Gå videre til hovedindholdet

Widgetten Kontakt salgsafdeling til Dynamics 365

Hvad er forsyningskædeteknologi?

Forsyningskædeteknologi er hardware eller software, der gør forsyningskædeprocesserne mere effektive. Der findes en lang række digitale teknologier, som falder ind under denne paraply, lige fra fysisk udstyr, f.eks. robotter og sensoraktiverede enheder, til software, der er designet til at optimere flowet af data, forudsige tendenser, forbinde systemer, forbedre logistikken eller styre lageret. Ved at indføre digital teknologi i hvert led i forsyningskæden kan du øge produktionen og leveringen, mens omkostningskrævende forstyrrelser minimeres.

Forsyningskædeteknologien har ændret den måde, forretninger udføres på, længe før de voldsomme forstyrrelser i 2020. De uvelkomne udfordringer dengang øgede imidlertid fokus på fordelene ved forsyningskædeinnovation. Nogle af de vedvarende udfordringer, som virksomhederne står over for, er hurtigt skiftende kundeforventninger, uventede globale hændelser, f.eks. globale begrænsninger og naturkatastrofer, og de nye forretningsmodeller, der gør konkurrencen endnu skarpere. Administration af forsyningskæden har altid været fuld af kompleksiteter, men aldrig før har man forventet så hurtigere reaktioner og løsninger af virksomhederne.

Hvis du vil forblive konkurrencedygtig i det nuværende miljø, er det vigtigt at optimere din drift og minimere dine risici. Den nye forsyningskædeteknologi giver mulighed for at oprette mere effektive processer, samtidig med at der opbygges en mere fleksibel forsyningskæde – og mulighed for at skalere eller ændre retningen, når det er hensigtsmæssigt.

1. Brug robotter til at arbejde hurtigere

Robotter er blevet brugt i industriproduktion i mange år, men de bruges i stigende grad også på lagersteder, opfyldelsescentre og distributionscentre. De forretningsudfordringer, der er skabt af lønomkostninger og mangel på arbejdskraft – for ikke at nævne kundernes forventninger til produkter på lager og hurtig levering – opfyldes via fremskridt i robotteknologien. Robotter kan gøre ordreopfyldelsen væsentligt hurtigere, hvilket frigør medarbejdere til mindre gentagende og mere strategiske opgaver.

Én forsyningskædeinnovation, der bliver mere og mere populær, er den samarbejdende robot eller "cobot". Ved hjælp af kunstig intelligens og maskinel indlæring er cobotter blevet så avancerede, at de kan plukke og pakke ordrer på en sikker måde sammen med deres menneskelige kolleger, som guider dem gennem opgaver og hjælper med at løfte tunge genstande og hente produkter fra lange gange i lagerstedet. Cobotter er blevet kendt for ikke kun at øge produktivitet – men også for at reducere omkostningerne, reducere antallet af menneskelige fejl og gøre arbejdspladsen mere sikker.

2. Foretag databaserede beslutninger ved hjælp af AI og advanced analytics

Datavidenskab spiller en vigtig rolle inden for forsyningskædeteknologi. Alle steder i en kompleks forsyningskæde er der et stort antal datapunkter, der er klar til at blive indsamlet. Hvis du har kunstig intelligens og advanced analytics på plads, har du den bedste mulighed for at få udbytte af disse data og bruge dem til din fordel.

Kunstig intelligens og advanced analytics arbejder i baggrunden for at analysere big data ved hjælp af algoritmer og forudsigende metoder, så forsyningskædebrugere kan foretage hurtige, databaserede beslutninger for at øge indtjeningen og komme forstyrrelser i forkøbet. Denne type af forsyningskædeindsigt kan f.eks. hjælpe en virksomhed med proaktivt at øge lagerbeholdningen i forventning om en periode med stor efterspørgsel eller revidere en forsendelsesplan efter en naturkatastrofe. Mange applikationer indeholder datavisualiseringsværktøjer, der koger AI-afledte data ned til grafik og diagrammer, som er lette at læse, så medarbejderne skal bruge mindre tid på at fortolke resultaterne.

3. Få større effektivitet via automatisering

Automatisering af forsyningskæden giver effektivitet og hastighed. Den tager de tidskrævende opgaver, hvor der er stor risiko for fejl, væk fra mennesker og klarer dem problemfrit og nøjagtigt.

