Siirry pääsisältöön
Mies täyttämässä verkkolomaketta taulutietokoneella

Mitä verkkopetokset ovat?

Verkkopetos – jota kutsutaan myös sähköisen kaupankäynnin petokseksi – tapahtuu, kun henkilö käyttää varastettuja tai väärennettyjä tietoja verkko-ostosten tekemiseen.


Tietoja erityyppisistä verkkopetoksista

Sähköisen kaupankäynnin petoksia on monenlaisia, joista alla on esitelty neljä yleisintä:

Tilin haltuunottopetos (ATO)

ATO-hyökkäyksestä on kyse, kun epärehelliset toimijat käyttävät varastettuja henkilötietoja, bottihyökkäyksiä, kalastelua, haittaohjelmia ja muita työkaluja käyttäjän tunnistetietojen hankkimiseen ja sähköisen kaupankäynnin tilin haltuunottoon. Kun tili on otettu haltuun, rikollinen voi siirtää rahaa, tehdä ostoja, muokata tiliä tai kohdistaa hyökkäyksiä uhrin muihin tileihin. Tilastopiikit sisäänkirjautumisissa, lukituksissa ja tiliprofiilien muutoksissa voivat kaikki olla signaaleja mahdollisista ATO-hyökkäyksistä.

Ensimmäisen osapuolen väärinkäyttö

Näillä petoksilla, joita usein kutsutaan "ystävällisiksi petoksiksi", voi olla taloudellisia vaikutuksia kauppiaisiin, vaikka ne eivät useinkaan ole vihamielisiä. Tästä petostyypistä on kyse, kun kortin haltija tai haltijan perheenjäsenen, kuten vaikka lapsi, tekee verkko-ostoksen. Tämän jälkeen kortin haltija joko unohtaa tehneensä oston tai ei ole tietoinen perheenjäsenen tekemistä ostoista ja ilmoittaa tapahtuman pankkiinsa petokseksi – ja saa oston hinnan takaisinveloituksena.

Korttitestauspetos

Tässä yleisessä luottokorttipetoksessa epärehelliset toimijat, saatuaan varastetut luottokorttinumerot, tekevät usein skriptien tai bottien avulla useita verkko-ostoja tarkistaakseen, että tilit ovat edelleen voimassa ja varmistaakseen luottokorttien luottorajat. Ennen kuin nämä yleensä pienet testiostot havaitaan, rikolliset ehtivät tehdä useita suuria ostoja aina tilin luottorajaan asti.

Kolmannen osapuolen petokset

Tämä on yksi yleisimmistä sähköisen kaupankäynnin petoksista, jota kutsutaan myös kolmannen osapuolen väärinkäytökseksi. Siitä on kyse, kun pahantahtoinen toimija saa haltuunsa varastettuja maksutietoja, kuten luottokorttinumeroita, ja käyttää niitä verkko-oston tekemiseen. Kun varsinainen kortin haltija saa tietää luvattomista ostoja, hän ilmoittaa siitä pankille, mikä johtaa takaisinveloitukseen kauppiaalle.

Oikea, ennaltaehkäisevä petosten torjunta -ratkaisu voi vähentää huomattavasti tällaisia petosaktiviteetteja. Esimerkiksi kehittyneitä tekoälytekniikoita ja laajaa tietoverkostoa hyödyntävät kauppiaat voivat tarkistaa verkko-ostoja ja havaita käyttäytymismallit, jotka ilmaisevat, onko aktiviteetti aito vai petollinen.

Nämä ratkaisut toimivat seuraavasti: Kun verkko-osto aloitetaan, ratkaisu analysoi tapahtuman monia eri osa-alueita, kuten oston tekevää henkilöä, käytettyä laitetta, ostettavaa tuotetta ja käytettyä korttia. Jos järjestelmä havaitsee epäilyttävän käyttäytymismallin, se antaa mahdollinen luottokorttipetos -hälytyksen. Näin kauppias voi estää tapahtuman suorittamisen.


Verkkopetosten negatiiviset vaikutukset

Kun tapahtuu sähköisen kaupankäynnin petos, liiketoimintasi kärsii enemmän kuin vain menetetyn tuoton. Yrityksesi on selvittävä myös maineen vahingoittumisesta sekä asiakkaiden luottamuksen menettämisestä.

Kaikki nämä negatiiviset vaikutukset – taloudelliset tappiot, maineen vahingoittuminen ja vähentynyt luottamus – uhkaavat liiketoimintasi kuntoa pitkällä aikavälillä. Yrityksesi koosta riippumatta tämäntyyppisten sähköisen kaupankäynnin petosten riski on todellinen.


Ilmaisee, että liiketoimintaasi kohdistuvien verkkopetosten riski on kasvanut

Tiettyjen käytäntöjen jättäminen huomiotta voi johtaa suurempaan sähköisen kaupankäynnin petosten riskiin. Yritysten on esimerkiksi seurattava verkkosivustojensa liikenteen lähdettä, ostoja, takaisinveloituksia ja asiakkaiden valituksia petoksista sekä havaittava muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymisessä. Ilman tätä kriittistä valvontaa yrityksiin sekä niiden asiakkaisiin kohdistuva rikollinen toiminta on todennäköisempää.

