Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ένα άτομο που χρησιμοποιεί tablet, και προφανώς χρησιμοποιεί ένα καθολικό σύστημα E R P

Τι είναι το καθολικό σύστημα ERP;

Τα συστήματα καθολικού διαχείρισης εταιρικών πόρων (ERP) βοηθούν στην αυτοματοποίηση, τον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση ενός πολυεθνικού οργανισμού, ενσωματώνοντας δεδομένα και πληροφορίες σε συνδεδεμένες εφαρμογές και διαφορετικά τμήματα.

Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες, τα συστήματα ERP παρέχουν μια ενιαία προβολή σε πραγματικό χρόνο για όλες τις πτυχές της επιχείρησης.

Η αυτοματοποίηση είναι βασικό χαρακτηριστικό των συστημάτων ERP. Συνδέοντας επιχειρηματικά δεδομένα μέσω ενοποιημένων εφαρμογών, οι εργασίες που προηγουμένως εκτελούνταν με μη αυτόματο τρόπο μπορούν τώρα να αυτοματοποιηθούν μέσω του συστήματος ERP, ενισχύοντας σημαντικά την απόδοση, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και εξαλείφοντας τις απώλειες.

Αυτή η σελίδα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τις δυνατότητες και τα οφέλη των παγκόσμιων συστημάτων ERP και θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν ένα καθολικό σύστημα ERP είναι κατάλληλο για την επιχείρησή σας.


Τι είναι το ERP και γιατί το χρειάζεστε;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός καθολικού συστήματος ERP και ενός τυπικού συστήματος ERP;

Τα καθολικά συστήματα ERP περιλαμβάνουν τα ίδια χαρακτηριστικά και τα οφέλη που θα βρείτε σε ένα πιο παραδοσιακό Σύστημα ERP, καθώς και πρόσθετα χαρακτηριστικά που είναι ζωτικής σημασίας για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες. Αυτές οι πρόσθετες λειτουργίες αντιμετωπίζουν σενάρια όπως τα εξής:

 • Πολλά νομίσματα
 • Πολλές γλώσσες
 • Φορολογικοί κανονισμοί σε διαφορετικές περιοχές

Εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικά που απευθύνονται ειδικά σε πολυεθνικές εταιρείες, τα καθολικά συστήματα ERP παρέχουν μια προβολή σε πραγματικό χρόνο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που καλύπτουν τα οικονομικά και τη λογιστική, την παραγωγή, το λιανικό εμπόριο, την αλυσίδα εφοδιασμού, τη διαχείριση αποθεμάτων, το ανθρώπινο δυναμικό και τη διαχείριση σχέσεων πελατών (CRM).

Είναι ένα καθολικό σύστημα ERP κατάλληλο για την επιχείρησή σας;

Η ύπαρξη προοπτικής υψηλού επιπέδου για κάθε τομέα της επιχείρησης είναι πολύ σημαντική για τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί όταν λειτουργούν διαφορετικές θυγατρικές με διαφορετικά νομίσματα, διαφορετικές γλώσσες και μοναδικούς κανονισμούς για κάθε χώρα.

Ακολουθούν ορισμένες ερωτήσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε εάν ένα καθολικό ERP είναι κατάλληλο για τη δική σας επιχείρηση:

 • Η επιχείρησή σας λειτουργεί σε πολλές χώρες;
  Κάθε χώρα έχει μοναδικές απαιτήσεις συμμόρφωσης, τις οποίες ένα τυπικό σύστημα ERP ενδέχεται να μην μπορεί να ικανοποιήσει. Τα καθολικά συστήματα ERP παρέχουν δυνατότητες για την αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία επιχειρήσεων σε διαφορετικές χώρες.
 • Η επιχείρησή σας διαχειρίζεται πολλά νομίσματα;
  Εάν έχετε πωλήσεις, έξοδα ή προμηθευτές σε διαφορετικές χώρες, πιθανότατα θα συναντήσετε συναλλαγές σε διαφορετικά νομίσματα. Ένα καθολικό σύστημα ERP θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τις λογιστικές ανάγκες, ανεξάρτητα από το νόμισμα.
 • Θέλετε να πληρώνετε φόρους σε διαφορετικές χώρες;
  Ένα παγκόσμιο σύστημα ERP μπορεί να σας βοηθήσει να παραμένετε ενήμεροι και να συμμορφώνεστε με τις φορολογικές απαιτήσεις και τους κανονισμούς δήλωσης εισοδήματος σε πολλές χώρες και γεωγραφικές περιοχές.
 • Διαθέτετε κέντρα δεδομένων σε όλο τον κόσμο;
  Αν και η επιχείρησή σας μπορεί να δραστηριοποιείται σε μία μόνο χώρα, οποιοδήποτε μέρος των εργασιών σας βρίσκεται εκτός της χώρας αυτής ενδέχεται να υπόκειται σε διαφορετικούς κανονισμούς συμμόρφωσης. Ένα καθολικό σύστημα ERP μπορεί να σας βοηθήσει στη διαχείριση των διαφορετικών απαιτήσεων σε σχέση με φορολογικές δηλώσεις σε διάφορες χώρες.
 • Αποκτήσατε πρόσφατα νέα εταιρεία ή σκοπεύετε να επεκτείνετε το κοινό σας στο μέλλον;
  Οι νέες εξαγορές ή συγχωνεύσεις καταλήγουν σε μια σειρά από διαφορετικές δηλώσεις, εργαλεία και δεδομένα που πρέπει να ενσωματωθούν στο σύστημά σας. Ένα παγκόσμιο σύστημα ERP μπορεί να είναι χρήσιμο εάν χρειάζεται να ενοποιήσετε συστήματα από διαφορετικές εταιρείες.

