Gå videre til hovedindholdet

Widgetten Kontakt salgsafdeling til Dynamics 365

To personer, der ser på en tablet og formodentlig gennemgår de vigtigste fordele ved at benytte økonomistyringssoftware i driften

Fire vigtige fordele ved økonomistyringssoftware

Uanset om du driver et konglomerat eller en byggevirksomhed vil et præcist billede af din økonomiske situation altid være afgørende for din succes og vækst. Moderne økonomistyringssoftware giver ejere og ledere hurtigere adgang til bedre indsigt vedrørende kreditorer, tilgodehavender, anlægsaktiver og andre vigtige økonomiske datapunkter.

Som en del af et omfattende system til virksomhedsressourceplanlægning (ERP) giver et moderne økonomistyringssystem dig mulighed for at se og administrere vigtige økonomiske og driftsmæssige oplysninger fra brugervenlige dashboards, der integrerer alle økonomiske og forretningsdata i en enkelt platform.

Her er fire vigtige fordele, som virksomheder opnår ved at køre deres transaktioner med økonomistyringssoftware:


1: Få kontrol over firmaets økonomi

Et økonomistyringssystem af god kvalitet omfatter de vigtigste bogføringsfunktioner til sporing af indtægter og udgifter, aktiver og passiver og afskrivning, der tilsammen giver nøjagtige regnskaber.

Transformér grundlæggende bogføringsfunktioner

Jo tættere du følger skyldige beløb og tilgodehavender, jo lettere og mere præcist kan du planlægge vækst og reagere på det uventede. Økonomistyringssoftware giver dig mulighed for at spore kreditorer, tilgodehavender, aktiver og passiver i realtid, så finansregnskabet er opdateret, hvilket forenkler balance, resultatopgørelse og forberedelse af likviditetsopgørelse.

Mange af disse systemer kan hjælpe dig med at automatisere processer, der er relateret til skyldige beløb og tilgodehavender, hvilket eliminerer de manuelle processer og gør det muligt for virksomheder at afkorte transaktionscyklusser og identificere de transaktioner, der ligger uden for de fastlagte normer – så virksomhedens omsætning og kreditstatus kan beskyttes.

Tip

Virksomheden står ikke stille – og det gør dine ansatte heller ikke. Overvej et økonomistyringssystem, der giver adgang til data og analyser på farten og på flere enheder.

Forudse ændringer med intelligent indsigt

Nutidens mest avancerede økonomistyringssystemer hjælper dig med at integrere den kunstige intelligens og maskinelle indlæring, der kan give indsigt i fremtidig likviditet og forudsige, hvornår fakturaer vil blive betalt, og således vende uventede situationer med mangel til forudsigelige hændelser, der kan planlægges med.

Sådanne systemer kan også strømline processen med at forberede og vedligeholde detaljerede kort- og langsigtede budgetter, holde forretningen på sporet og give mulighed for mere velovervejet strategisk planlægning.


2: Gør dine økonomiske processer mere enkle og automatiske

De bedste platforme til økonomistyring på markedet understøtter avancerede funktioner til større synlighed og indsigt såvel som skyforbindelse med adgangsmulighed når som helst og hvor som helst. Disse systemer leverer avanceret økonomistyringsfunktionalitet og automatiserede arbejdsgange, der tager højde for administration og rapportering af aktiviteter på et højere niveau.

Strømlin udgiftsstyring

Manuel udgiftsstyring giver tidskrævende opgaver for medarbejdere, ledere og økonomiteams. Et moderne økonomistyringssystem gør det lettere for medarbejdere at fuldføre og sende udgiftsrapporter, og det reducerer dermed den tid, som økonomiafdelingen bruger på at afstemme og godkende rapporter.

Tip

Få mere ud af dine data. Den integrerede AI og maskinelle indlæring i de bedste økonomiske platforme indfører business intelligence til forretningstransaktioner.

Overvåg og administrer transaktioner

Et økonomistyringssystems likviditets- og bankstyringsfunktion forenkler vedligeholdelsen af et firmas bankkonti og de økonomiske instrumenter, der er knyttet til disse bankkonti – f. eks. indbetalingsbilag, checks, veksler og egenveksler – og strømliner afstemning af bankkontoen.

Få kontrol over omkostningerne

Omkostningsregnskabsfunktioner, der er indbygget i avanceret økonomistyringssoftware, gør det muligt for et firmas ledelsesteam at hente og evaluere alle de faste og variable omkostninger, der er knyttet til produktionen. Dette tilfører stor fleksibilitet og enkelhed til omkostningsregnskabsprocessen, så teamet kan se afvigelser fra etablerede standarder og foretage justeringer for at kontrollere, at omkostningerne fortsætter.

