Siirry pääsisältöön
Kuva tehdastyöstä

Miten ERP-järjestelmät parantavat toimitusketjun hallintaa

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) -ohjelmisto auttaa keskeisten liiketoimintaprosessien automatisoinnissa, tehostamisessa ja nopeuttamisessa sekä parantamisessa. Ohjelmisto on tärkeä työkalu, jonka avulla organisaatio voi kerätä taloushallinnon, toimitusketjun, toimintojen, kaupankäynnin, raportoinnin, valmistuksen ja henkilöstöhallinnon tehtävät yhteen paikkaan. Näin organisaation johtajat saavat liiketoiminnasta kokonaiskuvan helposti, koska tietoja ei tarvitse hakea useista eri lähteistä eikä eri osien vaikutusta toisiinsa koota yhteen.

ERP:n käyttäminen toimitusketjujärjestelmissä on erityisen tärkeää siksi, että se voi säästää aikaa ja rahaa tehostamalla ja nopeuttamalla toimintoja. Tämän jälkeen työntekijöiden ei tarvitse päivittää tietoja manuaalisesti. ERP:n modernit toimitusketjumoduulit sisältävät myös digitaaliset ratkaisut, kuten koontinäytöt, liiketoimintatiedot ja esineiden Internetin (IoT) teknologian. Niiden avulla prosesseja, kuten varastonhallintaa, voi yksinkertaistaa lisää.

ERP:n toimitusketjuissa käyttämisen edut

Kun siirrytään ERP-järjestelmään toimitusketjuissa, nähdään toimitusketjun kokonaiskuva yhdessä paikassa. Tämä mahdollistaa aiempaa enemmän tietoon pohjautuvien päätösten ja analyysien tekemisen, entistäkin paremman osastojen välisen viestinnän, kustannusten säästämisen sekä keskittymisen parhaisiin mahdollisiin tapoihin, joilla liiketoimintaa voidaan kasvattaa.

 • Hanki reaaliaikaisia merkityksellisiä tietoja. Kun yrityksellä on käytössä tekoälyyn pohjautuvia reaaliaikaisia mittareita, yrityksen jakelujärjestelmää arvioidaan jatkuvasti, jotta toimitusketjun tehokkuutta voidaan parantaa ja toiminnan keskeytyksiin sekä markkinoiden muutoksiin pystyvään vastaamaan nopeasti.
 • Ajan ja rahan säästäminen automaation avulla. Kun automaation avulla vähennetään aikaa vieviä päivittäisiä tehtäviä, kuten laskutusta, vapautetaan sekä työntekijöiden aikaa strategiseen työhön että nopeutetaan jakelua ja ylläpidetään vaatimustenmukaisuuden toteutumista.
 • Liiketoiminnan siilojen purkaminen. Jossakin vaiheessa yritys on todennäköisesti ollut tilanteessa, jossa jokin osasto ei jakanut tietoja toisen osaston kanssa, ja tästä aiheutui odottamaton ongelma. Tällaisissa tilanteissa ERP on suureksi avuksi, sillä se purkaa osastojen väliset esteet ja yhdistää yhdessä paikassa olevat tiedot niin, että ne ovat kaikkien käytettävissä.
 • Lisää näkyvyyttä. Kun osastojen siilot poistetaan, mittareiden ja suorituskyvyn näkyvyys paranee. Tämä auttaa hallitsemaan tärkeitä onnistumistekijöitä, kuten varastonhallintaa, täyttämistä, työntekijöiden tuottavuutta ja tulevaisuuden ennustamista.
 • Kasvata liiketoimintaa. Kun moderni ERP-järjestelmä on saatu käyttöön ja aiemmin esiteltyjä etuja on alettu hyödyntää, yrityksellä on aiempaa paremmat mahdollisuudet kasvaa. ERP:n toimitusketjumoduulien avulla voit luoda uusia liiketoimintamalleja, kuten tilausohjelmia. Näin voit siirtyä uusille markkinoille, voittaa asiakkaita, joilla on vaihtelevia ostomalleja, ja viime kädessä kasvattaa liiketoimintaa.

Miten ERP vaikuttaa toimitusketjun hallinnan tehokkuuteen

Dynamics 365 Supply Chain Managementia käyttävien yritysten tapaustutkimuksiin tutustumalla saat lisätietoja siitä, miltä ERP:n toimitusketjun hallinta näyttää käytännössä.

Toyota Material Handling India syötti aiemmin varaston tiedot manuaalisesti laskentataulukkoihin, mutta siirtyi sitten käyttämään pilvipohjaista ERP:tä toimitusketjussa. Nyt yrityksessä nähdään varaston tiedot yhdessä näkymässä useissa eri sijainneissa ja varastoissa. Tämän ansiosta työntekijöiden tuottavuus parani, läpimenoajat pienenivät ja resurssit optimoitiin.

