Siirry pääsisältöön

Dynamics 365:n Ota yhteyttä myyntiin -pienoissovellus

Henkilö katsoo kannettavaa tietokonetta ja oletettavasti tutkii asiakastietoympäristöjä

Mikä on asiakastietoympäristö (CDP)?

Asiakastietoympäristö (CDP), jota pidetään yleisesti markkinointiteknologian seuraavana vaiheena, on ratkaisu erillisiin asiakastietojärjestelmiin.

Asiakastietoympäristön avulla on mahdollista tuottaa oikeanlainen vuorovaikutus oikealle henkilölle oikeaan aikaan ja räätälöidä jokainen asiakkaan kosketuspiste markkinoinnista myyntiin ja asiakaspalveluun.


Asiakastietojen ongelma

Jotta ymmärtäisit, mitä etuja asiakastietoympäristö voi tuoda yrityksellesi, on tärkeää ymmärtää, miten erilliset asiakastiedot voivat hidastaa liiketoimintaa.

Eri kanavien ja tietotyyppien lisääntyminen on johtanut asiakastietojen määrän huimaan kasvuun. Nämä tiedot kerätään yleensä erillisillä ja siiloutuneilla järjestelmillä, jotka voivat tallentaa tiedot, mutta eivät tulkita niitä.

Asiakastiedot voivat sisältää kaikkea mahdollista anonyymeista mainosten näyttökerroista tunnistettujen asiakkaiden ostoihin, tuotteiden käyttöön ja vuorovaikutukseen asiakaspalvelussa. Asiakastietoja on kolmea päätyyppiä:

  • Käyttäytymistiedot: Luodaan asiakkaan ja yrityksen välisen, internetiin liitettyjä laitteita hyödyntävän vuorovaikutuksen perusteella. Tällaisten tietojen avulla voidaan seurata, millä sivustoilla vieraillaan, mitä sovelluksia ladataan tai mitä pelejä pelataan.
  • Demografiatiedot: Sosioekonomisia tietoja, kuten ikä, sukupuoli, väestönosa, rotu, tulot, koulutus, kiinnostuksen kohteet ja työllisyys.
  • Tapahtumatiedot: Dokumentoi organisaatioiden ja/tai henkilöiden välillä tapahtuvat vaihdot, sopimukset tai siirrot. Tyypillisesti näillä tiedoilla on joko kaupallinen tai oikeudellinen merkitys ja ne voivat sisältää tapahtumia, kuten ostoja, palautuksia, maksuja, kirjautumisia, varauksia ja tilauksia.

Siiloutuneissa asiakastiedoissa on se ongelma, että niiden perusteella on vaikea ymmärtää, keitä asiakkaasi ovat, mitä he tekevät ja mitä he haluavat. Ilman dataan perustuvia merkityksellisiä tietoja yrityksen ydinliiketoiminnasta päätöksenteko on rajoitettua ja tehotonta.

Kutakin asiakastietojen luokkaa voidaan käyttää parantamaan vuorovaikutusta uusien ja vanhojen asiakkaiden kanssa. Jotta asiakastiedoista olisi hyötyä, ne on kuitenkin noudettava siiloista ja yhtenäistettävä. Niiden on myös oltava käytettävissä.


Miten asiakastietoympäristö (CDP) voi auttaa

Yksinkertaisesti sanottuna asiakastietoympäristö on ratkaisu asiakastietojen ongelmaan. Se on yhdistetty tietokanta, joka keskittää asiakastiedot kaikista lähteistä ja on muiden järjestelmien käytettävissä. Ratkaisu ei suinkaan pelkästään kokoa näitä tietoja, sillä asiakastietoympäristö on suunniteltu analysoimaan näitä monista lähteistä tulevia tietoja. Se tuottaa merkityksellisiä tietoja, suosituksia sekä kokonaisvaltaisen näkymän kuhunkin asiakkaaseen ostajapolun jokaisessa vaiheessa kerättyjen tietojen perusteella.

Asiakkaat odottavat ja vaativat yksilöllisiä kokemuksia, ja ainoa tapa tuottaa niitä on lisätä tietämystä siitä, mitä he haluavat ja tarvitsevat. Asiakastietoympäristö tarjoaa perustan tälle syvemmälle ymmärrykselle. Ympäristön avulla voidaan parantaa ja rikastuttaa kaikkia asiakkaiden kosketuspisteitä:

Markkinoinnin asiakasprofiili:: Tuota kohdennettuja vuorovaikutuksia kaikissa kanavissa käyttämällä osuvia sisältöjä ja kampanjoita, jotka lisäävät tuloksen todennäköisyyttä ja markkinoinnin tuottoa sekä tarjoavat kilpailuetua.

Myynnin asiakasprofiili:: Luo yksityiskohtaisia segmenttejä ja optimoi jokainen myyntimahdollisuus mukauttamalla myynnin vuorovaikutuksia käyttämällä tilannekohtaisia tietoja, kuten kanta-asiakkuuden tilaa, ostotiheyttä, kulutusta ja viimeisimpiä ostoja.

