Gå videre til hovedindholdet

Widgetten Kontakt salgsafdeling til Dynamics 365

To personer, der formodentlig deltager i salgstræning

Hvad er salgstræning?

Foretag udvikling og træning og vær mentor for sælgere via en-til-en-relationer med en leder eller salgsleder, så de personlige og organisatoriske økonomiske mål kan opfyldes.

Salg er en af de største livliner til organisationens succes. Det er bedst at have et fleksibelt salgsteam, der kan positionere jeres produkt, tjeneste eller løsning på markedet og skabe en lønsom salgsplan – men det kræver tid, erfaring og dedikation at opbygge det pågældende team.

Ved at implementere strømlinede processer og programmer kan du sikre, at sælgerne arbejder som et team, trives på markedet og får succes i organisationen. Du skal oprette en plan, der hurtigt viser salgsteamet de rette teknikker, samtidig med at det også giver dem den tillid og vejledning, de skal bruge for at nå deres egne mål. En fokuseret træning er nøglen til succes. Salgstræning hjælper med til at skabe denne sikkerhed og opbygge moralen i hele salgsorganisationen.


Definering af salgstræning

Salgstræning udvikler og vejleder en sælger via en-til-en-relationer med en leder eller en kollega med det formål at nå en personlig kvote eller et personligt mål. Det er nøglekomponenten til frigørelsen af potentialet ikke blot i et enkelt teammedlem, men i hele salgsafdelingen, og til at vise, hvordan de kan bruge denne viden til at arbejde sammen. Effektiv træning kan diagnosticere både effektive og mangelfulde områder, så sælgere bedre kan tage ejerskabet af deres performance og få viden til at forbedre resultaterne.

Salgstræning har til formål at:

 • Vurder styrker og områder til forbedring.
 • Skift adfærdsmønstre.
 • Udvikl viden og færdigheder.
 • Giv inspiration til selvmotivation.
 • Giv løbende feedback til teammedlemmer.
 • Styrk relationer.

Når der skabes en effektiv salgstræningsstrategi, kan salgscheferne fokusere mere på hver enkelt persons behov, hvilket resulterer i bedre salgsteknikker, større salg og større organisatorisk sammenhæng. Der findes ikke én enkelt metode til salgstræning, der passer til alle – det er vigtigt at være åben over for ændringer, hvis der skal skabes en vedvarende positiv effekt. Salgstræning fokuserer på at tydeliggøre den relevante adfærd og hjælpe både chefen og sælgeren med at koncentrere sig om områder, der kan forbedres.

Hvis du føjer aktiviteter til dit salgstræningsprogram, hjælper det med til at skabe gode og selvstændige salgsmedarbejdere, som får større tillid og bliver opmuntret til at forbedre deres salgsteknikker. Nogle salgstræningsaktiviteter er:

 • Knyt forbindelser til teammedlemmer på et professionelt og personligt niveau.
 • Giv anerkendelse, når medarbejdere har forbedret sig, og motivér dem til fortsat at gøre fremskridt.
 • Vejled om, uden eksplicit at angive det, hvordan en medarbejder kan klare en bestemt opgave bedre.
 • Stil top-down-spørgsmål, der giver en mere holistisk forståelse af et teammedlems perspektiv.

Fordelene ved salgstræning

Mange virksomheder er stadig ved at lære, hvor vigtig salgstræning er for deres virksomheds fremtid. Og opbygningen af et effektivt salgsteam med klare salgstræningsteknikker er en vigtig del af denne plan.

Nogle vil i første omgang betragte salgstræning som værende diffus, tage for lang tid eller være for udfordrende. Eller at introduktionen af en uformel salgstræningsproces kan forekomme ideel og omkostningseffektiv, men slutresultatet kan være ineffektivt. Det handler ikke kun om at ramme en kvote – træning af dine sælgere har mange positive resultater for dit team og for organisationen. Disse omfatter:

