Põhisisu juurde

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Kõikehõlmav ERP ärihalduslahendus ühendab omavahel finants-, müügi-, hooldus- ja muud toimingud, et muuta äriprotsessid sujuvamaks, parandada kliendisuhtlust ja teha paremaid otsuseid.

Finantsasjade haldus

Teadlikud otsused

Oma äritegevusest põhjaliku ülevaate saamiseks saate ühendada raamatupidamis-, müügi-, ostu-, varude ja kliendisuhtluse andmed. Sisseehitatud Power BI armatuurlauad võimaldavad finantstulemuste põhjal koostada reaalajas diagramme.

Kiirem finantstehingute sulgemine ja aruandlus

Ostu- ja müügireskontro toimingute hõlbustamine ning kontode automaatne vastavusseviimine tagab kiire ja täpse finantstehingute sulgemise ja aruandluse vastavalt nõuetele.

Täpsemad prognoosid

Finantsprognooside täpsustamiseks saate modelleerida ja analüüsida andmeid eri dimensioonides. Sujuv integratsioon Microsoft Exceliga võimaldab aruandeid kohandada.


Tarneahela automatiseerimine ja turvamine

Varude tasemete optimeerimine

Sisseehitatud äriteabefunktsioonid aitavad ennustada varude täitmise vajadusi. Dünaamiliselt värskendatavad varude tasemed annavad teada, mida täpselt osta on vaja.

Kaotatud müügi vältimine ja puudujääkide vähendamine

Täpse varude koguse haldamiseks saate automaatselt arvutada puhvervarud, täitmisajad ja kordustellimuse punktid. Kui taotletud tooted on laost otsas, saate soovitada asendustooteid.

Tulususe suurendamine

Saate soovitusi selle kohta, millal tasuda hankijatele ning kuidas saada allahindlusi ja vältida hilinemistrahve. Kinnitustöövood aitavad vältida ebavajalikke ja petturlikke ostutoiminguid.


Nutikam müük ja klienditeeninduse täiustamine

Väärtuse pakkumine igas kokkupuutepunktis

Saate müügivihjed tulupotentsiaali põhjal tähtsuse järjekorda seada. Samuti saate jälgida kogu kliendisuhtlust ning hankida juhiseid parimate juurde- ja lisamüügi ning uuendusvõimaluste kohta kogu müügitsüklis.

Müügitulemuste parandamine

Saate kiirendada kogu protsessi alates pakkumise tegemisest kuni maksete teostamiseni. Otse Outlooki kaudu saate kiiresti reageerida müügipäringutele, hallata teenusetaotlusi ja töödelda makseid.

Tipptasemel teenindus

Tõhusaks ressursside määramiseks ja juhtumite lahendamiseks on võimalik oma hooldustoimingutest, töökoormustest ja töötajate oskustest saada põhjalik ülevaade.


Projektide ajakava ja eelarve järgimine

Eelarve raamides püsimine

Kliendiprojektide loomiseks, haldamiseks ja jälgimiseks on saadaval ajatabelid ning võimalus kasutada täpseid tööde kuluarvutus- ja aruandlusfunktsioone. Projekti tulususe tagamiseks saate koostada, muuta ja juhtida eelarveid.

Täpne planeerimine

Võimsuse ja müügi plaanimine võimaldab hallata ressursitasemeid. Saate jälgida klientide arveid ning võrrelda neid tellimuste ja pakkumiste plaanitud kuludega.

Projekti tulemuslikkuse analüüs

Tulemuslike otsuste tegemist toetab reaalajas ülevaade projekti olekust, tulususest ja ressursikasutuse mõõdikutest.


Toimingute optimeerimine

Teekond prognoosimisest kuni täitmiseni

Müügiprognooside ja eeldatava varude lõppemise teabe abil saate automaatselt luua tootmisplaane ja ostutellimusi.

Tõhus laohaldus

Tellimuste tõhusaks täitmiseks saate tervikliku ülevaate oma varudest. Iga toote tehingute ja liikumise jälgimiseks saate seadistada ladude paigutustel ja hoiukohtade mõõtmetel põhinevad ladustuskohad.

Optimaalsete väljastustasemete saavutamine

Tootmisgraafikute täiustamiseks ja klientide vajaduste täitmiseks saate arvutada ja optimeerida tootmisvõimsust ja -ressursse.


Andmete kaitse ja GDPR-i nõuete järgimine

Klientide privaatsuse kaitsmine

Sisseehitatud privaatsust tagavad metoodikad aitavad teie ettevõttel järgida isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõudeid. Turvalisuse tagamiseks ja aruandekohustuse täitmiseks saate juurdepääsu isikuandmetele määrata ja piirata eri tasanditel ning võimaldada kontrolljälgede kasutamise.

Andmete turvaline käitlemine, talletamine ja edastamine

Microsofti andmekeskuste automaatse krüptimise lahendused võimaldavad isikuandmeid talletada ja eri süsteemide vahel teisaldada, kaitstes neid samal ajal volitamata juurdepääsu eest.


Võimalus ettevõtet kõikjalt juhtida

Valige pilvepõhine, kohapealne või hübriidjuurutus

Business Central töötab olenemata valitud juurutuslahendusest ühesuguste kasutusfunktsioonidega just seal kus vaja (pilvteenuses või ettevõttes kohapeal).

Võimalus töötada kõikjal

Business Centrali mobiiliversioon sobib kasutamiseks nii pilvteenuste kui ka kohapealsete lahenduste kasutajatele, pakkudes nii Windowsi, Androidi kui ka IOS-seadmetes ühtseid moodsaid kasutusvõimalusi.

Proovige Dynamics 365 Business Centralit

Otsige partnerit