Siirry pääsisältöön

Yksinkertaistettu tekoäly: yrityssovellukset ja niihin sisältyvät älykkäät toiminnot

Tutustu tapaan, joka auttaa löytämään nopeasti tietoon perustuvia merkityksellisiä tietoja ja parantamaan yrityksen päätöksenteon tekoälyominaisuuksia. Tässä e-kirjassa osoitetaan, miten yrityssovellusten seuraava sukupolvi yksinkertaistaa liiketoimintatietojen hallinnan toteutussuunnitelmaa ja helpottaa käyttöönottoa. Kirjassa selvitetään etenkin, miten älykkäitä toimintoja sisältävät asiakkuudenhallinnan (CRM) ja toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) ratkaisut pienentävät kustannuksia sekä vähentävät monimutkaisuutta ja taitoja, joita tarvitaan tekoälyn käyttöönottamiseen yrityksessä.

Tekoäly yrityksen käyttöön

Jos vaikuttaa siltä, että tekoäly mainitaan kaikkialla niin liikealan lehdissä, populaarikulttuurissa kuin julkishallinnon keskusteluissakin, niin tottahan se on. Tekoäly nyt on kaikkialla tieteiselokuvista automaattisesti täydentyviin algoritmeihin.

Yrityssovelluksissa on valtavasti mahdollisuuksia tekoälyn käytölle. Vaikka monet yritysjohtajat ovatkin jo huomanneet, miten sen avulla voi tehostaa toimintaa ja laajentaa asiakaskokemuksia, toteuttaminen on kuitenkin osoittautunut monille hankalaksi. Aiemmin tekoäly ei ollut käytännössä muiden kuin suurien ja teknisesti edistyneiden yritysten käytettävissä, sillä käyttöön tarvittiin toisaalta erikoisosaamista ja toisaalta kalliita ja monimutkaisia mukautettuja ratkaisuja.

72 % yritysjohtajista odottaa tekoälystä olevan hyötyä yritykselle tulevaisuudessai

Yrityssovellusten uudessa sukupolvessa tekoäly on kuitenkin jo peruskomponentti, joka ei korvaa yrityskäyttäjien ominaisuuksia vain täydentää niitä tuomalla tekoälyn päivittäisiin työnkulkuihin. Nämä tekoälyratkaisut helpottavat toimintaa ohjaavien merkityksellisten tietojen saamista ja tietoon perustuvan päätöksenteon palautesilmukan luontia. Muutos aloitetaan yhdistämällä kaikki organisaation tiedot, mikä maksimoi mahdollisuuden käyttää sekä tekoälyä että ihmisälyä rinnakkain, ja tällä tavoin saadaan lisää merkityksellisiä yhteyksiä. Tämä on mahdollista, koska ihmiset ja tekoäly täydentävät toisiaan.

Liiketoiminnan nykyiset haasteet

Työn luonne ja liiketoiminnan tahti on muuttunut merkittävästi viime vuosien aikana, ja tietyt ongelmat ovat yhteisiä kaikkien toimialojen yrityksille.

Siiloutuneet tiedot

Monissa organisaatioissa on toisistaan erillään olevia järjestelmiä vanhojen tekniikoiden ja yrityshankintojen vuoksi tai ehkä jopa tarkoituksellisesti. Tämä on vakava ongelma, jonka vuoksi yhtenäistä käsitystä ei saada, asiakkaista ei saada täydellistä näkymää, osastojen välillä ei ole näkyvyyttä eikä tarkan kokonaiskuvan näkemiseen ole mitään mahdollisuutta.

Jatkuvasti kasvavat odotukset

Asiakkaat odottavat, että tiedät, mitä he haluavat. Osakkeenomistajat odottavat voittojen kasvavan jatkuvasti. Johto odottaa tuottavuuden parannuksia pienemmällä työntekijämäärällä. Ja työntekijät odottavat, että yrityksessä käytettävää tekniikkaa on yhtä helppo käyttää kuin kuluttajalle suunnattua tekniikkaa. Paineita tulee siis joka puolelta.

Huomaamatta jääneet mahdollisuudet

Kaikki tapahtuu liiketoiminnassa yhä nopeammin. Mukana pysyminen on vaikeaa, eikä etumatkan saavuttaminen onnistu, jos ongelmat ja mahdollisuudet havaitaan vasta jälkikäteen. Tämä johtaa ketteryysvajeeseen, jolloin trendien ennakointi ei onnistu riippumatta siitä, kuinka paljon toimintaa sujuvoitetaan tai tehostetaan, jos ongelmia ja mahdollisuuksia ei tunnisteta reaaliaikaisesti.

71 % on sitä mieltä, että tekoäly on vaikuttanut sektoriin tai tulee vaikuttamaan siihen.iii

Muutos omilla ehdoilla

Tiimien työnkulkuihin sujuvasti sopiva ja tiimien asiantuntemusta hyödyntävä tekoäly auttaa selvittämään siiloutuneiden tietojen, korkeiden odotusten ja menetettyjen mahdollisuuksien aiheuttamat haasteet. Jokainen moderni organisaatio tarvitsee seuraavat:

Liiketoimintaa ilman siiloja

Yhdistä sovellusten väliset suhteet, prosessit ja tiedot. Tämä parantaa näkyvyyttä ja antaa työntekijöille hyvät mahdollisuudet hallita työtään.

