Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οδικοί χάρτες προϊόντων Dynamics 365 και Microsoft Power Platform

Αναπτύσσουμε συνεχώς νέες δυνατότητες για να επιτρέψουμε τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό. Ο χάρτης πορείας για τα προϊόντα παρέχει μια ματιά σε όσα θα είναι διαθέσιμα στο επόμενο κύμα ενημερώσεων προϊόντων.

Χρονοδιάγραμμα για το κύμα 1 της έκδοσης 2022

(Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2022)

25 Ιανουαρίου

Διαθέσιμα προγράμματα έκδοσης

Μάθετε για τις επερχόμενες δυνατότητες.

31 Ιανουαρίου

Διαθέσιμη πρώιμη πρόσβαση

Δοκιμάστε τις λειτουργίες προτού ενεργοποιηθούν αυτόματα.

1 Απριλίου

Γενική διαθεσιμότητα

Η ανάπτυξη θα ξεκινήσει ανά περιφέρειες στις 2 Απριλίου.

Εξερευνήστε τη διαθεσιμότητα προϊόντων Dynamics 365 και Microsoft Power Platform ανά γεωγραφική περιοχή