Siirry pääsisältöön
Henkilö käyttää kannettavaa tietokonetta oletettavasti oppiakseen, miksi E R P -järjestelmää tarvitaan

Miksi ERP-järjestelmä tarvitaan

Organisaatiot voivat hallita liiketoimintaansa tehokkaasti ja joustavasti toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) avulla yhdistämällä taloushallinnon, valmistuksen, vähittäismyynnin, toimitusketjun, varaston ja varastoinnin.


Mitä toiminnanohjausjärjestelmillä tehdään?

Rutiinitehtävien automatisointi

Aiemmin paljon aikaa, vaivaa ja resursseja vaatineiden tehtävien automatisoinnin ansiosta sinulle jää aikaa oikeasti tärkeisiin asioihin. Voit automatisoida raportteja, määrittää käynnistimiä ja ilmoituksia sekä määrittää tehtäviä oikeille tiimin jäsenille.

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat olennainen työkalu, kun yritysten hallitsemien osastojen toimintoja yhdistetään. Siinä missä aiemmin oli erillisiä prosesseja, osastojen välisiä tiedonsiirtohaasteita ja vanhentuneita järjestelmiä, toiminnanohjausjärjestelmien avulla saadaan merkityksellisiä tietoja ja liiketoiminnan eri osien välinen näkyvyys paranee.

Yksi analytiikan lähde

Riippumatta siitä, mitä asiakkaat ja kumppanit tarvitsevat, toiminnanohjausjärjestelmät auttavat sovittamaan yhteen resurssit, työntekijät ja tavoitteet, joten myös tiimin yhteistyö paranee.

Toimintojen yhdistäminen

Voit yhdistää varastot, toimittajat, tytäryhtiöt ja tiimit yhtenäisen järjestelmän avulla. Saat tällä tavoin täydellisen näkyvyyden maailmanlaajuiseen toimitusketjuun.

Tukea tarvitsevien alueiden tunnistaminen

Koska näkyvyys liiketoimintaan on täydellinen, havaitaan nopeasti trendit, laskusuhdanteet tai toiminnan haasteet, joihin on reagoitava. Tällä tavoin yritys voi toimia optimaalisella kapasiteetilla.


Toiminnanohjausjärjestelmien edut

Paremman näkyvyyden ja merkityksellisten tietojen saannin lisäksi toiminnanohjausjärjestelmistä on myös seuraavia etuja yritykselle:

Tehostetut toiminnot.

Reaaliaikaiset merkitykselliset tiedot ja ennakoiva analytiikka auttavat yhdessä määrittämään ja ratkaisemaan nopeasti ja tehokkaasti mahdolliset ongelmat, jotka estävät optimaalisen toiminnan.

Aiempaa alhaisemmat kustannukset.

Parantunut tehokkuus, budjetinhallinta ja taloushallinnon prosessien automatisointi auttavat valvomaan kustannuksia ja määrittämään alueet, joita voidaan parantaa.

Jaetut parhaat käytännöt.

Osastojen väliset yhteydet helpottavat entisestään tietämyksen jakamista, mikä auttaa kaikkia osastoja suoriutumaan mahdollisimman hyvin.

Parantunut tiimin tuottavuus.

Sujuvat toiminnot ja keskitetty tietolähde tehostavat tuottavuutta kokoamalla yhteen ihmiset, tiedot ja prosessit.

Älykkäät strategiat.

Yhdistetyt tiedot ovat kaukana vanhanaikaisista laskentataulukoista, ja näiden tietojen avulla voi suunnitella kasvua käyttämällä dynaamisia näkymiä tulevista strategisista mahdollisuuksista.


Toiminnanohjausjärjestelmän välttämättömät ominaisuudet

Kun perehdyt erilaisiin toiminnanohjauksen tai ERP-pilvipalvelun työkaluihin, varmista, että järjestelmässä on ainakin seuraavat ominaisuudet:

Usean osaston integraatio

Etsi järjestelmä, jolla voit integroida monenlaisia liiketoiminnan tietoja ja toimintoja esimerkiksi taloushallinnon, valmistuksen, henkilöstöhallinnon, varaston ja myynnin osalta.

Sisäänrakennettu analytiikka

Koneoppiminen ja tekoäly voivat tuottaa merkityksellisiä tietoja, jotka auttavat muuntamaan tuotteita ja asiakasvuorovaikutuksia ja jotka ohjaavat tiimit oikeisiin liiketoimintatuloksiin.

Mukautuva ympäristö

Voit mukauttaa ja laajentaa ratkaisua sekä integroida sen toisten sovellusten kanssa. Näin tiedät, että toiminnanohjausjärjestelmä vastaa tarpeisiin myös liiketoiminnan kasvaessa.

Integraatio muiden järjestelmien kanssa

Voit investoida järjestelmään, joka muodostaa yhtenäisen käyttökokemuksen ja jonka avulla voi yhdistää ja jakaa tietoja eri sovellusten välillä.

Maailmanlaajuiset ominaisuudet

Monikansallisten organisaatioiden on valvottava maakohtaisia vaatimustenmukaisuus- ja verotusohjeita. Jos yritys toimii maailmanlaajuisesti, etsi globaali ERP-ratkaisu.


ERP-pilvipalvelut: joustava, nopea ja kustannustehokas

Aiemmin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotot olivat enimmäkseen paikallisia käyttöönottoja. Tietoja on kuitenkin kätevä käyttää pilvessä, joten ERP-pilvikäyttöönotot ovat yleistyneet koko ajan.

Pilvipalvelun ERP-järjestelmät ovat joustavia, joten tietoja voi käyttää mistä tahansa, mikä parantaa tuottavuutta ja säilyttää ryhmien välisen yhteyden maailmanlaajuisesti. Liiketoimintaa edistää myös se, että tietoja voi käyttää myös liikkeellä ollessa tai asiakkaiden, kumppanien ja toimittajien luona.

ERP-pilvijärjestelmien yksinkertainen käyttöönotto voi säästää aikaa, resursseja ja vaivaa, joita monimutkaiset paikalliset käyttöönotot aiheuttavat.

Kuukausitilauksena toimitettavat ERP-pilvijärjestelmät eivät useinkaan edellytä suurta alkuinvestointia, mikä voi olla tärkeää etenkin pienille yrityksille.


Toiminnanohjausjärjestelmän tuominen yritykseen

Uudista liiketoimintaasi Microsoft Dynamics 365:n älykkäillä yritysratkaisuilla, jotka integroivat saumattomasti ERP- ja CRM-ominaisuudet. Pilvipohjaiset Dynamics 365 -sovellukset auttavat hajottamaan liiketoiminnan siilot koko liiketoiminnan osalta antamalla tiimille yhtenäisen toimintonäkymän.