Gå videre til hovedindholdet

Widgetten Kontakt salgsafdeling til Dynamics 365

En mand, som diskuterer økonomistyring over telefonen

Hvad er økonomistyring?

Efterhånden som virksomheden udvides globalt, skal dit team sikre, at du kan få adgang til de økonomiske resultater hurtigt og i en samlet og omfattende visning. For at maksimere den økonomiske synlighed og rentabilitet skal du udvikle, vurdere og tilpasse dine driftsprocesser og mål til markedsbehov, der hele tiden ændres. En vigtig forretningskomponent er at perfektionere din organisations økonomistyring.


Forstå økonomistyring

Økonomistyring kan defineres som den strategiske praksis, hvor du etablerer, kontrollerer og overvåger alle økonomiske ressourcer for at nå dine forretningsmål. Det omfatter mange områder af de økonomiske funktioner, der vedrører rentabilitet, udgifter, likviditet og kredit, for økonomichefer i regnskabs-, debitor- og kreditorteams.

Hvis du vil opbygge en forretningsstrategi for økonomistyring, skal du fokusere på tre grundlæggende principper:

 1. Forudsigelsen af fremtidige økonomiske resultater ved hjælp af økonomiske prognoser, testede funktioner, der kræves for at skabe vækst, og forberedelse af kapitalbehov.
 2. Prioritering af langsigtede initiativer.
 3. Planer, der er skræddersyet til din forretningsmodel, markedsdynamik og organisation.

Planlægning af effektiv økonomistyring giver dine økonomiske teams de data, de har brug for til at oprette en omfattende forretningsplan – der giver velbegrundede beslutninger om, hvor du skal investere, samt den indsigt, som er nødvendig for at finansiere disse investeringer, likviditet og rentabilitet.


Vigtigheden af økonomistyring

Efterhånden som verden udvides gennem globalisering, skal du holde din virksomhed konkurrencedygtig på markedet, så den kan overleve. Og for at kunne generere salg på længere sigt, har din virksomhed brug for en form for økonomistyring. Det er vigtigt, at din organisation implementerer et system, så du kan holde styr på alle omsætningsstrømme. Det kan hjælp dig med følgende:

 • Skab rammer for fremtidig økonomisk planlægning og anskaffelse af midler.
 • Skab økonomisk stabilitet.
 • Forøg organisationens generelle værdi og rentabiliteten.
 • Tilbyd definerede data, der understøtter kritiske økonomiske beslutninger.
 • Optimer arbejdsgangen for at fordele ressourcer og midler effektivt.

En virksomhed har flere valgmuligheder i forbindelse med økonomistyringen – lige fra en ekstern konsulent til en intern økonomichef. Denne person eller gruppe skal have fuld adgang til virksomhedens tidligere og nuværende økonomi, så det bliver muligt at kortlægge din fremtidig på en gunstig måde.


Strategisk vs. taktisk styring

Der findes to typer økonomistyringsprocedurer: strategisk og taktisk. Selvom dine medarbejderne i dit økonomiske team bruger en hybrid af disse taktikker, er det dine slutmål, som bestemmer, hvilke procedurer de først og fremmest skal fokusere på.

Økonomidirektører og ledere fokuserer mere på en strategisk metode. Efterhånden som du indsamler data til økonomiplanlægning og -analyse (FR&A) og opbygger organisatoriske mål, planlægger økonomidirektører på dette niveau fremtidige investeringer og salgsmuligheder for at skabe et robust fundament for virksomheden.

På det taktiske niveau vil økonomiledere styre de daglige handlinger – processer som overvågning af daglige transaktioner, månedlig regnskabsafslutning og bogføring af anlægsaktiver efter faktisk forbrug. De sporer også alle transaktionerne for at sikre, at du også overholder reglerne.


Strategier i økonomistyring

En god, fleksibel økonomiplan, der tager udgangspunkt i virksomhedens aktuelle ønsker, behov og mål, er en vigtig komponent for at sikre virksomhedens langsigtede succes. En solid strategi kan være med til at opnå det. Der findes fire økonomistyringsstrategier til nå dine mål:

 1. Evaluer historiske udgifter og indtjening.

  Præcis sporing af tidligere og aktuelle udgifter er afgørende for, at du kan fastlægge din økonomiske fremtidige situation. Her kan du se, hvilke planer der er lykkedes, og hvor du har brug for at optimere og forbedre dig. Da tidligere omsætning fungerer som en succesindikator, bestemmer en analyse af disse data, hvor der kan være brug for at foretage ændringer i den aktuelle performance og de aktuelle mål.

