Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τιμολόγηση Dynamics 365

Επιλέξτε μια επιχειρηματική περιοχή για να δείτε πληροφορίες τιμολόγησης.

Εικόνα ενός άνδρα που εργάζεται σε ένα φορητό υπολογιστή
Εικόνα ενός άνδρα που εργάζεται σε ένα φορητό υπολογιστή
Small and medium business
Small and medium business Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Business Central Essentials
Από 65,50 €

ανά χρήστη/μήνα

Business Central Premium
Από 93,60 €

ανά χρήστη/μήνα

Customer Service Professional
46,80 €

ανά χρήστη/μήνα

18,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Sales Professional
60,80 €

ανά χρήστη/μήνα

18,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Small and medium business
Small and medium business
Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Business Central Essentials
Από 65,50 €

ανά χρήστη/μήνα

Business Central Premium
Από 93,60 €

ανά χρήστη/μήνα

Customer Service Professional
46,80 €

ανά χρήστη/μήνα

18,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Sales Professional
60,80 €

ανά χρήστη/μήνα

18,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Sales
Sales Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Sales Professional
60,80 €

ανά χρήστη/μήνα

18,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Sales Enterprise
88,90 €

ανά χρήστη/μήνα

18,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Sales Premium
126,40 €

ανά χρήστη/μήνα

Microsoft Relationship Sales
151,60 €

ανά χρήστη/μήνα

Sales
Sales
Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Sales Professional
60,80 €

ανά χρήστη/μήνα

18,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Sales Enterprise
88,90 €

ανά χρήστη/μήνα

18,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Sales Premium
126,40 €

ανά χρήστη/μήνα

Microsoft Relationship Sales
151,60 €

ανά χρήστη/μήνα

Finance
Finance Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Finance
168,50 €

ανά χρήστη/μήνα

28,10 €

ανά χρήστη/μήνα

Finance Premium
280,80 €

ανά χρήστη/μήνα

Finance
Finance
Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Finance
168,50 €

ανά χρήστη/μήνα

28,10 €

ανά χρήστη/μήνα

Finance Premium
280,80 €

ανά χρήστη/μήνα

Marketing
Marketing Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Customer Insights
Από 1.591,30 €

ανά μισθωτή/μήνα

936,10 € 2

ανά μισθωτή/μήνα

Marketing
Marketing
Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Customer Insights
Από 1.591,30 €

ανά μισθωτή/μήνα

936,10 € 2

ανά μισθωτή/μήνα

Supply chain
Supply chain Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Supply Chain Management
168,50 €

ανά χρήστη/μήνα

28,10 €

ανά χρήστη/μήνα

Supply Chain Management Premium
280,80 €

ανά χρήστη/μήνα

Intelligent Order Management
Από 280,80 €

ανά 1.000 γραμμές παραγγελιών/μήνα

Supply chain
Supply chain
Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Supply Chain Management
168,50 €

ανά χρήστη/μήνα

28,10 €

ανά χρήστη/μήνα

Supply Chain Management Premium
280,80 €

ανά χρήστη/μήνα

Intelligent Order Management
Από 280,80 €

ανά 1.000 γραμμές παραγγελιών/μήνα

Service
Service Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Customer Service Professional
46,80 €

ανά χρήστη/μήνα

18,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Customer Service Enterprise
88,90 €

ανά χρήστη/μήνα

18,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Field Service
88,90 €

ανά χρήστη/μήνα

18,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Εξωτερικός συνεργάτης του Field Service
46,80 €

ανά χρήστη/μήνα

Πρόσθετο Resource Scheduling Optimization του Field Service
28,10 €

per schedulable resource/month3

Service
Service
Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Customer Service Professional
46,80 €

ανά χρήστη/μήνα

18,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Customer Service Enterprise
88,90 €

ανά χρήστη/μήνα

18,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Field Service
88,90 €

ανά χρήστη/μήνα

18,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Εξωτερικός συνεργάτης του Field Service
46,80 €

ανά χρήστη/μήνα

Πρόσθετο Resource Scheduling Optimization του Field Service
28,10 €

per schedulable resource/month3

Project management
Project management Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Project Operations
112,30 €

ανά χρήστη/μήνα

28,10 €

ανά χρήστη/μήνα

Project management
Project management
Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Project Operations
112,30 €

ανά χρήστη/μήνα

28,10 €

ανά χρήστη/μήνα

Human resources
Human resources Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Human Resources
112,30 €

ανά χρήστη/μήνα

28,10 €

ανά χρήστη/μήνα

Human resources
Human resources
Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Human Resources
112,30 €

ανά χρήστη/μήνα

28,10 €

ανά χρήστη/μήνα

Customer data platform
Customer data platform Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Customer Insights
1.591,30 €

ανά μισθωτή/μήνα

936,10 € 2

ανά μισθωτή/μήνα

Customer data platform
Customer data platform
Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Customer Insights
1.591,30 €

ανά μισθωτή/μήνα

936,10 € 2

ανά μισθωτή/μήνα

Commerce
Commerce Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Commerce
168,50 €

ανά χρήστη/μήνα

28,10 €

ανά χρήστη/μήνα

Commerce
Commerce
Πρώτη εφαρμογή Dynamics 365 Επακόλουθη άδεια χρήσης με1
την εφαρμογή Dynamics 365
Commerce
168,50 €

ανά χρήστη/μήνα

28,10 €

ανά χρήστη/μήνα

Οι εμφανιζόμενες τιμές προορίζονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και ενδέχεται να μην είναι ενδεικτικές της πραγματικής τιμής καταλόγου λόγω των παραλλαγών ανά νόμισμα, χώρα και περιοχή. Η πραγματική σας τιμή θα εμφανιστεί στην ολοκλήρωση αγορών.


1 Η επακόλουθη τιμολόγηση ισχύει μόνο για το άτομο που διαθέτει άδεια για την πρώτη εφαρμογή. Για παράδειγμα, εάν το άτομο Α διαθέτει άδεια για την πρώτη εφαρμογή, δεν θα ισχύουν οι τιμές για το άτομο Β. Η επακόλουθη τιμολόγηση για εφαρμογές που βασίζονται σε μισθωτές ισχύουν για όλους τους μισθωτές του οργανισμού. Ένας μισθωτής περιέχει τομείς, χρήστες, ομάδες ασφαλείας και άδειες που προσδιορίζονται μοναδικά. Ο οργανισμός σας μπορεί να έχει πολλούς μισθωτές και ένας μεμονωμένος μισθωτής μπορεί να περιέχει πολλά περιβάλλοντα Dynamics 365 (online). Για να μάθετε σχετικά με τις κατάλληλες εφαρμογές και άλλες εκπτώσεις, ανατρέξτε στον Οδηγός για την παραχώρηση άδειας χρήσης ή επικοινωνήστε μαζί μας.


2 10 users minimum of qualifying Dynamics 365 app.


3 Pricing assumes resource scheduling optimization on a single tenant.

Τιμολόγηση για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Dynamics 365 μπορεί να βοηθήσει τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να αυξήσουν τη δέσμευσή τους με τους δωρητές, τους εθελοντές και τους δικαιούχους και να διαχειριστούν καλύτερα τα οικονομικά και τις δραστηριότητές τους.

Περιλαμβάνεται σε όλες τις εφαρμογές του Dynamics 365

Ασφάλεια δεδομένων

SLA με χρόνο λειτουργίας 99% ή ανώτερο

Λειτουργεί με το Microsoft 365 και το LinkedIn

Ευφυείς τεχνολογίες

Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και web