Εάν κάποιο από αυτά τα σενάρια ισχύει για την επιχείρησή σας, ένα καθολικό σύστημα ERP μπορεί να είναι μια σοφή επιλογή για την αυτοματοποίηση και την βελτίωση πολλών τμημάτων και λειτουργιών της επιχείρησης.

Τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη ενός καθολικού συστήματος ERP

Τα καθολικά συστήματα ERP διαθέτουν μια ποικιλία χαρακτηριστικών που βοηθούν στη βελτιστοποίηση όλων των τομέων της επιχείρησής σας. Ακολουθούν μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη ενός καθολικού συστήματος ERP:

 • Τυποποίηση και συνέπεια
  Δημιουργήστε και συντηρήστε ένα καθολικό μοντέλο λειτουργίας με τυποποιημένες μετρήσεις και σημεία αναφοράς.
 • Αυτοματοποίηση και αποτελεσματικότητα
  Δώστε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους σας να εστιάσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησή σας, εξαλείφοντας της μη αυτόματες διαδικασίες.
 • Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών
  Διατηρήστε την επιχείρησή σας όσο το δυνατόν πιο αποδοτική, διατηρώντας βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες προσφέρουν βελτιωμένη, καθολική τυποποίηση.
 • Συμμόρφωση με κανονισμούς και διαχείριση κινδύνων
  Μειώστε τον κίνδυνο ιχνηλατώντας και παρακολουθώντας τις απαιτήσεις συμμόρφωσης σε όλες τις τοποθεσίες και γεωγραφικές περιοχές.
 • Βελτιστοποιημένες λειτουργίες
  Βελτιώστε την ορατότητα και εξαλείψτε τα σημεία συμφόρησης, δημιουργώντας πιο απρόσκοπτες επιχειρηματικές λειτουργίες από ποτέ πριν.
 • Μειωμένο κόστος
  Βελτιώστε τον έλεγχο του προϋπολογισμού, εξαλείψτε τα περιττά έξοδα και ελαχιστοποιήστε το κόστος λειτουργίας μιας καθολικής υποδομής.

Τι πρέπει να αναζητήσετε σε ένα καθολικό σύστημα ERP

Όταν αναζητάτε ένα καθολικό σύστημα ERP, είναι χρήσιμο να προσδιορίσετε ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις σας, ποια δεδομένα ενδέχεται να χρειαστούν να ενσωματωθούν και ποιες πτυχές του συστήματός σας πρέπει να συμπεριληφθούν. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να βρείτε ένα σύστημα που παρέχει τις δυνατότητες που χρειάζεστε. Επιπλέον, παρακάτω θα βρείτε μερικά χρήσιμα στοιχεία για να τα λάβετε υπόψη κατά την αξιολόγηση των πιθανών λύσεων καθολικού ERP:

Σύγχρονο και ενοποιημένο

Αναζητήστε ένα σύστημα που σας βοηθά να διατηρήσετε το ψηφιακό σας οικοσύστημα ενοποιημένο. Μην εστιάζετε μόνο στο ERP: Λάβετε υπόψη και την τεχνητή νοημοσύνη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις εφαρμογές για κινητές συσκευές και όλα τα σημεία επαφής της ψηφιακής σας παρουσίας.

Προσαρμόσιμο

Βρείτε ένα σύστημα που θα αναπτυχθεί μαζί με την επιχείρησή σας, επιτρέποντάς σας να το ενοποιήσετε με διαφορετικές τεχνολογίες, να επεκτείνετε τις υπάρχουσες εφαρμογές και να δημιουργήσετε νέες λύσεις όταν προκύπτει η αντίστοιχη ανάγκη.

Απρόσκοπτη και επεκτάσιμη λύση

Όσο πιο ευέλικτο είναι το σύστημα τόσο πιο εύκολη μπορεί να είναι η ενσωμάτωση με τα υπάρχοντα εργαλεία σας, δημιουργώντας ένα ενοποιημένο σύστημα και μια ομαλότερη διαδικασία ένταξης.


Ανακαλύψτε το Microsoft Dynamics 365

Μεταμορφώστε την επιχείρησή σας για την ψηφιακή εποχή με το Microsoft Dynamics 365: την επόμενη γενιά ευφυϊών επιχειρηματικών εφαρμογών που ενσωματώνει απρόσκοπτα τις δυνατότητες ERP και CRM ανεξαρτήτως γεωγραφικών περιοχών. Αναλύστε μη ενοποιημένα δεδομένα σε ολόκληρη την επιχείρησή σας με συνδεδεμένα συστήματα που σας παρέχουν μια ενοποιημένη εικόνα από όλες τις πτυχές των πωλήσεών και των εργασιών σας.