 1. Forbedring af fastholdelsesraterne for medarbejdere. Udskiftning er udbredt i salgsteams – på grund af udbrændthed, større løn eller bedre muligheder andre steder. Derfor er salgsteamet mest udsat for vandrelyst. Med salgstræning kan den ekstra faglige udvikling identificere salgsmedarbejderens behov og løse dem hurtigt. Når du kan løse problemer hurtigt, kan du hjælpe med at fjerne frustrationer, og det er mere sandsynligt, at dit team bliver i organisationen på længere sigt.
 2. Deling af viden og bedste fremgangsmåder. Når én sælger bruger en god strategi eller teknik, er det let at undervise i den og dele den blandt teamet. Denne viden hjælper dig med at forøge den samlede omsætning, øge kundefastholdelsen og skabe færdigheden til at afslutte store handler.
 3. Sikring af dine sælgeres tillid. Salgsdirektøren er kilden til et salgsteams moral. En leder, der er dedikeret til at forbedre alles performance, hjælper med til at sikre enhed, teamwork og kammeratlige forhold inden for salgsnetværket. Chefen hjælper også med at sikre, at alt i forbindelse med lukningen af en aftale foregår let og problemfrit.
 4. Forøgelse af performance og produktivitet. Efterhånden som dit team tilpasser sig effektive salgsteknikker gennem salgstræning, styrker teammedlemmerne den overordnede performance, de lærer at arbejde hurtigt og bliver generelt mere produktive. Medarbejderne forbedrer også kommunikation, relationer mellem personer og beslutningstagningsfærdigheder.
 5. Større omsætning og øget avance. Salgstræning påvirker dine sælgere og deres evne til at have succes med salget. Dette påvirker virksomhedens bundlinje direkte. Større salg fører til større omsætning og øgede avancer, hvilket giver organisationen en større økonomisk gevinst.

Salgstræningsteknikker

For at sikre, at dine sælgere med succes kan følge den træningsstrategi, du har angivet, skal de kende de bedste salgsteknikker, så de kan overbevise kunderne. Styrk salgsteamet ved at implementere specifikke salgsteknikker, der kan være med til at skabe mere forretning og understøtte organisationens proces til salgsaktivering. Når sælgerne modtager salgstræning for at lære de grundlæggende begreber og bedste fremgangsmåder vedrørende salg i scenarier fra det virkelige liv, hjælper salgstræning med at tilpasse den viden, de har fået løbet af uddannelsesprocessen, så disse teknikker kan bruges i praksis.

Her er nogle få salgstræningsteknikker, der sikrer, at dit team når sine mål.

Selvdiagnosticering via registrering

Salgstrænere gennemgår jævnligt data for at måle sejre og tab og bliver normalt opmærksom på problemer, før en sælger har mulighed for at opdage dem. Ved at undervise medarbejderne i, hvordan de selv kan dykke ned i dataene, kan det hjælpe medarbejdere med at se deres egne ændringer og indføre positive personlige handlinger, inden de bliver bedt om at gøre det. En coach kan stille sælgerne målrettede spørgsmål som:

 • Hvad gik godt i dit kundeengagement?
 • Hvad kunne have været gjort anderledes?
 • Hvilke teknikker kan du se, at du selv bruger mest? Fungerer de godt?
 • Er der fordele ved at ændre din metode?
 • Hvad sker der, hvis du ikke ændrer noget?

Beslut, hvad der er den bedste vej til succes

Når du har identificeret muligheder for forbedringer, skal du planlægge, hvilke mål sælgere skal nå for at opnå den ideelle fremtidige tilstand for virksomheden. Styr diskussionen, men overtag den ikke med dine egne meninger. Du vil vejlede dine sælgere i at udforske deres potentiale uden frygt for straf eller fiasko. Nogle gode spørgsmål, du kan stille, er:

 • Hvad er din ideelle fremtidige tilstand?
 • Hvilke trin skal vi tage for at nå dertil?
 • Hvilke blokeringer forhindrer os i at nå denne tilstand?
 • Hvordan kan jeg hjælpe dig med at nå denne tilstand?

Opret en handlingsplan

Uddyb de trin, som din sælger skal udføre for at skabe en god fremtidig tilstand, og vend periodisk tilbage til disse trin for at sikre, at I begge er på rette spor til at opfylde de ønskede mål. Nogle af de punkter, der skal føjes til planen, omfatter:

 • Én til tre foranstaltninger eller handlinger, der kan hjælpe med at understøtte ændringer.
 • Statustidslinje.
 • Den dato, hvor I begge forventer at nå dette mål.

Understøt salgsteamet

Lyt til, hvad sælgerne har brug for til deres mål. Hvis du tilbyder opmuntring og positiv feedback, kan det være med til at give dit team mere tillid. Det er ubehageligt at modtage negativ feedback, og det kan gøre fremtidige ændringer vanskelige, hvis teammedlemmer ikke føler sig støttet. For at understøtte og give dit team mere energi kan du stille spørgsmål som f.eks.:

 • Er der noget, jeg kan forklare eller hjælpe med at afklare?
 • Mener du, at denne plan er på rette spor?
 • På hvilke andre områder kan jeg tilbyde min support?

