Gå videre til hovedindholdet

Hvad er en dataadministrationsplatform?

En dataadministrationsplatform er blot en platform, der hjælper dig med at indsamle, organisere og aktivere data fra forskellige kilder og give dem en brugbar form. Selvom dataadministrationsplatforme kan indtage og administrere forskellige typer data, bruges de normalt til oplysninger, der ikke er personidentificerbare.

Efterhånden som dine kundedata opsamles, bliver det en vigtig opgave at finde intelligente løsninger til administration og lagring af disse data. Men den rette dataløsning drejer sig ikke blot om administration og storage. Dataadministrationsplatforme hjælper dig med at løse udfordringen ved at indsamle og administrere komplekse datasæt fra alle dine kilder, men derudover analyserer de også dine data for indsigt, der kan føre til handling, gør det muligt at købe og overføre eksterne data og opretter forbindelse til reklamenetværk og annoncebørser fra tredjepart, så der kan foretages målrettede reklameindkøb.

Men dataadministrationsplatforme har nogle begrænsninger, så det er vigtigt at undersøge, om en dataadministrationsplatform er den rigtige løsning til datastorage og -analyse for dit firma. Afhængigt af hvilken type data du arbejder med, opfyldes dine behov muligvis bedst med en anden type datastoragesystem.

Hvad kan jeg gøre med en dataadministrationsplatform?

En dataadministrationsplatform giver dig mange muligheder for at omsætte indsigt fra dine data til handling:

 • Reklamemålretning

  Identificer dine målgruppeprofiler, og placer målrettede annoncer direkte til de kunder, der vil blive mest påvirket.

 • Tilpassede oplevelser

  Udarbejd indhold og oplevelser, der specifikt er skræddersyet til de segmenterede målgrupper.

 • Kommuniker med andre platforme

  Opret direkte forbindelse til annoncebørser for at købe målrettede reklameplaceringer.

 • Datamonetarisering

  Køb, indsaml og analysér anden- og tredjepartsdata, og sælg dine egne data som andenpartsdata.

Hvilke typer data kan jeg administrere med en dataadministrationsplatform?

Du kan indsamle og analysere tre forskellige datatyper med en dataadministrationsplatform:

Førstepartsdata

Dine førstepartsdata indeholder oplysninger, du har indsamlet via en direkte relation til en kunde. Disse data omfatter ting som mailadresser, adfærd, demografi og indkøbshistorik. Førstepartsdata kan indsamles direkte fra kunder via formularer, tilmeldinger og direkte interaktioner, men de indsamles også ofte via pixelsporing, cookies og enheds-id'er.

Selvom dataadministrationsplatforme kan indsamle og analysere dine førstepartsdata, gør de det kun for at oprette anonyme brugerprofiler og målgruppeindsigter. Førstepartsdata administreres primært med en kundedataplatform, der samler og organiserer alle dine førstepartsdata og derefter kan sende dem til din dataadministrationsplatform, så de kan indarbejdes i dine målgruppeprofiler.

Andenpartsdata

På samme måde som førstepartsdata indeholder andenpartsdata normalt oplysninger om kunder og deres adfærd, og de indsamles via direkte interaktioner, pixelsporing eller cookies. Den væsentligste forskel er, at dataene i første omgang blev indsamlet af en anden organisation – ikke af din egen.

Andenpartsdata giver dig mulighed for at se uden for din nuværende kundepulje og få oplysninger om større målgrupper, som du kan være interesseret i at markedsføre til. Andenpartsdata kan købes eller udveksles mellem firmaer via gensidigt fordelagtige aftaler. Den faktiske udveksling af andenpartsdata sker via dataadministrationsplatforme.

Da en dataadministrationsplatform ikke kan køre med førstepartsdata alene, kan andenpartsdata bruges som supplement og skalere dine førstepartsdata, så du kan begynde at oprette målgruppeprofiler og generere indsigter, selvom din aktuelle kundepulje er for lille til analyser i stor skala.

Tredjepartsdata

Tredjepartsdata indsamles fra en lang række kilder, pakkes sammen og sættes til salg. Grundlæggende køber store indsamlere af data førstepartsdata fra udgivere og andre dataejere og samler dem i store datasæt, som de derefter sættes til salg via dataadministrationsplatforme. Tredjepartsdata bruges til at supplere dine første- og andenpartsdata, så der tilføjes endnu mere dybde og præcision til dine kundemålretningsprofiler.

Hvordan analyserer jeg mine data med en dataadministrationsplatform?

