkumy společnosti Gartner obsahují názory výzkumné organizace společnosti Gartner a nesmí být vykládány jako konstatování faktů. Společnost Gartner odmítá jakékoli záruky, ať už výslovné, nebo odvozené, v souvislosti s tímto výzkumem, včetně všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.