Følg op på din plan

Brug dine opfølgende træningssessioner til at fastslå dit fremskridt og gå ned i detaljer efter behov. Stil spørgsmål som:

 • Gør du fremskridt på vej mod dine mål?
 • Eventuelle nye forhindringer?
 • Vil du gerne opdatere planen?

Salgstræningstip

Som salgscoach skal du samarbejde med sælgerne om at gennemgå status, give feedback og tilbyde opmuntringer. For at sikre, at salgstræningen har en vedvarende effekt, kan du følge disse seks tip, der kan hjælpe med at udvikle dit team.

 1. Udvikl et formel træningsprogram, en struktur og en hyppighed. Få støtte fra ledelse, direktører, ledere og medarbejdere for at sikre, at dette er et program, der kan være til gavn for den enkelte sælger, salgsteamet, organisationen og markedet.
 2. Uddan ledere inden for nye og eksisterende salgsmetoder og relevante træningsteknikker. Uformelle træningsteknikker kan gøre mere skade end gavn – gør brug af de relevante uddannelsesmuligheder for at sikre, at dit team altid er forberedt.
 3. Stil spørgsmål. Sørg for, at sælgere leder diskussionen. Salgstrænere er der kun for at hjælpe, de skal ikke tage over.
 4. Skræddersy træning til hver enkelt sælger. Alle har en særlig salgsstil, så du skal tilpasse hver session til den enkelte og kommunikere, hvordan du specifikt ønsker, at vedkommendes adfærd skal ændres.
 5. Forstærk din coaching med undervisningsmateriale. Dårlige vaner kan vende tilbage over tid. Udstyr konsekvent dit team med de værktøjer, ressourcer og andre materialer, der sikrer, at deres positive vaner forbliver intakte.
 6. Spor virkningen af salgstræning. God salgsadfærd opstår ikke i løbet af en enkelt træningssession. Indhent individuelle data og målinger for at fremhæve taktik, performance, målepunkter og adfærdsmæssige ændringer til fremtidige én til én-møder.

Se efter dette i et salgstræningsprogram

Det handler ikke kun om coaching af én god sælger – det handler om at skabe strukturen, strategiplanen og vedvarende træningsarbejde, så der kan opbygges et langtidsholdbart team af fantastiske sælgere. Når du søger efter et dynamisk salgstræningsprogram, skal du fokusere på værktøjer og ressourcer, der kan hjælpe dig med at nå kort- og langsigtede mål for både dit team og din organisation. Du skal bruge et værktøj, der implementerer:

 1. Samtaleintelligens: Brug data science til at analysere sælgernes transskriberede opkaldsregistreringer. Med de oplysninger, der er hentet fra disse opkald, kan sælgere bruge organiseret indsigt som en hjælp til at udvikle deres salgstaktikker i retning af mere personlige og lønsomme opkald.
 2. Kundefeedback: Spor løbende, hvad dine kunder mener om dit produkt, og find muligheder, hvor sælgere kan forbedre deres salgsteknik.
 3. Dashboards til leder: Saml alle dine taktikker, din performance og dine mål på ét enkelt sted for at træffe bedre databaserede beslutninger. Med strømlining via software til salgsautomatisering kan ledere spore relevante oplysninger, f.eks. tid til konvertering, konverteringsrater mellem potentielle kunder og salgsmuligheder, succesrate for salgsteknik, muligheder for at sætte fart i processen eller tilbyde vejledning og salgsstatus.
 4. Sælgers nøgletal: Du skal vide, hvilke milepæle dit team skal nå for at lykkes, og have en strategi for, hvordan de skal justeres, hvis der er fare for ikke at nå disse mål.
 5. Strategiplaner: Skitsér de korrekte teknikker, som dit team skal bruge for at opnå et vellykket salg.

Transformér organisationen med et fokuseret salgsprogram

Det er nøglen til fremskridt på markedet at finde det rigtige værktøj til salgstræning, der opfylder alle dine aktuelle mål, samtidig med at virksomheden gøres klar til fremtidig organisatorisk succes.

Efterhånden som salgsteamet vokser og tilpasses, vil det altid være i stand til at opfylde kundernes behov. Det er vigtigt at vælge et produkt, der passer til både dit teams og din organisations behov, for at sikre en langsigtet plads på markedet.

Dynamics 365 Sales hjælper dit team med at få overblik over jeres salg i realtid med interaktive dashboards, så det er muligt at give mere effektiv salgstræning. Med denne detaljerede prognose kan du proaktivt identificere risici og gennemtvinge bedste fremgangsmåder, generere flere potentielle kunder og et betydeligt salg.