Johtava muodin vähittäismyyjä Aubainerie, joka luo noin 6 000 uutta tuotetta vuosittain, tarvitsi ratkaisun suuren varastotietomäärän tarkkaa hallintaa varten. Siirtymällä ERP:n käyttäjäksi toimitusketjussa, joka jatkuvasti päivittää reaaliaikaisia tietoja, yritys pystyi muokkaamaan asiakkaiden ostamista. Tämän ansiosta asiakaskokemukset paranivat ja muuntojen määrä kasvoi 25 prosenttia.

Kun siirtyminen vanhasta järjestelmästä uuteen ERP-järjestelmään oli tehty, Alterra Mountain Company otti käyttöön resurssienhallintaratkaisun, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen näkyvyyden resurssien tilaan ja niiden ylläpitokustannuksiin. Tämän ansiosta ennakoiva huolto yksinkertaistui. Tämä tehostaa resurssien toiminta-aikaa sekä nopeita ja tietopohjaista resursseihin investoimiseen liittyviä liiketoimintapäätöksiä.

ERP-ohjelmiston integrointi toimitusketjuun

Kun tiedossa on paras tapa, jolla ERP-ohjelmisto integroidaan työnkulkuun, voidaan varmistaa sujuva muutos ja minimoida ongelmat.

 1. Kerää ryhmä. Yritys voi varmistaa, että uusi ERP-ohjelmisto tekee kaiken tarvittavan, kun ryhmään valitaan edustaja jokaiselta osastolta. Näin voidaan ottaa huomioon osastokohtaiset yksilölliset näkökulmat ja tarpeet. Ryhmän tapaamisissa keskustellaan nykyisistä prosesseista, parannustarpeista ja siitä, mitkä ohjelmistoratkaisut toimivat parhaiten.
 2. Tutustu uuteen järjestelmään. Kun ryhmä on valinnut ERP-ohjelmiston, joka täyttää mahdollisimman monet toiveluettelossa esitetyt tarpeet, kukin ryhmän jäsen tekee ohjelmiston toiminnoista ja ominaisuuksista perusteellisen tilannekatsauksen.
 3. Valmistele tiedot siirtymää varten. Varmista, että siirrettävät tiedot tarkistetaan ja puhdistetaan ennen niiden muuntamista laskentataulukkomuotoon, jossa tiedot kerätään ja segmentoidaan loogisiksi taulukoiksi. Näiden avulla muunto uuteen järjestelmään tehostuu ja nopeutuu.
 4. Testaa, testaa ja testaa. Ryhmä voi testata todellisia tapahtumatietoja sisältävän testitietokannan avulla tulokset ja testin tarkkuuden sekä tarkistaa, toimivatko integroinnit ja käyttöliittymät toivotulla tavalla. Tätä vaihetta voi ajatella beetatestauksena, jonka aikana on mahdollista käsitellä mahdolliset viat ennen järjestelmän täydellistä käyttöönottoa organisaatiossa.
 5. Kouluta työntekijöitä. Keskustele ERP-ryhmän jäsenten kanssa koulutustyypeistä, joita työntekijät tarvitsevat uuden järjestelmän käyttämistä ja ymmärtämistä varten.
 6. Julkaise se. Tee tarkistusluettelo ennen julkaisemista, jotta pysyt organisoituina ja voit valmistella esimerkiksi viestintämenettelyt järjestelmän käyttökatkojen yhteydessä, verkon nopeuden ja luotettavuuden tarkistukset sekä tietojen varmuuskopioinnin prosessit. Julkaisun jälkeen on todennäköisesti tehtävä joitakin muutoksia, sillä on mahdotonta suunnitella jokainen mahdollisesti esiin tuleva skenaario.

ERP-ohjelmiston käyttöönoton seuraavat vaiheet

Seuraava luonnollinen askel organisaatiolle, joka harkitsee siirtymistä ERP:n käyttöön toimitusketjussa, on oikean teknologiakumppanin valitseminen. Kumppanin tulee tarjota mukautettava ohjelmisto yrityksen tarpeiden täyttämiseksi. Hyvämaineinen kumppani haluaa tietää nykyisestä järjestelmästä, yrityksen välittömistä ja tulevista tavoitteista sekä mahdollisista ongelmista, jotka halutaan ratkaista.

Microsoftin teknologiakumppani voi auttaa päättämään, mikä ratkaisu on sopivin yritykselle. Ratkaisu voi olla esimerkiksi Dynamics 365 Supply Chain Management tai Microsoft Supply Chain Platform.

Jos tarvitset apua vakuuttaessasi johtajia siitä, että ERP kannattaa ottaa käyttöön toimitusketjussa, voit ajoittaa Dynamics 365 -esittelyn. Näin henkilöt näkevät itse siirtymän tuomat useat edut.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

1. Mitä ERP tarkoittaa, ja mikä sen rooli on toimitusketjun hallinnassa?

ERP tarkoittaa toiminnanohjausjärjestelmää (Enterprise Resource Planning). Se on ohjelmisto, jonka avulla keskeiset liiketoimintaprosessit voidaan automatisoida. ERP:n toimitusketjun hallinta yksinkertaistaa toimintoja, jolloin voidaan säästää aikaa ja rahaa, kasvattaa liiketoimintaa, vastata markkinoiden muutoksiin ja pitää liiketoiminta lainsäädännöllisten tekijöiden mukaisena.

