Gå videre til hovedindholdet
Gartner-logo
Billede af Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises

Kilde: Gartner (maj 2021)

Ekspertanerkendelse

Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises

Gartner, der er en førende, uafhængig forskningsvirksomhed, har anerkendt Microsoft som visionær i sin 2021 Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises.

Læs rapporten

* Denne grafik er publiceret af Gartner, Inc. som en del af et længere researchdokument og skal evalueres som en del af hele dokumentet. Gartner-dokumentet kan efter henvendelse rekvireres fra Microsoft.

GARTNER er et registreret vare- og servicemærke tilhørende Gartner, Inc. og/eller dets associerede selskaber i USA og internationalt og bruges heri i henhold til tilladelse. Alle rettigheder forbeholdes. Gartner støtter ikke leverandører, produkter eller tjenester, der er nævnt i publicerede undersøgelser, og råder ikke brugere af teknologi til udelukkende at vælge leverandører, der har fået den højeste bedømmelse eller en anden betegnelse. Gartner-researchpublikationer består af holdninger fra Gartner-researchorganisationen og skal ikke fortolkes som værende fakta. Gartner fraskriver sig alle garantier, både udtrykkeligt og underforstået, herunder garantier om salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

Gartner Magic Quadrant-rapport af Hestermann

Kilde: Hestermann, 22. juni 2020

Gartner Magic Quadrant for cloud-ERP til produktcentrerede virksomheder

Gartner, der er en førende, uafhængig forskningsvirksomhed, har anerkendt Microsoft Dynamics 365 som visionær i sin Magic Quadrant for cloud-ERP til produktcentrerede virksomheder fra 2020.


;

Denne grafik blev publiceret af Gartner, Inc. som en del af et større researchdokument og skal evalueres som en del af hele dokumentet. Gartner-dokumentet kan ved henvendelse rekvireres fra Microsoft.

Gartner anbefaler ikke nogen leverandør, noget produkt eller nogen tjeneste, der er beskrevet i deres analysepublikationer, og de rådgiver ikke it-brugere til kun at vælge de leverandører, der har den højeste klassificering eller er fremhævet på andre måder. Gartners analysepublikationer består af synspunkterne fra Gartners analyseorganisation og skal ikke betragtes som faktuelle erklæringer. Gartner fraskriver sig ethvert ansvar, udtrykkeligt eller stiltiende, med hensyn til denne analyse, herunder alle garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

GARTNER er et registreret varemærke og tjenestemærke tilhørende Gartner, Inc. og/eller dets associerede selskaber i USA og internationalt og bruges heri i henhold til tilladelse. Alle rettigheder forbeholdes.