Siirry pääsisältöön

Dynamics 365:n Ota yhteyttä myyntiin -pienoissovellus

Henkilö, jolla on matkapuhelin, katselee ulos ikkunasta ja oletettavasti ajattelee hävikin ehkäisystrategioita

Miksi vähittäismyyjät tarvitsevat hävikin ehkäisystrategioita

Lisäksi vihjeitä strategian muodostamiseen.


Petokset ovat yksi vähittäismyynnin suurimmista ongelmista

Petos voi vaikuttaa liiketoimintaan muutenkin kuin tulonmenetyksenä. Varkaus, petos tai inhimillinen virhe voi vahingoittaa jälleenmyyjän mainetta ja vaikuttaa asiakasuskollisuuteen. On kuitenkin keinoja, joilla nämä ongelmat voidaan estää.

Petoksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia jälleenmyyjille, sillä verkkopetokset maksavat jälleenmyyjille vuosittain yli 12 miljardia dollaria PYMNTS-sivuston mukaan. Tulonmenetyksen riski on suurin monikanavaisilla yrityksillä, sillä niissä on enemmän mahdollisuuksia petoksiin ja varkauksiin kuin vain perinteisinä myymälöinä tai verkkokauppoina toimivissa yrityksissä. Jälleenmyyjän myyntikanavasta riippumatta hävikin ehkäisy on tärkeä ensimmäinen askel varmistettaessa sitä, että tulot päätyvät oikeaan kohteeseen ja että liiketoiminta voi menestyä ja kasvaa.


Mitä hävikin ehkäisy on?

Hävikin ehkäisy on merkittävä kustannus kaikessa liiketoiminnassa, mutta se on erityisen tavallista vähittäismyynnissä. Vähittäismyynnissä tulonmenetyksen syynä voi olla myymälävarkaus, hallinnollinen virhe tai työntekijöiden ystäville, tuttaville tai sukulaisille antamat epäasialliset alennukset.

Hävikin ehkäisy auttaa suojautumaan monilta tavoilta, joilla petos tai varkaus voi vahingoittaa liiketoimintaa. Perinteisissä myymälöissä hävikin ehkäisy voi tarkoittaa valvontakameroiden asentamista tai työntekijöiden kouluttamista havaitsemaan vilpilliset palautukset. Verkkokauppiaan hävikin ehkäisystrategia voi puolestaan sisältää ohjelmiston, joka havaitsee ostotapahtuman poikkeamat, kuten toimitus- ja laskutusosoitteiden erot, pankkikortin vahvistamisen ennen ostotapahtumaa tai ostorajoitusten automaattisen määrittämisen estämään rikollista toimintaa, sillä erittäin suuret tilaukset voivat olla osoitus petosyrityksestä.

Tiivistäen voi siis todeta, että hävikin ehkäisy sisältää kaikki toimet, joiden avulla yritykset suojaavat tulojaan ja estävät petoksia.


Hävikin ehkäisy vähittäismyynnissä

Hävikin ehkäisy on välttämätöntä sekä monikanavaisille jälleenmyyjille että perinteisissä kaupoissa. Toimiva tulonmenetyksiä pienentävä strategia parantaa tulosta ja auttaa yritystä kasvamaan.

Yleisiä tapoja ehkäistä vähittäismyynnin hävikkiä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Hälyttimet. Ne voivat ehkäistä myymälävarkauksia ja ilmoittaa henkilökunnalle varkauden tapahtumisesta. Hälyttimen irrottamiseen tai aktivoinnin poistamiseen tarvitaan erityinen laite. Monissa hälyttimissä on mustetta, joka vahingoittaa tuotetta, jos hälytin poistetaan väkisin. Tätä hävikin ehkäisytapaa käytetään useimmiten vaatekaupoissa.
  • Valvontakamerat. Tämä on erittäin tehokas tapa tallentaa ja valvoa myyntitiloja tai estää murtoja. Jo pelkkä kyltti, joka ilmoittaa valvontakameroiden käytöstä, voi auttaa ehkäisemään varkauksia.
  • Koulutus. Työntekijät voivat tehdä paljon inhimillisestä virheestä johtuvan hävikin ehkäisemisessä. He voivat aiheuttaa tulomenetyksiä tahattomasti merkitsemällä tuotteet väärin tai tekemällä yksinkertaisia kirjausvirheitä tai muita estettävissä olevia virheitä. Hyvä koulutus ja sellaisen työympäristön luominen, jossa työntekijät tuntevat, että heitä arvostetaan, voi kuitenkin vaikuttaa myönteisesti hävikin ehkäisyyn.
  • Tuotteiden sijoittaminen siten, ettei niihin pääse käsiksi. Osa jälleenmyyjistä säilyttää tuotteita, joita varastetaan paljon, lukittuina, spider-hälyttimellä varustettuina tai tiskin takana. Jos suositut tai paljon varastetut tuotteet eivät ole helposti saatavilla, todennäköisyys niiden varastamiseen pienenee.
  • Henkilökunnan strateginen sijoittaminen. Mitä enemmän henkilökuntaa on eri puolilla myymälää etenkin suosittujen tuotteiden lähettyvillä, sitä vaikeampaa varkauden onnistuminen kyseisten tuotteiden kohdalla on.

