Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οδικοί χάρτες προϊόντων Dynamics 365 και Microsoft Power Platform

Αναπτύσσουμε συνεχώς νέες δυνατότητες για να επιτρέψουμε τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό. Ο χάρτης πορείας για τα προϊόντα παρέχει μια ματιά σε όσα θα είναι διαθέσιμα στο επόμενο κύμα ενημερώσεων προϊόντων.

Improve planning for upcoming releases

Use the release planner (preview) to filter, sort, view, share, and personalize release plans.

Χρονοδιάγραμμα για το κύμα 2 της έκδοσης 2022

(Οκτώβριος 2022 – Μάρτιος 2023)

12 Ιουλίου

Διαθέσιμα προγράμματα έκδοσης

Μάθετε για τις επερχόμενες δυνατότητες.

1 Αυγούστου

Διαθέσιμη πρώιμη πρόσβαση

Δοκιμάστε τις λειτουργίες προτού ενεργοποιηθούν αυτόματα.

1 Οκτωβρίου

Γενική διαθεσιμότητα

Η ανάπτυξη θα ξεκινήσει ανά περιοχές στις 3 Οκτωβρίου.

Εξερευνήστε τη διαθεσιμότητα προϊόντων Dynamics 365 και Microsoft Power Platform ανά γεωγραφική περιοχή