Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δυνατότητες του Dynamics 365 Customer Insights

Μετασχηματίστε τα δεδομένα των πελατών σας για να τα καταστήσετε κατανοητά, να αποκαλύψετε εφαρμόσιμες πληροφορίες και να εξατομικεύσετε τις συνδεδεμένες εμπειρίες πελατών.

Πίνακας εργαλείων Supply Chain Management

Ενοποιημένα δεδομένα πελατών και ολοκληρωμένες προβολές πελατών

Σχετικές εφαρμογές

Εικόνα Finance

Εξατομικεύστε την επικοινωνία σας και δημιουργήστε διαδρομές πελατών χωρίς εμπόδια, ενεργοποιώντας τις συναφείς δεδομενικές πληροφορίες και τα τμήματα σε μια λύση αυτοματοποίησης μάρκετινγκ.

Εικόνα από στιγμιότυπο οθόνης στο Customer Voice

Λάβετε άμεσα τη γνώμη των πελατών σας από δεδομένα ερευνών, ώστε να ενισχύσετε τα προφίλ πελατών χρησιμοποιώντας το Dynamics 365 Customer Voice.

Εικόνα Guides

Ενοποιήστε τα δεδομένα σας με το Power BI για να μοντελοποιήσετε και να οπτικοποιήσετε τις δεδομενικές πληροφορίες που κατέχετε για τους πελάτες σας, χρησιμοποιώντας πλήρεις, διαδραστικές αναφορές και πίνακες εργαλείων.

Ενοποιήστε όλους τους συνδέσμους σας* για εκατοντάδες προορισμούς

* Ενδέχεται να απαιτούνται ξεχωριστές άδειες χρήσης

Ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί το Surface

Ξεκινήστε με το Dynamics 365 Customer Insights

Ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί το Surface