Siirry pääsisältöön

Mikä on tytäryhtiö?

Tytäryhtiöiden toiminnan ymmärtäminen ja tieto siitä, miten nämä yhtiöt auttavat yritystä kasvamaan, on tärkeää strategioita ja suunnittelua silmällä pitäen sekä tuotemerkin, kulttuurin ja asiakassuhteiden ylläpitämistä varten.


Lisätietoja tytäryhtiöistä

Tytäryhtiö on liiketoimintayksikkö tai yritys, joka on täysin tai osittain toisen yrityksen (emoyhtiön) omistuksessa. Emoyhtiöllä on yleensä määräysvalta tytäryhtiössä. Se omistaa tytäryhtiön 51–99- prosenttisesti. Tytäryhtiö voi myös olla kokonaan toisen yhtiön omistuksessa (100 prosentin omistus).

Yrityksestä voi tulla emoyhtiö seuraavalla kahdella tavalla:

 1. Yhdistymisen tai hankinnan kautta
 2. Luomalla pieni yritys (tytäryhtiö), joka hoitaa toimintojen tietyt osat niin, että emoyhtiö voi keskittyä muihin strategioihin ja toimintoihin.

Emoyhtiön valta tytäryhtiössä riippuu yritysten keskinäisestä suhteesta. Joskus yritykset keskittyvät tiettyihin markkinasegmentteihin, ja joskus ne toimivat samalla tasolla ja samoilla markkinasegmenteillä. Tiettyihin markkinasegmentteihin keskittyvät emoyhtiöt ovat niitä yrityksiä, jotka omistavat useita toimitus- tai tuoteketjuun keskittyviä muita yrityksiä.


Tytäryhtiön edut

Tytäryhtiöiden käyttäminen emoyhtiöiden sijaan tuo esimerkiksi seuraavia etuja:

 1. Tuotemerkin tunnistus. Kasvaessaan tytäryhtiöt voivat edustaa omaa tuotemerkkiään ja kasvattaa kokonaismarkkinaosuutta.
 2. Riskien vähentäminen. Emoyhtiön ja tytäryhtiön kehys vähentää riskejä, koska se erottaa yksiköt oikeudellisesti. Kun tytäryhtiö kokee tappion, nämä tappiot eivät siirry helposti emoyhtiöön. Konkurssitapauksessa tytäryhtiön velvollisuudet voidaan delegoida emoyhtiölle, jos voidaan laillisesti todistaa, että emoyhtiö ja tytäryhtiö ovat oikeudellisesti sama yksikkö.
 3. Lisääntynyt tehokkuus ja hajauttaminen. Luomalla tytäryhtiösiiloja saavutetaan toiminnallista tehokkuutta, koska hallintatyyli ja yrityskulttuuri voidaan luoda juuri oikeanlaiseksi.
 4. Veroedut. Tytäryhtiöt voivat saada veroetuja erityisesti silloin, jos tytäryhtiö sijaitsee eri osavaltiossa tai maassa kuin emoyhtiö.
 5. Aiempaa helpommat yhdistymiset ja hankinnat. Tytäryhtiöt voivat yhdistyä toisiin yrityksiin tai myydä yrityksen alaosastoja helpommin ja halvemmalla kuin emoyhtiö.
 6. Voittoa tavoittelemattoman edut. Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot voivat ottaa osaa voittoa tavoitteleviin aktiviteetteihin samalla, kun emoyhtiön voittoa tavoittelemattoman yrityksen tila säilyy.

Osakeyhtiö ja yhtiöt

Ennen kuin päätät luoda tytäryhtiön, kannattaa miettiä, miten liiketoiminnan onnistuminen taataan nyt ja tulevaisuudessa. Yksi emo- ja tytäryhtiörakenteen muunnos on pitää molemmat yhtiöt tai toinen yhtiö osakeyhtiönä. Yritykset voidaan organisoida yhtiöiksi tai osakeyhtiöiksi. Ensin tulee kuitenkin miettiä, miten tämä päätös vaikuttaa eri tekijöihin, kuten veroihin, sijaintiin, lakisääteisiin vaatimuksiin, perustuskustannuksiin ja sidosryhmiin. Tytäryhtiön perustaminen voi tarjota merkittävän vastuusuojan sekä muita taloudellisia etuja.

Voit myös luoda A-yhtiön, jossa sinun on omistettava vähintään 50 prosenttia tytäryhtiön osakkeista. Eräs vaihtoehto on luoda C-yhtiön tytäryhtiö, koska omistajuus määritetään takuun mukaan.