Lisäksi organisaatioiden on oltava perillä nykyisistä petostrendeistä ja keskusteltava kumppaniensa ja palveluntarjoajiensa kanssa kehittääkseen strategioita kehittyviin uhkiin vastaamiseksi.

Kysy seuraavat kysymykset:

  • Tiedätkö, mistä tietyn tyyppiset petokset ovat peräisin?
  • Minkä tyyppisiä petoksia tapahtuu usein yrityksesi toimialalla?
  • Mikä on strategiasi tappioiden lieventämiseksi ja ehkäisemiseksi?
  • Mitä sinun on vielä tehtävä vahvistaaksesi sähköisen kaupankäynnin petosten estämistä ja havaitsemista?
  • Kun teet muutoksia, jotka helpottavat asiakkaiden ostoskokemusta, helpotatko myös luvatonta käyttöä?

Oma roolisi sähköisen kaupankäynnin petosten ehkäisyssä

Yrityksesi jokainen työntekijä on vastuussa verkkopetosten havaitsemisesta ja estämisestä. Työntekijöiden on jatkuvasti harkittava, helpottavatko asiakkaan ostoskokemuksen parannukset myös pahantahtoisten toimijoiden petostoimintaa. Eräs esimerkki tästä on osta verkosta, nouda myymälästä -mallin käyttöönotto.

Jos haluat estää tunnistetietojen varkaudet, joiden tuloksena voi tapahtua tilin haltuunottopetos, on tärkeää ladata ja asentaa yrityksesi sivuston ja sovellusten suojauspäivitykset heti, kun ne ovat saatavilla. Määritä päivitykset automaattisiksi kaikkiin laitteisiin, jotta liiketoimintasi olisi jatkuvasti suojattu.

Lisäksi työntekijät kannattaa kouluttaa kiinnittämään huomiota asiakkaiden valituksiin ja seuraamaan mahdollisten petosten signaaleja. Asiakastrendien seuranta on yksi arvokkaimpia ja luotettavimpia varoitusmerkkejä.

Kannatta myös käydä säännöllisiä keskusteluita ajankohtaisista petosaktiviteeteista ja -strategioista toimialasi muiden yritysten, kumppanien ja palveluntarjoajien kanssa. Varmista, että tiedät, mitä toimialallasi tapahtuu ja että pidät myös työntekijät ajan tasalla.


Petostentorjunnan teknologiaratkaisujen arviointi

Tiedät, että petosten ehkäisy on tärkeää sähköiselle kaupankäynnillesi, mutta mistä voisit aloittaa?

Aloita tekemällä arvio siitä, mitä tarvitset: Mitkä ovat liiketoimintasi uhat? Mitä työkaluja käytät tällä hetkellä petosaktiviteettien ehkäisemiseksi? Voivatko nämä työkalut suojata liiketoimintaasi nykyisiltä ja tulevilta uhilta?

Etsi sitten kattava sähköisen kaupankäynnin petosten ehkäisypalvelu tai -järjestelmä, joka käyttää koneoppimista uusien uhkien tunnistamiseen. Etsi seuraavia ominaisuuksia arvioidessasi petostentorjuntaratkaisua:

Ostosuoja

Ostosuojaus auttaa suojaamaan tuoton lisäämällä pankkien hyväksyntäprosentteja ja vähentämällä maksuvaiheen kitkaa, joka voi johtaa ostoskorien hylkäämiseen.

Tilien suojaus

Tilien suojaus ehkäisee vilpillistä tilien käyttöä, valetilien luomista ja tilien haltuunottoja.

Tappioiden ehkäisy

Tappioiden ehkäisy tunnistaa nopeasti mahdolliset palautuksiin ja alennuksiin liittyvät ostopetokset eri kanavissa.

Viisi hyödyllistä kysymystä petostentorjuntaratkaisujen arviointiin:

  • Käyttääkö se koneoppimista epäilyttävien aktiviteettien havaitsemisessa?
  • Pystyykö se kehittämään tietämystä asiakkaiden yksilöllisistä käyttäytymismalleista?
  • Käyttääkö se koneoppimisalgoritmeja epäilyttävien tapahtumien merkitsemiseen?
  • Voiko se kouluttaa itseään ja kasvattaa tietämystä sitä mukaa, kuin asiakasaktiviteetit muuttuvat?
  • Käyttääkö se sääntöpohjaisen menetelmän sijaan koneoppimisalgoritmia tapahtumien arvioimiseen reaaliajassa?

Petosten estäminen ja havaitseminen Dynamics 365:n avulla

Turvaa yrityksen tuotto ja maine käyttämällä Dynamics 365 Fraud Protectionia. Se on älykäs liiketoimintaratkaisu, jonka avulla verkkokauppiaat voivat diagnosoida tapahtumia, arvioida petospotentiaalia ja suojata liiketoimintaansa tekoälypohjaisten merkityksellisten tietojen ja suositusten avulla.