2. Millainen on ERP:n toimitusketjun hallinnan liiketoimintaskenaarion esimerkki?

Eräs tosielämän liiketoimintaskenaarioesimerkki siitä, miten ERP auttoi toimitusketjun parantamisessa, on vedenkäsittely-yritys ChemTreat. Ennen siirtymistä modernin toimitusketjun ERP-järjestelmään yritys seurasi saapuvia materiaaleja ja joitakin valmistusprosesseja manuaalisesti laskentataulukoiden avulla. Siirtymisen jälkeen ChemTreat sai kattavan näkyvyyden toimittajiin, varastoon ja asiakkaisiin. Nyt yritys näkee selvästi ja nopeasti, mikä on toimittajakohtainen kulutus, ja nämä kulut voidaan sitoa suoraan asiakkaisiin liittyvään kulutukseen ja kysyntään.

3. Miten ERP- ja SCM-järjestelmät eroavat toisistaan?

ERP (Enterprise Resource Planning) on toiminnanohjausjärjestelmä ja SCM (Supply Chain Management) toimitusketjun hallinta. Vaikka ERP- ja SCM-järjestelmät liittyvät toisiinsa, SCM-järjestelmässä keskitytään erityisesti toimitusketjun hallintaan ja suorittamiseen, kun taas ERP-järjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän esimerkiksi toimitusketjuun vaikuttaviin ominaisuuksiin, kuten taloushallinnon, toimintojen, kaupankäynnin, raportoinnin, valmistuksen ja henkilöstöhallinnon tehtäviin.

4. Mitkä ovat ERP-järjestelmän edut?

Seuraavassa esitellään joitakin ERP-järjestelmän etuja:

 • tuki- ja myymäläkokemukset sekä digitaaliset kokemukset yhdistävän kattavan, monikanavaisen kaupankäyntiratkaisun tarjoaminen
 • tuottavuuden kasvattaminen samalla, kun edistetään säännöstenmukaisuutta
 • yritystietojen hallinta ja työntekijän hallintatehtävien, kuten palkanlaskennan ja rekrytoinnin, tehostaminen ja nopeuttaminen
 • yritysviestinnän parantaminen
 • päivittäisten prosessien automatisoiminen aikaa ja rahaa säästävän ohjelmistorobotiikan avulla
 • asiakkaiden tarpeiden täyttäminen ja resurssien hallinta reaaliaikaisten tietojen avulla.

5. Miten ERP-järjestelmät toimivat?

ERP-järjestelmät yhdistävät organisaation taloushallinnon, toimitusketjun, toimintojen, kaupankäynnin, raportoinnin, valmistuksen ja henkilöstöhallinnon tehtävät yhteen paikkaan, jolloin hallinta on aiempaa yksinkertaisempaa ja tietoon perustuvaa. Toimitusketjuissa ERP-järjestelmät käyttävät myös digitaalisia työkaluja, kuten IoT-komponentteja ja tekoälyyn perustuvaa valvontaa ja automaatiota. Tämä parantaa tietoja ja analyysia entisestään.

6. Onko ERP-ohjelmiston oppiminen helppoa?

ERP-ohjelmisto on luotu yksinkertaistamaan organisaation päätöksiä, strategioita ja toimintoja ja vähentämään useiden tietolähteiden käyttämiseen kuluvaa aikaa. Tämän vuoksi ERP-ohjelmiston käyttämisen opetteleminen on todennäköisesti yksinkertainen prosessi. ERP-järjestelmään siirtymisen tulee kuitenkin olla harkittu, kiireetön prosessi.

7. Mikä on ERP-järjestelmä valmistuksessa?

ERP-järjestelmä valmistuksessa keskittyy parantamaan yrityksen viestintää, automatisoimaan päivittäisiä prosesseja ohjelmistorobotiikan avulla ja täyttämään asiakkaiden tarpeet reaaliaikaisten tietojen avulla. Järjestelmä keskittyy myös projektinhallinnan, kustannustenhallinnan ja tuotannon suunnittelun optimointiin.

8. Mikä on ERP-järjestelmä logistiikassa?

ERP-järjestelmä logistiikassa tarkoittaa sitä, että liiketoiminnan kaikki ensisijaiset osat ovat tarkasteltavissa yhdessä lähteessä niin, että yritysjohtajat voivat tehdä aiempaa paremmin tietoon perustuvia päätöksiä yrityksen laajuisesti siitä, miten eri osat vaikuttavat toisiinsa. Näitä ensisijaisia osia ovat esimerkiksi taloushallinnon, toimitusketjun, toimintojen, kaupankäynnin, raportoinnin, valmistuksen ja henkilöstöhallinnon tehtävät.