Syitä tytäryhtiön perustamiselle

Kun on perustettu tytäryhtiön osakeyhtiö, jonka yksi ja ainoa jäsen on emoyhtiö, voidaan luoda tytäryhtiö. Jaottelemalla tytäryhtiön osakeyhtiön riskit voidaan erottaa haitalliset omaisuuserät, jotka voivat aiheuttaa ongelmia emoyhtiölle. Tavoite on välttää muiden tytäryhtiöiden rankaiseminen taloudellisella haitalla tai mainehaitalla.

Kaikkien tuotteiden ja palveluiden seuraaminen on tärkeä osa laajentumista samaan aikaan, kun tytäryhtiöitä kehitetään lisää. Varastonohjaus ei ehkä ole pienessä yrityksessä tällä hetkellä käytössä, mutta siitä huolimatta tulee ottaa käyttöön ratkaisu, joka seuraa kaikkia ostettuja tuotteita, sekä käyttöomaisuuskirjanpito, joka varmistaa, että kunkin tilikauden lopussa käytössä on täsmäytetty kirjanpito.


Esimerkkejä tytäryhtiöistä

Voit luoda tytäryhtiölle uuden tuotemerkin identiteetin, kun olet valmis irtautumaan emoyhtiön identiteetistä ja kulttuurista. Voit käyttää apuna emoyhtiön resursseja ilman, että vaarannat emoyhtiön nimeä. Voit myös hyödyntää saman katon alla olevia useita identiteettejä, joilla on oma kulttuuri, hallintarakenne ja oikeudellinen rakenne.

Eräs esimerkki on Meta, Inc., kun Instagram LLC, Oculus VR LLC ja WhatsApp Inc. ovat nyt Facebookin tytäryhtiöitä, koska Facebook osti ne.


Tytäryhtiön perustaminen

Kannattaa harkita tytäryhtiön hyötyjä ja haittoja, ennen kuin tytäryhtiö lisätään pieneen tai keskisuureen yritykseen. Kun olet arvioinut riskit ja varmistanut, että vaatimukset täyttyvät, voit aloittaa tytäryhtiön muodostamisen.

 1. Valitse tytäryhtiön tyyppi. Valitse osakeyhtiömuotoisen ja yhtiömuotoisen tytäryhtiön yhtiön välillä.
 2. Pidä kokous johtokunnan tai hallinnon kanssa. Esittele kokouksessa valittu liiketoimintayksikön tyyppi. Puheenjohtajan on allekirjoitettava päätös, joka arkistoidaan tämän jälkeen.
 3. Valitse osavaltio. On päätettävä tytäryhtiön perustamispaikka ja hoidettava kaikki kyseisen osavaltion vaatimat paperiasiat.
 4. Järjestä paperiasiat. Valmistele yhtiöittämiseen liittyvät kohdat (yhtiötä varten) tai organisaatioon liittyvät kohdat (osakeyhtiötä varten).
 5. Anna tytäryhtiölle nimi. Varmista, että nimi ei ole jo käytössä kyseisessä osavaltiossa.
 6. Valitse rekisteröity edustaja.

Jos tytäryhtiö perustetaan osakeyhtiömuotoisena, merkitse emoyhtiö omistajaksi. Jos tytäryhtiö perustetaan yhtiömuotoisena, anna kaikki sen osakkeet emoyhtiölle. Kun perustamisasiakirjat on täytetty hallitusvirkailijan kanssa, voit aloittaa tytäryhtiön käyttämisen.


Lisääminen ERP-pilviratkaisuun

Kun tytäryhtiö on perustettu, on järjestettävä kaikki toiminnalliset tiedot niin emoyhtiössä kuin kaikissa tytäryhtiöissäkin. Ottamalla käyttöön kokonaisvaltaisen ratkaisun voit varmistaa, että kaikki tarvittavat talousasiat tulevat hoidettua. Pilviratkaisu toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) mahdollistaa liiketoiminnan kaikkien osa-alueiden hallinnan yhdessä ympäristössä. Tämän ratkaisun lisäämisen jälkeen voit luoda organisaatiossa prosesseja joustavasti.

Tytäryhtiön muodostaminen oikean ERP-ohjelmiston avulla

Tytäryhtiöt ovat erinomainen tapa kasvattaa liiketoimintaa ja valloittaa uusia markkina-alueita. Kun käytössä ovat oikeat ratkaisut ja strategiat saumatonta, integroitua kasvua varten, voit laajentaa liiketoimintaa helposti.

Dynamics 365 Business Central yhdistää yritysten taloustiedot sekä myynnin, toiminnot ja palvelut. Tämän ansiosta voit tehostaa toimintoja ja ennen kaikkea parantaa asiakastyytyväisyyttä.