Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δυνατότητες του Dynamics 365 Guides

Χρησιμοποιήστε το HoloLens με τις δυνατότητες συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο στο Guides, συμπεριλαμβανομένων των τρισδιάστατων οδηγιών για εργασία και των συναντήσεων μέσω Teams.

Ένας τεχνικός εργάζεται σε ένα μηχάνημα χρησιμοποιώντας το HoloLens για να ακολουθήσει οδηγίες και να πραγματοποιήσει μια συνάντηση επιθεώρησης με ζωντανή ροή βίντεο που δείχνει έναν απομακρυσμένο επιθεωρητή να εγκρίνει την εργασία.

Δυνατότητες

Βίντεο

Εικόνα για συντάκτη σε 3D με ολογράμματα

Συντάκτης σε 3D με ολογράμματα

Εικόνα για έναν συντάκτη σε πραγματικό χρόνο

Συντάκτης σε πραγματικό χρόνο

Εικόνα για το πώς να προσαρμόσετε τη ροή εργασιών σας

Προσαρμόστε τη ροή εργασιών σας

Εικόνα για το πώς να εξοικειωθείτε με τις φωνητικές εντολές

Εξοικειωθείτε με τις φωνητικές εντολές

Εικόνα για να βρίσκετε χρήσιμες πληροφορίες, όποτε τις χρειάζεστε

Εικόνα για να βρίσκετε χρήσιμες πληροφορίες, όποτε τις χρειάζεστε

Εικόνα για το πώς να εξοικειωθείτε με τα ψηφιακά χέρια

Εξοικειωθείτε με τα ψηφιακά χέρια

Σχετικές εφαρμογές

  • Βοηθήστε τους υπαλλήλους σε απομακρυσμένες θέσεις να συνεργάζονται

  • Συνεργαστείτε άμεσα

  • Λύστε γρήγορα προβλήματα

  • Δομήστε μια ευέλικτη, συνδεδεμένη αλυσίδα εφοδιασμού

  • Βελτιστοποιήστε τον προγραμματισμό και την παραγωγή

  • Μεγιστοποιήστε τη λειτουργική κερδοφορία

  • Παρέχετε την υπηρεσία προληπτικά

  • Έξυπνος προγραμματισμός πόρων

  • Εξασφαλίστε λύση από την πρώτη στιγμή

Ένας άνθρωπος που στέκεται με έναν φορητό υπολογιστή

Ξεκινήστε με το Dynamics 365 Guides

Ένας άνθρωπος που στέκεται με έναν φορητό υπολογιστή