Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δυνατότητες του Dynamics 365 Intelligent Order Management

Βελτιστοποιήστε και αυτοματοποιήστε την εκπλήρωση των παραγγελιών, μετριάστε προληπτικά τις διαταραχές και προσαρμοστείτε γρήγορα στα μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά μοντέλα.

Dynamics 365 Intelligent Order Management Hero Device

Δυνατότητες

Λογότυπο Breville
«Χάρη στην Intelligent Order Management, μπορούμε να ενορχηστρώσουμε κεντρικά την εκπλήρωση και να βελτιστοποιήσουμε τις διαδρομές των παραγγελιών σε όλες τις πηγές και τα σενάρια ... για να ανταποκριθούμε προληπτικά στους κινδύνους και τους περιορισμούς της εκπλήρωσης».

Jeff Suellentrop, Vice President, Enterprise Architecture,
Digital (DTC) and Programs, Breville

Σχετικές εφαρμογές

Δημιουργήστε μια έξυπνη και προσαρμόσιμη αλυσίδα ανεφοδιασμού η οποία μπορεί να προβλέψει τις διακοπές και να ανταποκριθεί άμεσα μέσω της αύξησης της ορατότητας, της βελτίωσης του σχεδιασμού και της μεγιστοποίησης της παραγωγικότητας των περιουσιακών στοιχείων.

Παρέχετε ενοποιημένες, εξατομικευμένες και απρόσκοπτες εμπειρίες αγοράς σε συναλλαγές που γίνονται online ή εκτός σύνδεσης.

Μεταβείτε στις ψηφιακές πωλήσεις με προδομημένη ευφυΐα και εξοπλίστε τις ομάδες πωλήσεων με προσαρμόσιμη καθοδήγηση ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών.

Κάντε το επόμενο βήμα