Siirry pääsisältöön
Henkilöt keskustelevat asiakastietoympäristöistä ja tiedonhallintaympäristöistä.

Asiakastietoympäristön (CDP) ja tiedonhallintaympäristön (DMP) vertailu: Kumpi vastaa tarpeitasi?

Tehtävään soveltuvan ympäristön käyttäminen asiakastietojen organisoimiseen on tärkeää tietoon perustuvien markkinointipäätösten kannalta. Kaksi tähän tarkoitukseen suunniteltua ympäristöä ovat asiakastietoympäristö (CDP) ja tiedonhallintaympäristö (DMP).

Kun ymmärrät, mitä nämä ympäristöt tarjoavat ja miten ne toimivat, voit määrittää tarpeisiisi sopivan vaihtoehdon.

Asiakastietoympäristön avulla voit yhdistää monenlaisia asiakastietoja, kuten historiallisia, kontekstuaalisia, demografisia ja käyttäytymiseen liittyviä tietoja. Nämä yhtenäiset tiedot ovat perusta, jonka avulla voidaan hankkia analyyseja – segmentoinnista asiakasennusteisiin – jotka edistävät älykkäitä ja yksilöllisiä kokemuksia. Eri tiimit, esimerkiksi markkinointi-, myynti- ja palvelutiimit, voivat löytää runsaasti uusia mukautusmahdollisuuksia eri kanavissa hyödyntämällä merkityksellisiä tietoja ja pysyviä asiakasprofiileita.

Tiedonhallintaympäristö kerää ensisijaisesti anonyymejä tietoja, joiden avulla verkossa liikkuvia asiakkaita profiloidaan ja analysoidaan markkinoinnin kohdentamiseksi. Nämä ympäristöt auttavat digitaalisia markkinoijia tekemään tietoon perustuvia ostopäätöksiä mainostilasta eri medioissa sekä kohdistamaan kampanjoita tehokkaammin.

Näiden kahden järjestelmän keräämät tiedot, käyttötavat ja käyttäjät poikkeavat toisistaan.


Asiakastietoympäristön (CDP) ja tiedonhallintaympäristön (DMP) erot

CDP- ja DMP-ratkaisut toimivat eri tavoin eri tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiakastietoympäristö

Asiakastietoympäristön avulla luodaan yksilöllisiä asiakaskokemuksia keräämällä ja sitomalla yhteen asiakastietoja henkilökohtaisten tunnistetietojen (kuten sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden) avulla, jotta asiakkaasta voidaan luoda kokonaisvaltainen näkymä. Yhdistetyt asiakastiedot yhdessä tekoälyn kanssa luovat merkityksellisiä tietoja, jotka optimoivat liiketoimintaprosesseja ja asiakasvuorovaikutuksia yritysten välillä tai kuluttajakaupassa.

Asiakastietoympäristöjen ensisijainen tietolähteenä pidetään ensimmäisen osapuolen tietoja asiakkailta, jotka ovat olleet suoraan vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa verkossa (verkkosivustovuorovaikutusten, kampanjaan osallistumisen, verkko-ostojen ja kanta-asiakasohjelmien kautta) tai verkon ulkopuolella (myymäläostosten ja tapahtumien kautta). Asiakastietoympäristöt saattavat ensimmäisen osapuolen tietojen lisäksi pystyä käyttämään myös toisen osapuolen tietoja (peräisin yrityksiltä, jotka keräävät ja myyvät ensimmäisen osapuolen tietoja) ja kolmannen osapuolen tietoja (kerätään anonyymien tunnisteiden, kuten evästeiden, kautta).

Asiakastietoympäristöjen merkitykselliset tiedot ovat arvokkaita paitsi markkinointitiimien kampanjoille ja poistumisanalyyseille, myös myynti- ja palvelutiimeille, jotka haluavat tehdä asiakaskokemuksista yksilöllisiä. Esimerkiksi ristikkäismyynti- tai lisämyyntisuositukset voivat auttaa myyjiä keskustelemaan liittyvistä tuotteista, joita ostaja saattaa haluta. Seuraavien parhaiden toimien suositukset voivat auttaa myyjiä mukauttamaan tulevia vuorovaikutuksia. Samoin asiakkaan elinkaaren arvon laskeminen voi auttaa palveluorganisaatioita priorisoimaan arvokkaimpien asiakkaiden puhelut.

Tiedonhallintaympäristö

Digitaalisen markkinoinnin toimistot ja yritysten markkinointitiimit käyttävät tiedonhallintaympäristöjä kohdeyleisöjen tunnistamisessa luokkien mukaan. Luokkia ovat esimerkiksi demografia, käyttäytyminen ja sijainti. Kohdeyleisöjen tunnistaminen auttaa digitaalisten mainoskampanjoiden aiempaa paremmassa kohdentamisessa.

Tiedonhallintaympäristöt koostavat suuria määriä useista lähteistä peräisin olevia anonyymeja asiakastietoja. Tiedonhallintaympäristöjen tärkeimmät tietolähteet ovat toisen ja kolmannen osapuolen tietoja. Tiedonhallintaympäristöjen on toimittava anonyymien tietojen, kuten evästeiden, laitetietojen ja IP-osoitteiden, perusteella kerätäkseen kohdeyleisötietoja suojaten samalla asiakkaiden yksityisyyttä. Koska eri yritykset – myös kilpailijat – voivat yleensä käyttää samoja anonyymejä tietoja, tiedonhallintaympäristö ei anna kestävää kilpailuetua. Sen sijaan se auttaa digitaalisia markkinoijia ymmärtämään kohdeyleisöjä paremmin sekä kohdentamaan mainontaa.


Tavoitteiden määrittäminen

Mieti organisaatiosi tilannetta ja tavoitteita ennen kuin päätät asiakastietoympäristön ja tiedonhallintaympäristön välillä.

  • Keskitytkö yksilöllisten kokemusten tuottamiseen vai kohdistatko digitaalisia mainoskampanjoita tietyille kohdeyleisöille?
  • Millaisia asiakastietoja sinulla tällä hetkellä on, ja minne ne tallennetaan?
  • Haluatko yhdistää asiakastiedot ja analyysit muihin järjestelmiin, kuten yrityssovelluksiin?

Vastaamalla näihin kysymyksiin voit selvittää, onko asiakastietoympäristö vai tiedonhallintaympäristö oikea valinta yrityksesi tarpeisiin.

Esimääritetty ja käyttövalmis asiakastietoympäristö (CDP) asiakaskokemusten mukauttamista varten

Jos asiakastietoympäristö saattaisi sopia organisaatiosi tarpeisiin, tutustu Dynamics 365 Customer Insightsiin, Microsoftin joustavaan ja intuitiiviseen CDP-ratkaisuun.