Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Δύο άτομα κοιτάζουν ένα tablet, εξετάζοντας πιθανώς τα βασικά οφέλη από την εκτέλεση λειτουργιών με λογισμικό οικονομικής διαχείρισης

4 βασικά οφέλη του λογισμικού οικονομικής διαχείρισης

Είτε πρόκειται για όμιλο είτε για μεμονωμένη κατασκευαστική εταιρεία, η ακριβής εικόνα της οικονομικής σας κατάστασης είναι κρίσιμη για την επιτυχία και την ανάπτυξη. Το σύγχρονο λογισμικό οικονομικής διαχείρισης παρέχει στους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές ταχύτερη πρόσβαση σε καλύτερες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις, τα πάγια στοιχεία και άλλα βασικά οικονομικά σημεία.

Ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος προγραμματισμού εταιρικών πόρων ((ERP)), ένα σύγχρονο σύστημα οικονομικής διαχείρισης σας επιτρέπει να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε κρίσιμες οικονομικές και επιχειρησιακές πληροφορίες από εύχρηστους πίνακες εργαλείων που εμπεριέχουν όλα τα οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα σε μια ενιαία πλατφόρμα.

Ακολουθούν τέσσερα βασικά οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις, διεξάγοντας τις δραστηριότητές τους με λογισμικό οικονομικής διαχείρισης:


1: Αναλάβετε τον έλεγχο των οικονομικών της εταιρείας σας

Οποιοδήποτε ποιοτικό σύστημα οικονομικής διαχείρισης θα περιλαμβάνει βασικές λειτουργίες τήρησης λογιστικών βιβλίων για την παρακολούθηση εσόδων και εξόδων, ενεργητικού και παθητικού και αποσβέσεων, για τη δημιουργία ακριβών οικονομικών καταστάσεων.

Μεταμορφώστε τα βασικά της τήρησης λογιστικών βιβλίων

Όσο πιο προσεκτικά μπορείτε να παρακολουθείτε τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις, τόσο πιο εύκολα και με ακρίβεια μπορείτε να προγραμματίσετε την ανάπτυξη και να ανταποκρίνεστε σε απρόοπτα. Το λογισμικό οικονομικής διαχείρισης σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τις πληρωμές, τις απαιτήσεις, το ενεργητικό και το παθητικό σε πραγματικό χρόνο, διατηρώντας το γενικό καθολικό ενημερωμένο και απλοποιώντας τη σύνταξη ισολογισμών, καταστάσεων λογαριασμού αποτελεσμάτων και καταστάσεων ταμειακών ροών.

Πολλά από αυτά τα συστήματα σάς βοηθούν να αυτοματοποιήσετε τις διαδικασίες που σχετίζονται με υποχρεώσεις και απαιτήσεις, καταργώντας τις μη αυτόματες διαδικασίες και επιτρέποντας στις εταιρείες να συντομεύουν τους κύκλους συναλλαγών και να εντοπίζουν συναλλαγές που αποκλίνουν από τους καθιερωμένους κανόνες, προφυλάσσοντας τη ροή εσόδων και την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας.

Συμβουλή

Η δραστηριότητα δεν μένει στάσιμη, αλλά ούτε οι άνθρωποι σας. Σκεφτείτε ένα σύστημα οικονομικής διαχείρισης που παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα και ανάλυση εν κινήσει και σε πολλαπλές συσκευές.

Πρόβλεψη αλλαγών με έξυπνες πληροφορίες

Τα σύγχρονα προηγμένα συστήματα οικονομικής διαχείρισης σας βοηθούν να το κάνετε αυτό ενσωματώνοντας τεχνητή νοημοσύνη και εκμάθηση μηχανής για την παροχή πληροφοριών για μελλοντικές ταμειακές ροές, προβλέποντας πότε θα πληρωθούν τα τιμολόγια και μετατρέποντας τα απροσδόκητα ελλείμματα σε προβλέψιμα συμβάντα που μπορείτε να προγραμματίσετε.

Τέτοια συστήματα βελτιστοποιούν επίσης τη διεργασία σύνταξης και διατήρησης λεπτομερών βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προϋπολογισμών, αποφεύγοντας τις παρεκκλίσεις και επιτρέποντας τεκμηριωμένο στρατηγικό σχεδιασμό.