Toimintaa ohjaavat tiedot

Tee ennakoivia päätöksiä yhdistettyjen tietojen, analytiikan ja ohjeiden avulla tavoista, joilla voi parantaa asiakkaan vuorovaikutuksia ja organisaation tuloksia.

Ratkaisuja, jotka on suunniteltu kehittymään

Valitse skaalautuva, turvallinen ja joustava ympäristö. Hanki mahdollisuus käyttää suoraan niitä työkaluja ja ominaisuuksia, joiden avulla saat nopeasti merkityksellisiä tietoja ja reagoivia kokemuksia.


Entäpä jos markkinointipäällikkö voisi arvioida koostettuja tietoja ja selvittää, mikä on myyntisuppilon heikoin kohta?

Kyseinen myyntipäällikkö voi tuottaa sellaista markkinointimateriaalia ja myynnin oheismateriaalia, joka parantaa asiakaskokemusta ja antaa myyntitiimille kauppojen solmimiseen tarvittavat resurssit. Kun työtekijät saavat käyttöönsä modernin, älykkään tekniikan, joka yhdistää organisaatio-, asiakas- ja markkinointitiedot, ja kun näitä tietoja voi käyttää mistä tahansa, siitä on hyötyä kaikille.

Entäpä jos vaatimustenmukaisuustiimi saisi automaattisesti ilmoitukset epäilyttävän tapahtuman käynnistymisestä?

Kyseinen tiimi voisi tarkastaa tapahtuman petollisuuden, ennen kuin se vahingoittaa yritystä. Jos tekoäly sisältyy järjestelmiin ja prosesseihin, sillä voidaan koska tahansa etsiä malleja, ehdottaa toimintoja ja ilmoittaa automaattisesti ongelmista.

Entäpä jos asiakaspalvelun liidi voisi tehdä virtuaalisten asiakaspalvelijoiden komentosarjavastaukset käsittelemään esiin nousevia ongelmia?

Kyseinen liidi voisi parantaa ennakoivasti ja samanaikaisesti monien asiakkaiden kokemusta, ennen kuin ongelma muuttuu kipupisteeksi. Kun liiketoiminnan ammattilaisilla on käytössään oikeat työkalut, he voivat kouluttaa tekoälymallit käsittelemään asiakkaan tarpeita ennakoivasti ilman, että ongelma siirtyy IT-tehtäväluetteloon.

Tekoälyn käytön aloittaminen

PwC:n tutkimus osoittaa, että tekoäly nostaa BKT:tä 14 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Se vastaa noin 15,7 triljoonaa dollaria, joten tekoäly on merkittävä kaupallinen mahdollisuus.iv Onkin selvää, että tekoäly kannattaa ottaa käyttöön ja että toteutukseen kannattaa panostaa.

Pilvipalvelujen edistymisen ansiosta uudenlaisten älykkäiden toimintojen luonti on helpottunut. Valmiilla tekoälyratkaisuilla saadaan nopeasti voittoja ilman valtavia alkuinvestointeja. Pääset alkuun seuraavien ohjeiden avulla.

1. Aloita liiketoiminnan ongelmasta.

Ota tekoälyn toteutuksessa käyttöön selkeä tavoite, jonka avulla voi maksimoida sijoitetun pääoman tuoton. Tiedosta, mikä ratkaistava ongelma on, miten merkityksellisillä tiedoilla parannetaan toimintaa ja miten tulos mitataan.

2. Pohdi tietolähteitä laaja-alaisesti.

Mitä hyvälaatuisempaa tietoa tekoäly käyttää, sitä parempia ovat saatavat tulokset. Etsi ongelman ratkaisuun tarvittavia tietoja kaikista yrityksen siiloista.

3. Käytä ihmisälyä.

Tekoälyn tehtävän määrittäminen. Yritykset perustuvat ihmisten toimintaan, ja tekniikka tukee ihmisiä. Päätä työntekijöiden osaamisen perusteella, missä tekoälystä on eniten hyötyä. Aloita tekoälyn käyttö siellä ja tee toteutus omaan tahtiin.

4. Valitse työtapaasi sopivat työkalut.

Tarvitset tuttuihin työkaluihin sisältyviä tekoälyratkaisuja, joiden on oltava niin skaalautuvia, turvallisia ja joustavia, että myös muut kuin IT-ammattilaiset voivat käyttää toimintaa ohjaavia merkityksellisiä tietoja päivittäisissä työnkuluissa.

