Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Dynamics 365 Intelligent Order Management

Dynamics 365 Intelligent Order Management

Μετατρέψτε τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ανταποκριθείτε στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του ψηφιακού εμπορίου σας και επεκταθείτε εύκολα χωρίς να θυσιάσετε τις τρέχουσες μεθόδους διεκπεραίωσης των παραγγελιών.

Γρήγορη προσαρμογή και αποτελεσματική εκπλήρωση

Εκπληρώστε την υπόσχεση της παραγγελίας σας

Αυτοματοποιήστε και βελτιστοποιήστε τη διεκπεραίωση χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και την προβολή αποθέματος σε πραγματικό χρόνο, ξεπεράστε προληπτικά τις διαταραχές μέσω της αναδιαμόρφωσης των ροών των παραγγελιών και κλιμακώστε γρήγορα μέσω των προδομημένων συνδέσμων.

Αυτοματοποιήστε και βελτιστοποιήστε τη διεκπεραίωση

Χρησιμοποιήστε την ενορχήστρωση διεκπεραίωσης βάσει κανόνων, με προβολή του αποθέματος σε πραγματικό χρόνο και τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιστοποιήσετε τις ροές παραγγελιών με αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξαιρέσεων.

Προσαρμοστείτε γρήγορα στα μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά μοντέλα

Μοντελοποιήστε και αυτοματοποιήστε εύκολα την ανταπόκριση σε περιορισμούς διεκπεραίωσης χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη σχεδίαση της πολιτικής drag-and-drop και διαμορφώστε τις ροές των παραγγελιών.

Ενισχύστε την εμπειρία των πελατών σας

Αυξήστε την ικανοποίηση των πελατών παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία, βελτιωμένη διαφάνεια και έγκαιρη παράδοση κάθε φορά.

Διαχειριστείτε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των παραγγελιών

Αποκτήστε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για κάθε παραγγελία, από την παραλαβή έως την παράδοση, χρησιμοποιώντας προσαρμόσιμους ενσωματωμένους πίνακες εργαλείων.

Μπείτε γρήγορα σε πλήρη λειτουργία

Κλιμακώστε τη διαχείριση των παραγγελιών χρησιμοποιώντας προδομημένους συνδέσμους προς συνεργάτες επιχειρηματικού σχεδιασμού εταιρικών πόρων, εισόδου παραγγελιών, διεκπεραίωσης και παράδοσης.

Παρουσιάζουμε το Microsoft Supply Chain Platform

Δημιουργήστε μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού που χρησιμοποιεί μια ανοιχτή, ευέλικτη, συνεργατική και ασφαλή πλατφόρμα.

Συντονισμός εκπλήρωσης χωρίς προβλήματα

Διαχειριστείτε τις παραγγελίες κεντρικά, από την εγγραφή έως την ολοκλήρωση, χρησιμοποιώντας δεδομένα αποθέματος σε πραγματικό χρόνο, τεχνητή νοημοσύνη και εκμάθηση μηχανής.

  • Προδομημένες συνδέσεις πλατφόρμας
  • Ενοποιείται με τα υπάρχοντα συστήματα
  • Κλίμακες χωρίς όρια στο cloud
Εικόνα σύγχρονης ανοιχτής πλατφόρμας
  • Συντονισμός βάσει συμβάντων
  • AI και εκπλήρωση βάσει κανόνων
  • Απλοποιημένη διαχείριση επιστροφών
Εικόνα σύγχρονης ανοιχτής πλατφόρμας
  • Εύχρηστες πληροφορίες εκπλήρωσης
  • Δεδομένα αποθέματος Πανκαναλικού
  • Απλή προβολή σε ολόκληρο τον οργανισμό
Εικόνα σύγχρονης ανοιχτής πλατφόρμας

Αναγνωρισμένη ως Ηγέτιδα εταιρεία

Η Microsoft κατονομάζεται ως ηγέτης στην έκθεση Gartner® Magic QuadrantTM for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises του Σεπτεμβρίου 2022.1

Ενοποιήστε όλους τους συνδέσμους σας* για εκατοντάδες προορισμούς

* Ενδέχεται να απαιτούνται ξεχωριστές άδειες χρήσης

Δύο άτομα που εργάζονται σε προσωπικό υπολογιστή.

Ξεκινήστε με το Dynamics 365 Intelligent Order Management

Δύο άτομα που εργάζονται σε προσωπικό υπολογιστή.
1
Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 26 Σεπτεμβρίου 2022, Greg Leiter, Dixie John, Robert Anderson, Tim Faith.
Η GARTNER και το Magic Quadrant είναι σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσίας της εταιρείας Gartner, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και διεθνώς, και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν παραχώρησης άδειας. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Η Gartner δεν προωθεί προμηθευτές, προϊόντα ή υπηρεσίες που προβάλλονται στις δημοσιεύσεις ερευνών της, και δεν συμβουλεύει χρήστες τεχνολογίας να επιλέγουν μόνο τους προμηθευτές με τις υψηλότερες βαθμολογίες ή άλλες ενδείξεις. Οι δημοσιεύσεις ερευνών της Gartner περιέχουν τις απόψεις του οργανισμού ερευνών Gartner και δεν θα λαμβάνονται υπόψη ως δηλώσεις απόλυτης αλήθειας. Η Gartner αποποιείται από όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με αυτήν την έρευνα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλόλητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό.