Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δυνατότητες του Dynamics 365 Field Service

Μετασχηματίστε τις λειτουργίες των υπηρεσιών σας και βελτιώστε τις εμπειρίες των πελατών με παραγωγική AI, το Internet of Things (IoT) και τη μεικτή πραγματικότητα.

Εικόνα που σχετίζεται με τον πίνακα εργαλείων διαχείρισης Dynamics 365 Field Service

Δυνατότητες

Σχετικές εφαρμογές

 • Κάντε την εργασία των εκπροσώπων ευκολότερη

 • Ενεργοποίηση της έξυπνης αυτοεξυπηρέτησης

 • Βελτιστοποίηση λειτουργιών εξυπηρέτησης

 • Βοηθήστε τους υπαλλήλους σε απομακρυσμένες θέσεις να συνεργάζονται

 • Χρησιμοποιήστε τη συνεργασία μεικτής πραγματικότητας

 • Αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε ειδικούς

 • Μειώστε τα σφάλματα και αυξήστε την ασφάλεια

 • Κλείσιμο κενών γνώσεων

 • Προσαρμοστείτε στην εργασία σας σε πραγματικό χρόνο

 • Διαχειριστείτε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πάγιων στοιχείων

 • Δημιουργήστε ένα έξυπνο, συνδεδεμένο εργοστάσιο

 • Αυτοματοποιήστε και βελτιστοποιήστε την εκπλήρωση

Λύσεις Microsoft AppSource for Field Service

Εξερευνήστε προδομημένες λύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Δύο άτομα σε ένα ελικοδρόμιο εργάζονται με ένα tablet

Ξεκινήστε με το Dynamics 365 Field Service

Δύο άτομα σε ένα ελικοδρόμιο εργάζονται με ένα tablet

1Gartner Magic Quadrant for Field Service Management, 24 Οκτωβρίου 2022, Jim Robinson και Leif-Olof Wallin. Η Gartner είναι σήμα κατατεθέν και σήμα υπηρεσίας και το Magic Quadrant είναι σήμα κατατεθέν της Gartner, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και διεθνώς, ενώ χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν παραχώρησης της σχετικής άδειας. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Η Gartner δεν προωθεί κανέναν από τους προμηθευτές, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στις ερευνητικές της δημοσιεύσεις και δεν συμβουλεύει τους χρήστες τεχνολογίας να επιλέγουν μόνο τους προμηθευτές με τις υψηλότερες βαθμολογίες ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηρισμό. Οι ερευνητικές δημοσιεύσεις της Gartner περιλαμβάνουν τις απόψεις του ερευνητικού οργανισμού της Gartner και δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως δηλώσεις απόλυτης αλήθειας. Η Gartner αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, σε σχέση με αυτήν την έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.