Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οδικοί χάρτες προϊόντων Dynamics 365 και Microsoft Power Platform

Αναπτύσσουμε συνεχώς νέες δυνατότητες για να επιτρέψουμε τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό. Ο χάρτης πορείας για τα προϊόντα παρέχει μια ματιά σε όσα θα είναι διαθέσιμα στο επόμενο κύμα ενημερώσεων προϊόντων.

Προγράμματα έκδοσης

Εικόνα για πρόγραμμα κύματος 2 της έκδοσης 2021 του Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα του κύματος 2 της έκδοσης 2021 και δείτε τις ημερομηνίες κλειδιά.

Εικόνα για το πρόγραμμα του κύματος 2 της έκδοσης 2021 του Power Platform

Microsoft Power Platform

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα του κύματος 2 της έκδοσης 2021 και δείτε τις ημερομηνίες κλειδιά.

Χρονοδιάγραμμα για το κύμα 2 της έκδοσης 2021

(Οκτώβριος 2021– Μάρτιος 2022)

14 Ιουλίου

Διαθέσιμα προγράμματα έκδοσης

Μάθετε για τις επερχόμενες δυνατότητες.

2 Αυγούστου

Διαθέσιμη πρώιμη πρόσβαση

Δοκιμάστε τις λειτουργίες προτού ενεργοποιηθούν αυτόματα.

1 Οκτωβρίου

Γενική διαθεσιμότητα

Η κυκλοφορία θα ξεκινήσει ανά περιοχές στις 2 Οκτωβρίου.

Εξερευνήστε τη διαθεσιμότητα προϊόντων Dynamics 365 και Microsoft Power Platform ανά γεωγραφική περιοχή