Siirry pääsisältöön

Tutustu Dynamics 365 Customer Servicen ominaisuuksiin

Tarjoa eri kanavat yhdistävää tukea monikanavaominaisuuksien avulla

Ole vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa reaaliaikaisessa keskustelussa

Ole asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa reaaliaikaisesti käyttämällä Dynamics 365:n keskusteluita, joka on luotu Microsoft Teams -viestintäalustan päälle.

Ota käyttöön tekstiviestitoiminto (esiversio)

Ole vuorovaikutuksessa liikkeellä olevien asiakkaiden kanssa tekstiviestitoimintojen avulla. Asiakkaat ja asiakaspalvelijat käyttävät tekstiviestipalvelua asynkroniseen viestintään.

Anna asiakaspalvelijoillesi kattava näkymä asiakassiirtymiin

Hallitse useita asiakaskeskusteluja samanaikaisesti säilyttäen asiakkaan koko kontekstin ja historian eri kanavissa ja ajan mittaan, jotta voit tuottaa saumattoman monikanavakokemuksen.

Anna asiakkaillesi monikanavaisen vuorovaikutuksen vaihtoehdot

Auta asiakkaita hyödyntämään itsepalvelua yhteisön resurssien ja tietoartikkelien avulla tai pyytämään tukipalvelua palvelupyynnön, tekstiviestin tai keskustelun kautta. Keskustelun voi tuottaa joko botti tai ihmisasiakaspalvelija, joiden välillä kontekstin siirto toimii saumattomasti.

Asiakkaiden ymmärtäminen reaaliaikaisten ja vuorovaikutushistorian asenteiden avulla

Anna asiakaspalvelijoille ja esimiehille mahdollisuus ymmärtää reaaliaikaisia asenteita ja eri kanavien vuorovaikutushistorian asenteita asiakaspalvelun parantamiseksi.

Tuo oma Microsoft Bot Framework -bottisi (esiversio)

Liitä ratkaisuun valmiiksi koulutettu ja viritetty Microsoft Bot Framework -bottisi aloittaaksesi monikanavaiset asiakaskeskustelut ja siirtääksesi keskustelun koko kontekstin tarvittaessa ihmisasiakaspalvelijalle.

Toimita nopeasti mukautettuja palveluita ja tukea

Ohjaa asiakaspalvelijoita optimaalisiin tuloksiin

Ohjaa asiakaspalvelijoita oikeisiin toimiin hyödyntämällä tekoälyn tuottamia merkityksellisiä tietoja, jotka näytetään oikeaan aikaan yhdessä käyttöliittymässä.

Tuota lisäarvoa joka vaiheessa

Kohtele jokaista asiakasta kuin VIP-henkilöä kunkin asiakkaan kokemuksen kokonaisvaltaisen näkymän avulla, jotta asiakaspalvelijat voivat olla vuorovaikutuksessa yksilöllisesti.

Ratkaise ongelmia ennakoivasti

Vältä palvelu- ja tukiongelmat ennakoivan ylläpidon avulla. Analysoi yhdistetyistä laitteista saadut tiedot ja ryhdy tarvittaviin toimiin jo ennen kuin varoitusmerkit muuttuvat ongelmiksi.

Ole yhteydessä asiakkaisiin minkä tahansa kanavan tai laitteen kautta

Vastausten löytämistä helpottaa, kun käytössä ovat itsepalvelu ja yhteisöt. Reititä palvelupyynnöt älykkäästi mistä tahansa kanavasta juuri oikealle asiakaspalvelijalle, joka ratkaisee ne nopeasti.

Opi jokaisesta vuorovaikutuksesta

Tehosta asiakaspalvelijoiden suorituskykyä

Paranna asiakkaiden aktivointia analysoimalla asiakaspalvelukeskuksen toimintoja ja asiakaspalvelijoiden vuorovaikutuksia. Kannusta parhaisiin toimintatapoihin erilaisten pelien ja ryhmien välisen kilpailun avulla.

Nopeuta perehdytystä ja käyttöönottoa

Perehdytä uudet asiakaspalvelijat nopeasti ja pidä heidät ajan tasalla uusista ominaisuuksista sekä parhaista käytännöistä räätälöidyn, sovelluksessa tapahtuvan ohjatun oppimisen avulla.

Ota käyttöön ketterän tuen malli

Ratkaise kysyntävaihtelujen tuomat resurssiongelmat optimoimalla henkilöstömäärät ja kohdistamalla resurssit suosittujen kanavien, esiin nousevien ongelmien sekä tarvittavan osaamisen perusteella.

Katso asioita asiakkaan näkökulmasta

Tee kyselyitä, mittaa asiakaspalautetta ja toimi sen perusteella jokaisen palveluaktiviteetin jälkeen yhdistämällä asiakastiedot Dynamics 365 Customer Serviceen sisältyvän Microsoft Forms Pron avulla.

Innovoi tekoälyn tuottamien merkityksellisten tietojen avulla

Varmista paras suorituskyky

Auta asiakaspalvelun esimiehiä tekemään Dynamics 365 Customer Service Insightsin avulla dataan perustuvia päätöksiä, jotka parantavat asiakastyytyväisyyttä ja työntekijöiden tuottavuutta.

Ota seuraava askel