Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Dynamics 365 Finance

Μεγιστοποιήστε την οικονομική διαφάνεια και την κερδοφορία

Βελτιώστε τη λήψη των οικονομικών αποφάσεών σας

Αξιολογήστε την υγεία της επιχείρησής σας και βελτιώστε τους οικονομικούς ελέγχους για να προαγάγετε την ευελιξία και την ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας οικονομικές αναφορές, ενσωμάτωση ανάλυσης και πληροφορίες που βασίζονται σε AI.

Εικόνα στατιστικών

Ενοποιήστε και αυτοματοποιήστε τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες

Ενσωματώστε τα οικονομικά σε βασικές διαδικασίες και αυτοματοποιήστε εργασίες για να αυξήσετε την παραγωγικότητα, να υποστηρίξετε τα εξελισσόμενα επιχειρηματικά μοντέλα και να μεγιστοποιήσετε τις οικονομικές επιδόσεις.

Εικόνα για τη Vendor invoke entry

Δημιουργήστε στρατηγικά αποτελέσματα και μειώστε το κόστος

Ελαχιστοποιήστε το κόστος και βελτιστοποιήστε τις δαπάνες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της επιχείρησης με αυτοματοποίηση διεργασιών, έλεγχο προϋπολογισμού και οικονομικό σχεδιασμό και ανάλυση.

Εικόνα χρέωσης συνδρομής

Μειώστε την οικονομική πολυπλοκότητα και το ρίσκο σας παγκοσμίως

Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα λογαριασμών που είναι καθοδηγούμενο και βασίζεται σε κανόνες και την υπηρεσία ρύθμισης παραμέτρων χωρίς κώδικα για να απλοποιήσετε τις ρυθμιστικές αναφορές, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις γενικές πληρωμές.

Εικόνα διαμόρφωσης τοπικής προσαρμογής

Πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες το Finance

Εικόνα Bel Power Protect connect

Αύξηση οικονομικής διαφάνειας και ευελιξίας

Η Bel Fuse αξιοποίησε μια παγκόσμια προβολή των οικονομικών δεδομένων για τη βελτίωση των προγνώσεων και την καλύτερη προσαρμογή σε περίπλοκες, μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Εικόνα Coca-Cola Beverages Africa

Βελτιστοποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων

Η Coca-Cola Beverages Africa στράφηκε στις λύσεις της Microsoft για την αναβάθμιση των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, τη βελτίωση της δέσμευσης πελατών και την προώθηση των δυνατοτήτων ανθρώπινου δυναμικού με ισχυρά αναλυτικά στοιχεία.

Εικόνα Hitachi

Αναζωογόνηση του παγκόσμιου μετασχηματισμού

Η Hitachi επιτάχυνε την παγκόσμια επέκταση βελτιστοποιώντας το επιχειρηματικό σύστημα σε κάθε χώρα χωρίς να θυσιάσει τη διαχείριση.

Εικόνα Fieldfisher

Συγχώνευση δεδομένων σε όλες τις λειτουργίες

Η διεθνής δικηγορική εταιρεία Fieldfisher χρησιμοποίησε το Dynamics 365 για να συγχωνεύσει τις επιχειρηματικές εφαρμογές της και να ξεπεράσει τις αντιξοότητες σε περιόδους αβεβαιότητας.

Εικόνα Lifestyles

Ανάληψη ψηφιακού μετασχηματισμού

Η Lifestyles αυτοματοποίησε τις διαδικασίες της, μείωσε το λειτουργικό κόστος, έδωσε δυνατότητες για μεγαλύτερη απόδοση, αύξησε την ακριβή πρόβλεψη πωλήσεων και βελτίωσε τον προγραμματισμό.

Βελτιστοποιήστε τις οικονομικές σας δραστηριότητες

Προχωρήστε πέρα από την οικονομική διαχείριση συναλλαγών σε προληπτικές λειτουργίες που βελτιώνουν τη λήψη αποφάσεων, προστατεύουν τα έσοδα, μετριάζουν τους κινδύνους και μειώνουν τα κόστη.

  • Διαισθητικοί χώροι εργασίας βασισμένοι σε ρόλους
  • Έξυπνος προϋπολογισμός και πρόβλεψη
  • Ολιστική αναφορά και ανάλυση
Εικόνα προσβάσιμων πληροφοριών
  • Αυτοματοποιημένες πιστώσεις και εισπράξεις
  • Βελτιωμένη αναγνώριση εσόδων
  • Ανέπαφη τιμολόγηση προμηθευτών
Εικόνα επαυξημένων διεργασιών
  • Επεκτατικές τοπικές προσαρμογές
  • Οικονομικά αποδοτική συμμόρφωση
  • Εκτεταμένες ρυθμιστικές υπηρεσίες
Εικόνα απλοποιημένης συμμόρφωσης
Λογότυπο Microsoft

Αναγνωρισμένη ως ηγέτιδα εταιρεία

Τον Αύγουστο του 2021, η Microsoft ονομάζεται ηγέτιδα εταιρεία στην αναφορά Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises.

Εικόνα μιας κυρίας που εργάζεται στον φορητό υπολογιστή της

Κάντε το επόμενο βήμα

Εικόνα μιας κυρίας που εργάζεται στον φορητό υπολογιστή της

1 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 26 Σεπτεμβρίου 2022, Greg Leiter, Dixie John, Robert Anderson, Tim Faith.

Τα GARTNER και Magic Quadrant αποτελούν σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσίας της Gartner, Inc. ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών της στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν παραχώρησης της σχετικής άδειας. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Η Gartner δεν προωθεί προμηθευτές, προϊόντα ή υπηρεσίες που προβάλλονται στις δημοσιεύσεις ερευνών της, και δεν συμβουλεύει χρήστες τεχνολογίας να επιλέγουν μόνο τους προμηθευτές με τις υψηλότερες βαθμολογίες ή άλλες ενδείξεις. Οι δημοσιεύσεις ερευνών της Gartner περιέχουν τις απόψεις του οργανισμού ερευνών Gartner και δεν θα λαμβάνονται υπόψη ως δηλώσεις απόλυτης αλήθειας. Η Gartner αποποιείται από όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με αυτήν την έρευνα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλόλητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό.