Siirry pääsisältöön
Ryhmä ihmisiä oletettavasti keskustelemassa E R P:n määritelmästä

ERP:n määritelmä

ERP (Enterprise Resource Planning) voidaan määritellä yrityksen toiminnanohjauksen järjestelmäksi, joka auttaa automatisoimaan ja hallitsemaan liiketoimintaprosesseja taloushallinnon, tuotannon, vähittäismyynnin, toimitusketjun, henkilöstöhallinnon ja toimintojen välillä. ERP-järjestelmä voi purkaa tietosiiloja ja yhdistää tiedot eri osastojen välillä, mikä auttaa johtajia ymmärtämään ja optimoimaan toimintoja sekä parantamaan päätöksentekoa.


ERP-esimerkkejä eri toimialoilta

Yrityksen ERP-järjestelmät yhdistävät organisaation eri toimintoja ja osastoja tarjoamalla kokonaisvaltaisen näkymän liiketoimintaan. Tarkastele tiettyjen osastojen yksityiskohtaisia tietoja tai luo yleiskatsaus koko liiketoimintaan. Yksi yhtenäinen näkymä auttaa sinua ennakoimaan ongelmia, poistamaan esteitä ja tekemään tarvittavia muutoksia liiketoiminnan kasvattamiseksi.

ERP-järjestelmät tuovat liiketoimintatiedot näkyville organisaation eri alueilta. Seuraavassa on esimerkkejä siitä, miten hyvin määritellyt ERP-järjestelmät tehostavat ja optimoivat liiketoiminnan eri alueita.

Taloushallinto

Paranna kannattavuutta, tunnista virheet, poista päällekkäisyyksiä ja varmista säännöstenmukaisuus hyvin määritellyn ERP-järjestelmän tuottamien liiketoimintatietojen avulla.

Valmistus

Tuotteiden toimitusta ja tuotantoa nopeuttamalla ERP-järjestelmät tuovat yhtenäisen ratkaisun tuotantoon. ERP-järjestelmien edut – tuotteiden valmistuksen ja toimituksen seuranta, ajoitus ja optimointi – tukevat prosessia alusta loppuun joka vaiheessa.

Vähittäismyynti

Luomalla sujuvia ja saumattomia toimintoja ERP-järjestelmät voivat tarjota yhtenäisen vähittäismyyntikokemuksen. Tuotetiedot, varasto, asiakaskampanjat ja myyntitiedot ovat keskitetysti hallinnoituja, mikä tehostaa sekä myyntiä myymälässä että ostoksia verkkokaupassa.

Toimitusketju

Edistä optimointia, paranna näkyvyyttä ja tehosta toimitusketjua. ERP-järjestelmät auttavat optimoimaan logistiikan myynnistä tilauksen toteutukseen tuotantolaitoksissa, varastoissa, toimipaikoissa sekä kuljetusten aikana.

Henkilöstöhallinto

Keskitettyjen tietojen hyödyntäminen yhdessä ympäristössä mahdollistaa henkilöstöhallinnon järjestelmien integroinnin ERP-järjestelmiin. Anna työntekijöille menestyksen edellytykset hyödyntämällä etujen hallinnan, poissaolon ja lomien hallinnan sekä huippuosaajia houkuttelevien rekrytoinnin ja perehdytyksen hallinnan ominaisuuksia sekä varmistamalla säännöstenmukaisuus.


ERP-järjestelmien ominaisuudet ja edut

ERP-järjestelmien reaaliaikainen näkyvyys parantaa päätöksentekoa, auttaa tunnistamaan ongelmat ennen niiden ilmenemistä sekä lisää kokonaistuottavuutta.

Yhdistämällä tietoja useista eri lähteistä ERP-järjestelmät auttavat parantamaan toimintojen organisointia. Kun sinulla on kokonaisvaltainen näkymä liiketoimintaprosesseihin, pystyt reagoimaan nopeasti vaatimusten tai säädösten muutoksiin siten, että kaikki järjestelmät pysyvät säännöstenmukaisina kaikkialla maailmassa.

Kokonaisvaltaisen näkymän liiketoimintaan tarjoavan selkeästi määritellyn ERP-järjestelmän edut:

Optimoidut toiminnot

Hallitse paremmin liiketoiminnan eriytyneitä alueita ERP-järjestelmän automaation, tehtävien priorisoinnin ja tietojen integroinnin avulla.

Yhtenäisesti toimivat tiimit

Paranna yrityksen tuottavuutta, mahdollista osastojen väliset tietovirrat ja kannusta yhteistyöhön purkamalla tietosiilot.

Yhdistetyt tiedot

Poista päällekkäisyyksiä, vähennä virheitä ja paranna tietojen tarkkuutta ylläpitämällä kaikkien osastojen yhteistä tietovarastoa.

Tehokkaampaa päätöksentekoa

Tee päätöksiä organisaation reaaliaikaisesta datasta johdettujen ennakoivien analyysien ja merkityksellisten tietojen perusteella.

Kulujen leikkaaminen

Vähennä virheitä ja löydä ongelmat ennen niiden esiintymistä – liiketoiminnan ymmärrys lisää tehokkuutta ja vähentää kokonaiskustannuksia.


Yrityksen ERP-järjestelmän valinta

Kaikenkokoiset yritykset voivat hyötyä ERP-järjestelmästä. Jos nykyinen ohjelmisto estää liiketoiminnan laajentamisen, on hyvä aika etsiä järjestelmä, joka voi auttaa yritystäsi kasvamaan. Vaikka järjestelmiä on olemassa useita erilaisia, on tärkeää tietää, mitä kannattaa etsiä arvioitaessa mahdollisia ERP-järjestelmiä omalle organisaatiolle. Näistä ominaisuuksista on hyötyä, kun valitset rakenteeltaan toimivan, käyttötarkoitukseen soveltuvan ja hyvin määritellyn ERP-järjestelmän.

Kasvaa yrityksesi mukana

Nykypäivän liike-elämän nopeassa tahdissa on muututtava jatkuvasti. Etsi järjestelmä, joka kasvaa organisaatiosi mukana.

Mukautuu yrityksesi tarpeisiin

Käytä yhtä tai useampaa sovellusta, joita voit mukauttaa, laajentaa ja integroida joustavasti muihin oman toimialasi järjestelmiin.

Pilvipohjainen ja mobiilikäyttöinen

Löydä toimistoon ja liikkuvaan työhön ratkaisu, joka pitää tiimin jäsenet yhteydessä toisiinsa missä tahansa.

Enemmän kuin ERP

Etsi sovelluksia, jotka tarjoavat laajimman näkymän liiketoimintaasi. Yhtenäistä organisaatiosi toiminnot yhdistämällä asiakkuudenhallinnan (CRM), toiminnanohjauksen (ERP), henkilöstöhallinnon sekä muut työkalut.

Yhdistä ja jaa

Voit investoida järjestelmään, joka muodostaa yhtenäisen käyttökokemuksen ja jonka avulla voi yhdistää ja jakaa tietoja eri sovellusten välillä.


Katso, miten Microsoft Dynamics 365 voi auttaa yritystäsi

Pura tietosiilot ottamalla käyttöön Dynamics 365. Sen älykkäät yrityssovellukset ylittävät perinteisen ERP-järjestelmän rajoitukset. Yhdistä tiedot ja suhteet, tuo älykkyyttä päätöksentekoon ja saavuta parempia tuloksia tämän kattavan pilvisovellusten kokoelman avulla.