Mange forsyningskædeopgaver kan udføres automatisk for at spare tid og energi hos medarbejderne. Automatiske forsyningskædeprocesser kan f.eks. tage data fra indkøbsordrer og udfylde fakturaer, sende ordrebekræftelser og spore oplysninger til kunder, beregne de mest omkostningseffektive ruter og fragtmænd til forsendelser eller fortælle medarbejderne, at det er tid at genopfylde et lager. Dette er et område med forsyningskædelogistik og -teknologiudvikling, der oser af muligheder.

4. Opbyg et forenklet, komponerbart it-system

Komponerbarhed er en ny tendens inden for forsyningskædeteknologi, der involverer brug af modulær, "byggestens"-software til at forbinde data mellem systemer, så synligheden i forsyningskæden og driften øges. Komponerbare løsninger kan være specielt nyttige for virksomheder, der har et usammenhængende it-landskab.

En komponerbar løsning integrerer systemer, der ikke er forbundet, så du kan træffe informerede beslutninger i tide. Den kræver ikke, at du udskifter software, som du allerede bruger hver dag. Derfor er det en omkostningseffektiv måde til at få det store billede af forsyningskædedriften – også på globalt plan.

5. Indsaml data på alle punkter vha. IoT-enheder (Internet of Things)

Wi-Fi og Bluetooth har gjort det muligt at bruge IoT-enheder som vigtige værktøjer til forsyningskædeteknologi. IoT-enheder er objekter med sensorer, f.eks. lagerstedsstationer, forsendelsesbeholdere og færdigvarer, der sender data til de personer, som skal træffe hurtige beslutninger.

IoT-enheder kan spore oplysninger, f.eks. varernes lokalitet og tilstand, vejret og trafikken i realtid, så du kan overvåge dine aktiver og ressourcer og proaktivt afhjælpe problemer.

6. Udforsk "hvad hvis"-scenarier med digital twins til forsyningskæden og kontroltårne

Et stigende antal virksomheder føjer såkaldte digital twins, digitale tvillinger, til deres ressourcer inden for forsyningskædeteknologi. En digital twin til digital forsyningskæde er et virtuelt miljø, hvor der trækkes data fra den faktiske forsyningskæde, så der kan køres simuleringer for at forbedre din beslutningstagning. En digital twin kan gøre det lettere at finde måder at øge produktivitet på – og finde hurtige og økonomiske løsninger på udfordringer.

Kontroltårne giver også indsigt, der kan hjælpe dig med "hvad hvis"-scenarier. Kontroltårne er dashboards, der samler nøgledata, metriske værdier og hændelser for at give dig komplet synlighed i realtid. De er et vigtigt led i forsyningskæden, som strømliner og beskytter handlinger inden for logistik, koordinering af leveringer, lager og opfyldelse.

7. Brug blokkæde til at registrere udvekslingen af varer

Blokkæde (eller blockchain) kan umiddelbart virke som en uventet tendens inden for forsyningskædeteknologi. Du har sandsynligvis hørt om det i forbindelse med kryptovalutaer. Blokkæder er imidlertid et nyttigt værktøj, fordi de opretter en post af transaktioner, der ikke kan ændres. Det kan gøre udvekslingen af varer til en mere pålidelig proces.

Det bliver stadigt mere vigtigt at sikre gennemsigtighed i forbindelse med oprindelsen og transporten af varer og materialer. Myndighederne har brug for at sikre, at virksomhederne overholder lovgivningen, og virksomhederne ønsker at opbygge et pålideligt leverandørnetværk. Forbrugerne bliver også mere og mere interesseret i oprindelsen og bæredygtigheden af de varer, de køber – og det gør blokkædeteknologi til en fremadrettet investering.

Præcis forudsigelse af efterspørgsel

Traditionelle efterspørgselsprognoser så på tidligere salgsdata, lavede kvalificerede forudsigelser og håbede på det bedste. Brug AI-aktiveret teknologi til at reducere gætteriet og risikoen på samme tid. Hvis du har synlighed i realtid i upstream- og downstream-aktiviteter og forbinder dem med eksterne faktorer, f.eks. vejret, aktuelle hændelser og kundeevalueringer, vil det hjælpe dig med at træffe bedre beslutninger om at imødekomme efterspørgslen. Undgå tabt fortjeneste ved at bruge forudsigende dataanalyser til at reducere lagermangler, genopfylde til tiden og optimere lagerniveauer for lagersteder.

Implementer logistik og levering efter behov

Uanset hvilke produkter eller tjenester du tilbyder, så er hastighed nøglen til gode kundeoplevelser. Ny forsyningskædeteknologi kan levere på det tidspunkt, du har lovet kunden det. Udrul robotter og automatiserede arbejdsgange i din virksomhed for at kunne opfylde og levere ordrer på dine produkter så hurtigt og økonomisk som muligt – hvilket er nøjagtigt, hvad kunderne forventer.