2: Απλοποίηση και αυτοματοποίηση οικονομικών διεργασιών

Οι καλύτερες πλατφόρμες οικονομικής διαχείρισης στην αγορά υποστηρίζουν προηγμένες δυνατότητες για μεγαλύτερη προβολή και δεδομενικές πληροφορίες, καθώς και συνδεσιμότητα στο cloud για πρόσβαση ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε. Αυτά τα συστήματα προσφέρουν εξελιγμένες δυνατότητες οικονομικής διαχείρισης και αυτοματοποιημένες ροές εργασίας που αναβαθμίζουν τις δραστηριότητες διαχείρισης και δημιουργίας αναφορών.

Απλοποιήστε τη διαχείριση δαπανών

Η μη αυτόματη διαχείριση δαπανών συντελεί σε χρονοβόρες εργασίες για εργαζόμενους, στελέχη και οικονομικά τμήματα. Ένα σύγχρονο σύστημα οικονομικής διαχείρισης απλοποιεί τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής αναφορών δαπανών από τους υπαλλήλους και μειώνει το χρόνο που δαπανά το οικονομικό τμήμα για την εκκαθάριση και την έγκρισή τους.

Συμβουλή

Αξιοποιήστε καλύτερα τα δεδομένα σας. Η ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη και η εκμάθηση μηχανής μέσα σε κορυφαίες οικονομικές πλατφόρμες, φέρνει την επιχειρηματική ευφυΐα στις επιχειρηματικές συναλλαγές.

Παρακολούθηση και διαχείριση συναλλαγών

Η λειτουργικότητα ενός συστήματος ταμιακής και τραπεζικής διαχείρισης απλοποιεί τη συντήρηση των τραπεζικών λογαριασμών μιας εταιρείας, καθώς και των χρηματοοικονομικών μέσων που σχετίζονται με αυτούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως αποδεικτικά καταθέσεων, επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια και εκσυγχρονίζει την εκκαθάριση τραπεζικών λογαριασμών.

Αναλάβετε τον έλεγχο του κόστους

Οι δυνατότητες λογιστικής κόστους που εμπεριέχει το προηγμένο λογισμικό οικονομικής διαχείρισης επιτρέπουν στην ομάδα διαχείρισης μιας εταιρείας την αποτύπωση και αξιολόγηση όλων των σταθερών και μεταβλητών κοστών που σχετίζονται με την παραγωγή. Αυτό προσθέτει τεράστια ευελιξία και απλότητα στη διεργασία λογιστικής κόστους, επιτρέποντας στην ομάδα να διακρίνει αποκλίσεις από τα καθιερωμένα πρότυπα και να κάνει διορθώσεις για τον έλεγχο του κόστους.

Τα πλέον προηγμένα συστήματα επιτρέπουν στους χρήστες να εισαγάγουν δεδομένα από πολλά αποθετήρια οικονομικών δεδομένων-και πολλές οντότητες και νομίσματα-ώστε να προκύπτει μια πραγματικά καθολική εικόνα της οικονομικής θέσης μιας εταιρείας.


3: Αυξήστε τη διαφάνεια σε ολόκληρο τον οργανισμό

Με δυνατότητες οικονομικής διαχείρισης ενσωματωμένες στο δικό σας Σύστημα ERP, οι επικεφαλής και οι διαχειριστές της επιχείρησης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα από ολόκληρο τον οργανισμό, για τη βελτίωση της ακρίβειας προϋπολογισμών, αναφορών και προβλέψεων. Αυτό καθιστά ευκολότερο για όλους να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις στις λειτουργίες και το αντίστροφο.

Αποκτήστε μια καλύτερη εικόνα της θέσης σας

Τα βέλτιστα στην κατηγορία τους συστήματα οικονομικής διαχείρισης στην κατηγορία περιλαμβάνουν εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας που παρουσιάζουν ολοκληρωμένους, προσαρμόσιμους πίνακες εργαλείων για μια ολοκληρωμένη ματιά στην οικονομική θέση μιας εταιρείας, καθώς και την πρόσβαση σε σχετικές οικονομικές αναφορές και τη δυνατότητα λεπτομερούς έρευνας σε επίπεδο στοιχείου γραμμής, για μια προσεκτική εξέταση των υποκείμενων δεδομένων συναλλαγών. Οι επαγγελματίες του οικονομικού και της διοίκησης αποκτούν πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για βασικά μεγέθη και πολύ ακριβείς αναφορές που συντελούν σε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Συμβουλή

Κατά την αξιολόγηση των πλατφορμών οικονομικής διαχείρισης, αναζητήστε μια που είναι τουλάχιστον τόσο παγκόσμια όσο η εταιρεία σας. Επιλέξτε ένα σύστημα ικανό να υποστηρίζει τις ρυθμιστικές απαιτήσεις όλων των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείστε.