Dynamics 365 AI -sovellukset

Microsoft Dynamics 365 käyttää tekoälyä parantamaan yrityksen käyttäjien taitoja ja kokemusta; se ei siis korvaa niitä. Toimialuekohtaisen asiantuntemuksen täydentäminen tekoälyn avulla auttaa käyttäjiä toimimaan ennakoivasti ja tehokkaasti omalla ydinalueellaan. Valittavana on täysi valikoima liiketoimintaratkaisuja, mukaan lukien useita ratkaisuja, jotka on nimenomaisesti suunniteltu antamaan merkityksellisiä tietoja tekoälyn avulla. Lisäksi kaikkia Dynamics 365 -ratkaisuja voi käyttää yhdessä ja myös tuttujen Office 365 -työkalujen kanssa.

Koska tiedot ja liiketoimintaprosessit on yhtenäistetty koko organisaatiossa, Dynamics 365 AI -sovellukset luovat toimintaa ohjaavia merkityksellisiä tietoja. Tämä on mahdollista uudenlaisten, kaikkien käytettävissä olevien analyysien ansiosta. Näiden ratkaisujen ansiosta henkilöt voivat tarvittaessa itse aloittaa toiminnan tekoälyn avulla sekä käyttää omaa osaamistaan ongelman määrittämiseen, parametrien määrittämiseen ja tuloksiin pääsemiseen.

Tekoäly käytännössä

Luo digitaalinen takaisinkytkentä käyttämällä Dynamics 365 AI -ratkaisuja, jotka tuovat jatkuvasti parannuksia liiketoimintaan merkityksellisten tietojen ja tietoihin perustuvan päätöksenteon avulla. Tekoälyn käyttöönottavat yritykset voivat itse asiassa odottaa kokonaistuoton kasvavan vähintään 39 prosenttia kolmen vuoden aikana.3

Dynamics 365 AI:n käyttövalmiiden merkityksellisten tietojen avulla seuraavat ovat mahdollisia organisaatiossa:

Siirry tekoälyn omaehtoiseen käyttöön

ottamalla käyttöön tuotteet ja ohjeet, joita osaamistasoltaan erilaiset työntekijät voivat hyödyntää.

Nykyisten liiketoiminnan työnkulkujen täydentäminen

ihmisten työskentelytapojen mukaan suunnitelluilla tekoälytyökaluilla.

Yhtenäinen organisaation tekoälystrategia

lisäämällä ongelmanratkaisuominaisuudet jokaiseen liiketoimintaryhmään sen sijaan, että ne ulkoistettaisiin IT-osastolle.

Entistä paremman ja henkilökohtaisemman asiakaskokemuksen luominen

yhdistettyihin asiakas- ja markkinatietoihin perustuvan älykkään automatisoinnin avulla.

Työntekijöiden asiantuntemuksen täydentäminen

antamalla heille älykkäitä työkaluja, joiden avulla he voivat toimia entistäkin tehokkaammin.

Microsoftin tekoälyinnovaatioiden hyödyntäminen

kaikissa liiketoiminnan kannalta keskeisissä ympäristöissä, tuotteissa ja palveluissa.

Asiakasesimerkki

Kööpenhaminan Tivoli on maailman toiseksi vanhin huvipuisto, jonka käy vuosittainen yli 4,5 miljoonaa vierailijaa. Tivoli on erittäin ylpeä tavasta, jolla se on sitoutunut asiakaskokemukseen. Tivolilla on myös pitkä mielikuvituksen ja innovaatioiden hyödyntämisen perinne, ja tätä perinnettä jatketaan nyt Dynamics 365 Customer Insightsin avulla.

”Dynamics 365 Customer Insightsin avulla saamme kokonaisvaltaisen näkymän kausikorttiemme haltijoihin ja vierailijoihimme. Sen avulla pystymme optimoimaan kaikki kosketuspisteet ja Tivolin tarjoamat asiakaskokemukset.”

Michala Svane
Vice President of Sales and Marketing, Tivoli Gardens

Anna tekoälyn työskennellä yrityksen puolesta

Kun kokeneet työntekijät pystyvät käyttämään tekoälyä luottavaisin mielin päivittäisessä työnkulussa, yritys voi toimia ennakoivasti ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Dynamics 365 AI:n avulla se yrityksen työntekijä, jota ongelma koskee, voi ratkaista ongelman. Tämä on mahdollista, sillä käytettävissä on monenlaisia ratkaisuja, joista saadaan heti merkityksellisiä havaintoja yhdistämällä tietoja ja liittämällä niihin älykkäitä lisätoimintoja.

Microsoftilla on kymmenien vuosien kokemus ohjelmistojen luonnista. Tämän kokemuksen ansiosta voidaan käyttää ja jatkuvasti parantaa tietoturvatietoisuutta ja uhkien lieventämiskäytäntöjä, joilla turvataan palvelut ja tiedot. Microsoft on myös sitoutunut vastuulliseen tekoälyn käyttöön ja on edistänyt sitä, että AI for Good käyttää tätä tekniikkaa paremman maailman luomiseen meille kaikille.

Dynamics 365 AI tuo tekoälyn työntekijöiden käyttöön. Tällä tavoin saadaan toimintaa ohjaavia merkityksellisiä tietoja ja parannetaan liiketoiminnan tuloksia.