Asiakaspalvelu:: Anna asiakaspalvelijoiden käyttöön kokonaisvaltaiset asiakasprofiilit, jotta he voivat tarjota ennakoivaa ja monikanavaista tukea. Se saa asiakkaat tuntemaan itsensä ymmärretyiksi ja arvostetuiksi.


Asiakastietoympäristön (CDP) edut

Asiakastietoympäristö voi tarjota organisaatiollesi lukuisia etuja edellä lueteltujen lisäksi:

  • Joustavuus ja ketteryys:: Asiakastietoympäristö lisää joustavuutta vastatessasi jatkuvasti muuttuviin kuluttajien käyttäytymisen ja teknologian trendeihin. Voit kehittää teknologiapinon luotettavan tietoympäristön päälle ja hyödyntää saumatonta toimivuutta muiden käyttämiesi järjestelmien kanssa.
  • Tekoäly ja koneoppiminen:: Ellei sinulla ole yrityksessä omaa tekoälyyn keskittyvää tiimiä, kehittyneiden tekoäly- ja koneoppimisominaisuuksien, kuten luonnollisen kielen käsittelyn, ennakoivien suositusten ja älykkäiden merkityksellisten tietojen, kehittäminen ja toteuttaminen itse voi olla kohtuuttoman kallista. Nämä ominaisuudet löytyvät kuitenkin joistakin asiakastietoympäristöistä. Niiden avulla voit saada tarkkoja ennusteita sekä merkityksellisiä tietoja, joita muuten olisi mahdoton havaita.
  • Lisää tehokkuutta:: Asiakastietoympäristöt voivat helposti integroida tietoja erilaisista lähteistä, ne ovat luotettavampia kuin mukautetut järjestelmät, ja niitä on helpompi päivittää. Siinä missä itse kehitetty järjestelmä saattaa vaatia paljon resursseja sekä jatkuvaa ylläpitoa ja vianmääritystä, asiakastietoympäristösovellus keskittää kohdeyleisöt ja liiketoimintasäännöt, jotta niitä voidaan käyttää kaikissa organisaation työkaluissa. Tämä säästää aikaa ja vaatii vähemmän IT-osaston jatkuvaa työtä ratkaisun ylläpitämiseksi ja päivittämiseksi.
  • Tietojen käytettävyys:: Asiakastietoympäristö tarjoaa keskitetyn, helppokäyttöisen ja hyödyllisen asiakastietojen lähteen, jota useat osastot voivat käyttää liiketoiminnan kasvattamiseksi. Asiakastietoympäristö tarjoaa yrityksen kasvamisen tukemiseksi yhden, täsmällisen ja yhtenäisen tietolähteen markkinoinnista ja myynnistä asiakaspalveluun ja liiketoimintatietojen hallintaan.

Mikä tekee asiakastietoympäristöstä (CDP) erilaisen?

Vaikka asiakastietoympäristöllä on joitakin yhtäläisyyksiä muiden asiakastietoratkaisujen kanssa, on tärkeää ymmärtää, miten asiakastietoympäristö eroaa muista mahdollisesti käytettävissä olevista järjestelmistä.


Asiakastietoympäristön (CDP) ja CRM-järjestelmän erot

Vaikka sekä asiakastietoympäristöt että asiakkuudenhallinnan CRM-ratkaisut keräävät asiakastietoja, asiakastietoympäristö muodostaa yhdistetyn asiakasprofiilin useiden online- ja offline-tietolähteiden perusteella. CRM tallentaa vain niin kutsutun ensimmäisen osapuolen tiedot tai asiakkaan suorat vuorovaikutukset yrityksen kanssa.


Asiakastietoympäristön (CDP) ja tiedonhallintaympäristön (DMP) erot

Asiakastietoympäristö koostaa henkilökohtaisia tunnistetietoja, kuten nimiä, postitus- ja sähköpostiosoitteita samoin kuin puhelinnumeroita sekä anonyymeille että tunnetuille henkilöille. Tiedonhallintaympäristöt (DMP) käsittelee vain niin kutsuttuja kolmannen osapuolen tietoja tai anonyymejä verkkotietoja, kuten evästeitä, laitteita ja IP-osoitteita.

Asiakastietoympäristö vie CRM- ja DMP-toiminnallisuudet seuraavalle tasolle yhdistämällä tiedot ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen lähteistä. Tämä tarkoittaa, että se sisältää sekä CRM:n että DMP:n tiedot, joiden avulla voidaan muodostaa kokonaisvaltainen näkymä jokaiseen asiakkaaseen, ja kaikki tarvittavat tiedot löytyvät yhdestä sovelluksesta.

Lue lisää siitä, miten asiakastietoympäristö voi auttaa yritystäsi

Hanki kokonaisvaltainen näkymä asiakkaisiisi käyttämällä Dynamics 365 Customer Insightsia, asiakastietoympäristöä, joka integroituu helposti yrityksesi nykyisiin järjestelmiin satojen valmiiden yhdistimien avulla.

Katso, miten ratkaisu optimoi tavoittavuutesi tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvien oivallusten ja ennusteiden avulla, tehostaa ja automatisoi työnkulkuja tuottavuuden lisäämiseksi sekä suojaa tietosi sisäänrakennetuilla tietoturva- ja hallintatyökaluilla.