De mest avancerede systemer giver brugerne mulighed for at importere data fra flere økonomiske datalagre – på tværs af enheder og valutaer – for at få en ægte global visning af et firmas økonomiske status.


3: Øg synligheden i hele organisationen

Med de økonomiske styringsfunktioner, der er integreret i dit ERP-system, kan virksomhedsledere og chefer få adgang til værdifulde data fra hele organisationen og dermed forbedre nøjagtigheden af budgetter, rapporter og prognoser. Det gør det lettere for alle at vurdere den effekt, som økonomiske beslutninger har på driften og omvendt.

Få en bedre visning af din status

De bedste økonomistyringssystemer omfatter business intelligence-værktøjer, der har omfattende, brugerdefinerbare dashboards, som giver en omfattende visning af en virksomheds økonomiske status og adgang til relaterede økonomiske rapporter samt muligheden for at detailudlede til linjeelementdetaljer for at foretage en nærmere undersøgelse af underliggende transaktionsdata. Økonomi- og ledelseseksperter opnår synlighed i realtid af vigtige målepunkter og meget præcise rapporter, der er med til at forbedre virksomhedens beslutninger.

Tip

Ved evaluering af økonomistyringsplatforme skal du kigge efter en, der er mindst lige så global som dit firma. Vælg et system, der kan understøtte de lovgivningsmæssige krav for alle de lande/områder, hvor du arbejder.

Få et globalt perspektiv

I forbindelse med multinationale organisationer sætter et moderne økonomistyringssystem økonomimedarbejdere i stand til hurtigt at tilpasse sig lokale og globale økonomiske krav og håndtere de ofte skiftende nationale og regionale skatte- og lovgivningsmæssige krav og rapporteringskrav for at sikre overholdelse og reducere risikoen.

Med brug af skyen giver de moderne økonomistyringssystemer autoriserede medarbejdere overalt i firmaet og rundt i verden mulighed for at få vist, analysere og opdatere nøgledata og -målinger i realtid hvor som helst og fra enhver enhed.


4: Optimer forretningsplanlægning og budgettering

Med et moderne økonomistyringssystem er det muligt for økonomimedarbejdere at gennemføre en mere præcis vurdering og evaluering af planlagte eller eventuelle forretningsbeslutninger – fra budgettering til langsigtet planlægning og vurdering af fusioner og opkøb – i forhold til virksomhedens økonomiske status i fremtiden.

Træf mere kvalificerede forretningsbeslutninger

Et robust økonomistyringssystem gør det muligt for virksomheds- og økonomiledere at oprette databaserede budgetter til planlægning og styring af driften. Disse systemer strømliner opsætning og vedligeholdelse af detaljerede budgetter for arbejdskraft ved at forenkle stillings- og kompensationsplanlægning og gøre det muligt at oprette budgetter for faste anlægsaktiver, der beregner afskrivning og registrerer planlagte transaktioner, som er relateret til disse aktiver.

Du kan også opbygge projektbudgetter, der indeholder detaljer om planlagte timer, udgifter og gebyrer samt generere behovsprognoser for at estimere fremtidigt lagerbehov baseret på historiske transaktionsdata.

Udarbejd avancerede økonomiske modeller

Software til økonomistyring gør det nemt at oprette avancerede økonomiske modeller, der gør det muligt for en virksomhed at vurdere dens aktuelle værdi og dens værdi i forhold til lignende aktører i branchen eller konkurrenter. Firmaer kan også udvikle modeller til prognoser af salgsvækst, levedygtigheden af foreslåede projekter og virkningen af mulige fusioner eller forventede økonomiske betingelser i virksomheden.


Innovation med et moderne økonomistyringssystem

Med et moderne, skyforbundet økonomistyringssystem er din organisation i stand til at overskue din virksomheds økonomiske sundhed og forbedre den økonomiske performance. Ved at automatisere finansielle aktiviteter gør du det muligt for dine økonomiteams at bruge mindre tid på manuelle processer og i stedet fokusere deres energi på strategier, der kan flytte din virksomhed fremad.

Begynd at forbedre økonomistyring i virksomheden

Få mere at vide om, hvordan økonomistyringssoftware optimerer budgettering, prognoser, rapportering og beslutningstagning med databaseret indsigt. Udforsk Dynamics 365 Finance, eller anmod om en gratis prøveversion for at se, hvordan en af branchens mest omfattende økonomiplatforme transformerer den måde, virksomheden arbejder på.