Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οδικοί χάρτες προϊόντων Dynamics 365 και Microsoft Power Platform

Αναπτύσσουμε συνεχώς νέες δυνατότητες για να επιτρέψουμε τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό. Ο χάρτης πορείας για τα προϊόντα παρέχει μια ματιά σε όσα θα είναι διαθέσιμα στο επόμενο κύμα ενημερώσεων προϊόντων.

Προγράμματα έκδοσης

Εικόνα για πρόγραμμα κύματος 2 της έκδοσης 2021 του Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα του κύματος 2 της έκδοσης 2021 και δείτε τις ημερομηνίες κλειδιά.

Εικόνα για το πρόγραμμα του κύματος 2 της έκδοσης 2021 του Power Platform

Microsoft Power Platform

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα του κύματος 2 της έκδοσης 2021 και δείτε τις ημερομηνίες κλειδιά.

Timeline for 2022 release wave 1

(April–September 2022)

January 25

Διαθέσιμα προγράμματα έκδοσης

Μάθετε για τις επερχόμενες δυνατότητες.

January 31

Διαθέσιμη πρώιμη πρόσβαση

Δοκιμάστε τις λειτουργίες προτού ενεργοποιηθούν αυτόματα.

April 1

Γενική διαθεσιμότητα

Regional deployments begin on April 2.

Εξερευνήστε τη διαθεσιμότητα προϊόντων Dynamics 365 και Microsoft Power Platform ανά γεωγραφική περιοχή