Analysér dine data, og foretag handlinger i fire faser med en dataadministrationsplatform:

 • Indsamling og organisering

  Brug din dataadministrationsplatform til at indsamle alle dine førstepartsdata og hente anden- og tredjepartsdata. I din dataadministrationsplatform organiserer du alle dine data i kategorier og taksonomier på basis af de forretningsmål og marketingmodeller, du angiver.

 • Identifikation af målgruppesegmenter

  Din dataadministrationsplatform analyserer dine data og genererer målgruppesegmenter, der præcist repræsenterer dit kundegrundlag på tværs af en bred vifte af kanaler, baseret på en række delte egenskaber.

 • Dybtgående dataanalyse

  Brug din dataadministrationsplatform til at oprette forbindelse til andre analyseværktøjer, så du kan få dybere målgruppeanalyser og endnu mere dybtgående indsigter. Identificer nye potentielle målgrupper, og få grundlag for fremtidige udviklings- og indholdsbeslutninger.

 • Dataoverførsel

  Foretag handlinger ud fra de indsigter og målgrupper, der er genereret fra dine data. Brug din dataadministrationsplatform til at oprette forbindelse til annoncebørser, en platform på leveringssiden og en platform på efterspørgselssiden, og køb målrettede reklameplaceringer. Pak og sælg dine førstepartsdata som andenpartsdata med din dataadministrationsplatform.

Hvad er begrænsningerne ved at arbejde med en dataadministrationsplatform?

Selv om der er fordele ved at bruge en dataadministrationsplatform, er der nogle tilfælde, hvor deres funktioner kommer til kort i forhold til andre dataanalysemuligheder.

 • Lange behandlingstider

  På grund af niveauet af den involverede analyse kræver dataadministrationsplatforme typisk længere behandlingstider til indtagelse og analyse af nye data. I modsætning til en kundedataplatform kan data i en dataadministrationsplatform ikke vises i realtid.

 • Kort dataopbevaringstid

  Da data på dataadministrationsplatformen ofte er baseret på cookies, er dataopbevaringen som regel kun 90 dage.

 • Eksterne datakrav

  En dataadministrationsplatform kan ikke køre på dine førstepartsdata alene, så du skal normalt købe yderligere data for at bruge den.

 • Black-box-beregning

  Selv om du kan få vist de indsigter, der er genereret af din dataadministrationsplatform, er du ikke altid i stand til direkte at få vist de data, som indsigterne er genereret fra.

 • Manglende tilpasset marketing

  Kundeprofiler er kun baseret på attributter, ikke på individuelle identiteter. Du kan annoncere til målgrupper på basis af dine kundeprofiler, men du kan ikke spore eller køre målrettede reklamer til individuelle brugere med en dataadministrationsplatform.

Hvis du har brug for en løsning til lagring og analyse af store samlinger af anden- og tredjepartsdata og funktioner til ekstern dataindsamling og -overførsel, har dataadministrationsplatforme de nødvendige funktioner. Men hvis dit primære behov kun er at lagre og analysere dine førstepartskundedata, giver en kundedataplatform dig adgang til det datastorage, du har brug for, samt til nogle yderligere fordele.

Mens en dataadministrationsplatform primært bruges til at segmentere og kategorisere dine kunder anonymt til reklameformål, kan du med en kundedataplatform oprette faste kundeprofiler. Det betyder, at du kan oprette en enkelt, individuel post for hver kunde på basis af et entydigt id, f.eks. deres navn, IP-adresse eller mailadresse, og få adgang til alle tilgængelige data for den pågældende kunde under vedkommendes individuelle post.

Muligheden for at oprette disse permanente kundeprofiler med en kundedataplatform giver dig mulighed for at organisere og få adgang til dine personligt identificerbare kundedata, der kan bruges til marketingaktiviteter. Derudover kan du bruge en kundedataplatform til at organisere dine oprindelige førstepartsdata og sende dem til din dataadministrationsplatform til brug ved fastlæggelse af dine målgruppeprofiler.

Få mere ud af dine førstepartsdata med en kundedataplatform

Gå ud over begrænsningerne i dataadministrationsplatforme med en kundedataplatform. Du kan samle førstepartsdata fra alle dine kilder, optimere kommunikationen og opdage indsigter, der skaber tilpassede oplevelser, med Dynamics 365 Customer Insights.

Læs om, hvordan Dynamics 365 Customer Insights sætter dine førstepartsdata i arbejde og hjælper dig med at give alle kunder enestående oplevelser.