 2. Opbyg din resultatopgørelse (P&L – Profit & Loss).

  Din resultatopgørelse, som også kaldes din P&L, fungerer som en økonomisk oversigt over virksomhedens performance. Dette dokument noterer dine månedlige indtægter og udgifter og giver dit team en påmindelse, hvis du var profitabel eller havde et tab. Denne opgørelse dækker salg, vareomkostninger, udgifter samt brutto- og nettoavance.

 3. Udarbejd et budget.

  Du skal budgettere, hvordan du planlægger at bruge virksomhedens penge. Ved at angive retningslinjer for, hvordan du kan administrere forbruget, mens du sporer dine økonomiske afhængigheder, kan du træffe præcise beslutninger med databaseret indsigt for at sikre vækst på bundlinjen. Når du udarbejder et budget, skal du stille dig selv en række spørgsmål, f.eks. hvad er den planlagte omsætning for denne periode, og hvad er driftsudgifterne?

 4. Proaktiv sporing af virksomhedens udgifter.

  Det er vigtigt at have synlighed for alle transaktioner, så det bliver lettere at spore, hvor mange penge der bruges. Integration af omfattende software, der sporer økonomisk analyse, leverer:

 • Synlighed af udgifter i realtid for at vide, hvor meget, hvornår og hvor.
 • Øjeblikkelig synkronisering med regnskabsplatformen, så den er let at bruge.
 • Hurtige sammenligninger og tendensevalueringer i forhold til dit aktuelle budget og P&L.
 • En toplinjevisning af virksomhedens samlede udgifter, for en enkelt bruger eller for typer af transaktioner.

Du kan vælge en af disse strategier – eller en blanding af dem – for at reducere omkostningerne og skabe omsætning. Hvis du føjer et økonomistyringssystem til processen, kan du let følge flere strategier med et minimum af fejl og manuel arbejdskraft.


Vælg et godt værktøj til økonomistyring

Når du skal vælge den rigtige software til økonomistyring til din virksomhed, skal du finde et værktøj, der gør det muligt at strømline alle betalingsopkrævninger og sikre, at skatte- og regnskabslovgivningen overholdes. Du vil også have software, der kan eliminere fejl, manuel arbejdskraft og mulige redundanser samtidigt. Nogle yderligere funktioner til et godt økonomisystem omfatter:

 • Få overblik over alle sendte og modtagne betalinger.
 • Koordiner resultatopgørelser, udgiftsopgørelser og balancer.
 • Afstemning af flere konti og nemmere mulighed for at finde dem.
 • Optimer dataintegritet og -sikkerhed.
 • Hold styr på alle passiver og opdaterede poster.
 • Vedligehold et komplet og præcist revisionsspor.

Hvis du har alle disse budgetdata tilgængelige, kan du træffe gode beslutninger, der påvirker din virksomhed positivt. Et økonomistyringssystem, der kan sikre gennemsigtighed og fleksibilitet for at tage højde for ændringer, betyder langsigtet bæredygtighed.


Start med at administrere økonomiske data med Dynamics 365 Finance

Gør din organisation i stand til at få det fulde overblik over forbrug og omkostninger ved at integrere et værktøj til proaktiv økonomistyring. Når du føjer et softwareværktøj til økonomistyring til processen, kan du undgå brugerfejl og besværlige arbejdsprocesser, mens produktiviteten øges.

Dynamics 365 Finance hjælper med at integrere nøglekomponenter med minimale afbrydelser, hvilket sikrer synlighed i realtid og på højt niveau i organisationens økonomiske tilstand, samtidig med at det gør det nemmere at udføre de daglige aktiviteter. Med et komplet udvalg af økonomiske data har du alle de oplysninger, du skal bruge for at foretage sunde, databaserede beslutninger, optimere interne og eksterne handlinger, reducere omkostningerne og beskytte din omsætning.