Petostentorjunta muuttuu digitaaliseksi

Hälyttimet ja koulutus eivät ole ainoita tapoja ehkäistä hävikkiä, sillä myös modernit teknologiaratkaisut voivat auttaa suojautumaan petoksilta. Esimerkiksi erilaiset tiedot ovat nykyisin tärkeä suojautumiskeino jälleenmyyjille.

Modernit teknologiaratkaisut käyttävät tavallisista tapahtumista, kuten tuotepalautuksista tai alennuksista, saatavia tietoja mallien tunnistamiseen ja petoksen havaitsemiseen. Tekoälyä ja koneoppimista käyttävistä teknologioista saat hyödyllistä tietoa, jonka avulla voit suojata liiketoimintaasi tehokkaasti.

Esimerkiksi Microsoft Dynamics 365 Fraud Protectionin kaltainen ohjelmisto voi hyödyntää esineiden internetiä (IoT) myytävien tuotteiden valvonnassa. Myymälät voivat luoda toisiinsa liittyvien laitteiden ja anturien verkoston, josta saatavien reaaliaikaisten tietojen avulla voidaan varmistaa, että tuotevarastot täydennetään nopeasti. Lisäksi niiden avulla voidaan havaita poikkeamia. Älykäs hylly voi esimerkiksi lähettää myymäläpäällikölle ilmoituksen, kun tuotteet ovat loppumassa. Jos järjestelmä kuitenkin luo ilmoituksen, vaikka myymäläpäällikkö tietää, että jonkin tuotteen varastoa täydennettiin äskettäin, se voi olla osoitus varkaudesta.

Jälleenmyyjät voivat käyttää IoT:tä ilmoittamaan työntekijälle, kun kallis tai usein varastettu tuote on ollut avattuna liian kauan, jolloin varkailla on heikommat mahdollisuudet päästä käsiksi tuotteeseen. Ilmoituksilla voidaan myös kertoa työntekijöille, kun myymälään tulee asiakas, joten kukaan ei pääse tulemaan myymälään työntekijöiden tietämättä.


Ohjelmiston arvioinnissa huomioon otettavaa

Kun arvioit hävikin ehkäisyohjelmistoa, yritä löytää kokonaisvaltaisia työkaluja, jotka auttavat ymmärtämään tietoja ja toimivat nopeasti näiden tietojen perusteella. Etsi tuotteita, jotka luovat tarkkoja, porautumisen sallivia raportteja ja joista saat merkityksellisiä tietoja. Tämä auttaa selvittämään, missä ja miten petos tapahtui. Toimivassa ratkaisussa on ominaisuuksia, joilla voit

  • havaita väärinkäytökset monikanavaisessa ekosysteemissä
  • parantaa tehokkuutta havaitsemalla malleja historiatiedoissa
  • suojata tilejä laitesormenjälkitunnistuksen avulla
  • mitata tunnuslukuja ja seurata hävikin ehkäisyn tehoa tuloskorttiraporttien avulla
  • hyödyntää tehokkaita mukautuvia tekoälyteknologioita.

Hävikin ehkäisy suojaa tuottoja

Tulonmenetykset ovat vältettävissä. Voit suojata liiketoimintaasi yksinkertaisilla ja tehokkailla tavoilla. Valvontakameroita ja kohdistettua koulutusta hyödyntävistä strategioista voi olla apua, mutta parhaat hävikin ehkäisystrategiat sisältävät sopivia ohjelmistoratkaisuja. Kun käytössäsi on dataa ja toimintaa ohjaavia merkityksellisiä tietoja, voit keskittyä tuottamaan erinomaista asiakaspalvelua ja edistämään menestyvää liiketoimintaa.

Teknologian lisääminen hävikin ehkäisystrategiaan voi auttaa vähentämään petoksia ja suojaamaan tuottoja. Aloita jo tänään.