Αποκτήστε μια παγκόσμια προοπτική

Για πολυεθνικούς οργανισμούς, ένα εξελιγμένο σύστημα οικονομικής διαχείρισης επιτρέπει στους επαγγελματίες του οικονομικού τμήματος να προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες τοπικές και παγκόσμιες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και να έχουν υπό έλεγχο τις συχνά μεταβαλλόμενες εθνικές και περιφερειακές απαιτήσεις όσον αφορά τη φορολογία, τους κανονισμούς και τις αναφορές, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση και μειώνοντας τον κίνδυνο.

Χρησιμοποιώντας το cloud, τα σύγχρονα συστήματα οικονομικής διαχείρισης επιτρέπουν σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό από ολόκληρη την εταιρεία και σε όλο τον κόσμο, την προβολή, ανάλυση και ενημέρωση βασικών δεδομένων και μεγεθών σε πραγματικό χρόνο, οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή.


4: Βελτιώστε τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τις προβλέψεις

Από την κατάρτιση προϋπολογισμού έως τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και την εκτίμηση των επιπτώσεων συγχωνεύσεων και εξαγορών, ένα σύγχρονο σύστημα οικονομικής διαχείρισης επιτρέπει στους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα να αξιολογούν ακριβέστερα τις επιπτώσεις των προγραμματισμένων ή πιθανών επιχειρηματικών αποφάσεων στην μελλοντική οικονομική θέση της εταιρείας.

Προαγωγή πιο ενημερωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων

Ένα ισχυρό σύστημα οικονομικής διαχείρισης επιτρέπει στους επικεφαλής των επιχειρήσεων και των οικονομικών να δημιουργούν προϋπολογισμούς βάσει δεδομένων για τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των λειτουργιών. Αυτά τα συστήματα βελτιστοποιούν τη ρύθμιση και τη συντήρηση λεπτομερών προϋπολογισμών εργατικού δυναμικού, για την απλοποίηση του σχεδιασμού θέσεων και αποζημιώσεων και σας επιτρέπουν να δημιουργείτε προϋπολογισμούς παγίων στοιχείων που υπολογίζουν τις αποσβέσεις και καταγράφουν προγραμματισμένες συναλλαγές σε σχέση με αυτά τα πάγια στοιχεία.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προϋπολογισμούς έργων που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τις προγραμματισμένες ώρες, τα έξοδα και τις αμοιβές και να δημιουργήσετε προβλέψεις ζήτησης για να εκτιμήσετε τη μελλοντική ζήτηση αποθέματος, με βάση ιστορικά δεδομένα συναλλαγών.

Ανάπτυξη προηγμένων οικονομικών μοντέλων

Το λογισμικό οικονομικής διαχείρισης διευκολύνει τη δημιουργία εξελιγμένων χρηματοοικονομικών μοντέλων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αξιολογούν την τρέχουσα αποτίμησή τους αλλά και εκείνη των ομότιμων ή των ανταγωνιστικών εταιρειών. Οι εταιρείες μπορούν επίσης να αναπτύσσουν μοντέλα για την πρόβλεψη της αύξησης των πωλήσεων, τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων έργων και τον αντίκτυπο πιθανών συγχωνεύσεων ή αναμενόμενων οικονομικών συνθηκών στην επιχείρηση.


Προαγωγή της καινοτομίας με ένα σύγχρονο σύστημα οικονομικής διαχείρισης

Με ένα σύγχρονο σύστημα χρηματοοικονομικής διαχείρισης συνδεδεμένο στο cloud, ο οργανισμός σας αποκτά εικόνα σε βάθος στην οικονομική κατάστασης της επιχείρησής σας και βελτιωμένη οικονομική απόδοση. Με την αυτοματοποίηση των οικονομικών λειτουργιών, επιτρέπετε στις οικονομικές σας ομάδες να δαπανούν λιγότερο χρόνο σε μη αυτόματες διαδικασίες και να εστιάζουν αντ' αυτού την προσπάθειά τους σε στρατηγικές που συμβάλλουν στην πρόοδο της επιχείρησής σας.

Ξεκινήστε τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης στην επιχείρησή σας

Ανακαλύψτε πώς το λογισμικό οικονομικής διαχείρισης αναβαθμίζει την κατάρτιση προϋπολογισμού, τις προβλέψεις, τις αναφορές και τη λήψη αποφάσεων με πληροφορίες βασισμένες σε δεδομένα. Εξερευνήστε το Dynamics 365 Finance ή ζητήστε μια δωρεάν δοκιμαστική έκδοση για να δείτε πώς μία από τις πιο ολοκληρωμένες οικονομικές πλατφόρμες του κλάδου μεταμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.