Strømlin indkøbsprocesser

Det plejede at være en arbejdskrævende opgave at søge efter omkostningsbesparelser i hver del i forsyningskæden. Men virksomheder, der bruger avanceret forsyningskædeteknologi, har fordel af kunstig intelligens, som arbejder i baggrunden med at analysere tallene. Brug AI-aktiveret software, der er knyttet til leverandørernes samarbejdsportaler og kataloger, for at spare penge og hurtigt træffe indkøbsbeslutninger.

Overvåg handlinger i realtid

Ved hjælp af sensoraktiveret IoT kan udbuds- og efterspørgselsoplysninger løbende strømme ind i din virksomhed – uanset hvor hurtigt der sker udsving. Maksimér driftens effektivitet, og opbyg robusthed med forsyningskæde- og logistikteknologi, der automatisk reagerer på udfordringer.

Sådan implementeres ny forsyningskædeteknologi

Din forsyningskæde holder ikke pause, mens du implementerer den nye teknologi, så det er vigtigt at vælge løsninger, der hurtigt kan implementeres og arbejde sammen med eksisterende systemer. Start ved at gøre følgende:

  • Sammenkald teams for at identificere, hvilke områder i din drift der skal bruge vigtige nye funktioner.
  • Prioriter hver ny forsyningskædeinnovation, du vil bruge, og foretag ændringer trinvist for at sikre forretningskontinuitet.
  • Overvej færdigpakkede løsninger, der ikke kræver brugerdefineret kodning.
  • Vælg en low-code- eller no-code-grænseflade i en sky, der giver dig mulighed for at samle dine data.
  • Udnyt software, der tilbyder de nyeste funktioner inden for AI, maskinel indlæring og automatisering på markedet.

Gør indførelsen af ny forsyningskædeteknologi enklere og mere omkostningseffektiv ved at implementere Microsoft Dynamics 365. Den kan hjælpe dig med at opbygge en mere robust forsyningskæde med en modulplatform, der er integreret i de systemer, du bruger nu. Med Dynamics 365 Supply Chain Management får du fleksibilitet og synlighed i realtid på tværs af dine driftsprocesser – så du er forberedt på det, der kommer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke nye teknologier er der til administration af forsyningskæde?

De seneste teknologier til administration af forsyningskæden inkluderer sensoraktiveret IoT, robotter, kunstig intelligens og advanced analytics, automatiserede arbejdsgange, digital twins, kontroltårne, blokkæder og komponerbare softwareløsninger. Alle disse forsyningskædeinnovationer skaber forbløffende nye effektivitetsgevinster inden for en række forskellige brancher.

Hvad bruges forsyningskædeteknologi til?

Forsyningskædeteknologi bruges til at få synlighed i realtid over drift, lager og efterspørgsel og til at strømline processer på tværs af forskellige forretningsområder. Den kan hjælpe virksomheder med at reagere hurtigt på signaler fra leverandører, kunder og verden, så det bliver muligt at minimere kostbare afbrydelser.

Hvad er de nye forsyningskædeteknologier?

De nye forsyningskædeteknologier fokuserer på at bruge avancerede og nyskabende løsninger, f.eks. AI, robotter, geolokationer og IoT, til at gøre det nemmere at afbøde udfordringer i forsyningskæden, fremskynde levering og optimere produktions- og opfyldningsprocesser.

Hvad er fremtiden for forsyningskædebranchen?

De brancher, der benytter forsyningskæder, vil i fremtiden være præget af krav om øget hastighed og fleksibilitet i forretningsprocesserne for at leve op til kundernes konstant skiftende forventninger. Teknologi til optimering af forsyningskæden giver mulighed for ny effektivitet på tværs af forretningsaktiviteter – lige fra forsyning af råvarer til levering af færdigvarer.

Hvordan kan teknologi forbedre forsyningskæderne?

Teknologi forbedrer forsyningskæderne ved at give virksomhederne større synlighed i forbindelse med deres data – og ved at analysere data, som giver mulighed for optimal beslutningstagning, og automatisere processer, så medarbejdere frigøres fra dagligdags opgaver, hvor der er stor risiko for fejl. Den nye forsyningskædeteknologi hjælper også virksomheder med at imødekomme kundernes krav vedrørende tilgængelighed, kvalitet og levering af produkter.