Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τιμολόγηση Dynamics 365 Customer Insights

Ξεκινήστε με την πλατφόρμα δεδομένων πελατών ή την ενορχήστρωση διαδρομής και προσθέστε ό,τι χρειάζεστε.

Dynamics 365 Customer Insights

 

1.591,30 €

ανά μισθωτή/μήνα

Παρέχετε συνδεδεμένες διαδρομές και καμπάνιες πελατών με ενοποιημένα δεδομένα πελατών. Περιλαμβάνει έως και 4 περιβάλλοντα, 100.000 ενοποιημένα άτομα1 και 10.000 άτομα που αλληλεπίδρασαν2.

Συνοδεία Dynamics 365 Customer Insights

Για οργανισμούς με μια εφαρμογή Dynamics 365 που πληροί τις προϋποθέσεις3

 

936,10 €

ανά μισθωτή/μήνα

Προσθέστε συνδεδεμένες διαδρομές και καμπάνιες πελατών με ενοποιημένα δεδομένα πελατών στο κατάλληλο Microsoft Stack. Περιλαμβάνει έως και 4 περιβάλλοντα, 100.000 ενοποιημένα άτομα1 και 10.000 άτομα που αλληλεπίδρασαν2.

Πακέτα για πρόσθετα ενοποιημένα άτομα

Πρόσθετη χωρητικότητα για ενοποίηση περισσότερων προφίλ πελατών.

Πακέτα για πρόσθετα άτομα που αλληλεπίδρασαν

Πρόσθετη δυνατότητα σύνδεσης με περισσότερα άτομα ή λογαριασμούς.

Ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί φορητό υπολογιστή

Ξεκινήστε με το Dynamics 365 Customer Insights

Ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί φορητό υπολογιστή