Siirry pääsisältöön
Henkilö käyttää tablettia ja oletettavasti käyttää globaalia E R P -järjestelmää

Mikä on globaali ERP-järjestelmä?

Globaalit toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) auttavat automatisoimaan, tehostamaan ja optimoimaan monikansallisen organisaation integroimalla datan ja merkitykselliset tiedot yhdistettyihin sovelluksiin eri osastojen välillä.

Useissa maissa toimiville yrityksille ERP-järjestelmät tarjoavat yhden reaaliaikaisen näkymän liiketoiminnan kaikkiin osa-alueisiin.

Automaatio on ERP-järjestelmien keskeinen ominaisuus. Yhdistämällä liiketoimintatietoja integroitujen sovellusten kautta aiemmin manuaaliset tehtävät voidaan nyt automatisoida ERP-järjestelmän avulla. Tämä luo huomattavaa tehokkuutta, vähentää paperityötä ja pienentää asiakaspoistumaa.

Tämän sivun avulla voit paremmin ymmärtää globaalien ERP-järjestelmien ominaisuuksia ja etuja sekä määrittää, onko globaali ERP-järjestelmä oikea vaihtoehto yrityksellesi.


Mikä on ERP, ja miksi sitä tarvitaan?

Mikä on globaalin ERP-järjestelmän ja ERP-perusjärjestelmän välinen ero?

Globaaleissa ERP-järjestelmissä on samat ominaisuudet ja edut kuin niitä perinteisemmissä ERP-järjestelmissä, sekä lisäominaisuuksia, jotka ovat ratkaisevia toimintoja useissa maissa toimiville yrityksille. Nämä lisäominaisuudet vastaavat esimerkiksi seuraavien skenaarioiden haasteisiin:

 • Useita valuuttoja
 • Useita kieliä
 • Verosäädökset eri maantieteellisillä alueilla

Näiden monikansallisten yritysten toimintaan liittyvien ominaisuuksien lisäksi globaalit ERP-järjestelmät tarjoavat reaaliaikaisen näkymän taloushallintoon ja kirjanpitoon, tuotantoon, vähittäismyyntiin, toimitusketjuun, varastonhallintaan, henkilöstöhallintoon sekä asiakkuudenhallintaan (CRM).

Onko globaali ERP-järjestelmä oikea vaihtoehto yrityksellesi?

Korkean tason näkymä jokaiseen liiketoiminnan osa-alueeseen on ratkaisevan tärkeää yrityksen johtajille – mutta sen saavuttaminen voi olla haastavaa, kun eri tytäryhtiöt toimivat eri valuutoilla, eri kielillä ja eri maiden säädösten mukaan.

Seuraavassa on joitakin kysymyksiä, joiden avulla voit määrittää, onko globaali ERP sopiva vaihtoehto yrityksellesi:

 • Toimiiko yrityksesi useissa maissa?
  Jokaisella maalla on yksilölliset säännöstenmukaisuuden vaatimukset, joihin tavallinen ERP-järjestelmä ei ehkä pysty mukautumaan. Globaalit ERP-järjestelmät tarjoavat ominaisuuksia, joilla voidaan vastata erimaissa toimivien yritysten haasteisiin.
 • Käsitteleekö yrityksesi useita valuuttoja?
  Jos sinulla on myyntiä, kuluja tai toimittajia eri maissa, joudut todennäköisesti käsittelemään eri valuuttoja. Globaali ERP-järjestelmä auttaa kirjanpidossa valuutasta riippumatta.
 • Maksaako yrityksesi veroja eri maihin?
  Globaali ERP-järjestelmä voi auttaa pysymään ajan tasalla säännöstenmukaisuuden vaatimuksista sekä noudattamaan verovelvoitteita ja raportointisäädöksiä useissa maissa ja useilla maantieteellisillä alueilla.
 • Onko yritykselläsi konesaleja eri puolilla maapalloa?
  Vaikka yrityksesi saattaa olla aktiivinen vain yhdessä maassa, mitä tahansa kotimaan ulkopuolista toimintoa koskevat erilaiset säädökset. Globaali ERP voi auttaa hallitsemaan eri maiden raportointitarpeita.
 • Onko yrityksesi äskettäin tehnyt yritysoston, tai onko se laajentamassa uusille markkinoille tulevaisuudessa?
  Yritysostot tai fuusiot johtavat moniin erilaisiin raportteihin, työkaluihin ja tietoihin, jotka on integroitava järjestelmään. Globaalista ERP-järjestelmästä voi olla hyötyä, jos sinun on yhdistettävä eri yritysten järjestelmiä.

Jos jokin näistä skenaarioista koskee yritystäsi, globaali ERP-järjestelmä voi olla viisas vaihtoehto, kun halutaan edistää optimointia ja automaatiota yrityksen eri osastojen ja toimintojen välillä.

Globaalin ERP-järjestelmän ominaisuudet ja edut

Globaaleissa ERP-järjestelmissä on erilaisia ominaisuuksia, jotka auttavat optimoimaan kaikkia liiketoiminnan osa-alueita. Seuraavassa on muutamia globaalin ERP-järjestelmän tärkeimpiä ominaisuuksia ja etuja:

 • Standardointi ja yhtenäisyys
  Luo maailmanlaajuinen toimintamalli ja ylläpidä sitä standardoitujen mittareiden ja vertailuarvojen avulla.
 • Automaatio ja tehokkuus
  Anna työntekijöille mahdollisuus keskittyä liiketoiminnan kasvattamiseen vähentämällä manuaalisia prosesseja.
 • Parhaiden käytäntöjen käyttöönotto
  Pidä yrityksesi toiminnassa mahdollisimman tehokkaasti ylläpitämällä parhaita käytäntöjä, mikä johtaa virtaviivaiseen ja maailmanlaajuiseen standardointiin.
 • Säännöstenmukaisuus ja riskien hallinta
  Pienennä riskejä seuraamalla ja valvomalla säännöstenmukaisuuden vaatimuksia kaikissa sijainneissa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla.
 • Tehokkaat toiminnot
  Paranna näkyvyyttä ja poista pullonkauloja luomalla sujuvampia toimintoja kuin koskaan aikaisemmin.
 • Kulujen leikkaaminen
  Paranna budjetin hallintaa, poista päällekkäisyyksiä ja pienennä maailmanlaajuisen infrastruktuurin toimintakustannuksia.

Globaalin ERP-järjestelmän keskeiset ominaisuudet

Kun etsit globaalia ERP-järjestelmää, on hyödyllistä määritellä, mitkä ovat pääasialliset haasteet, mitä tietoja on ehkä integroitava ja mitkä järjestelmän osat tarvitaan. Nämä tiedot auttavat sinua löytämään järjestelmän, joka tarjoaa tarvitsemasi ominaisuudet. Tässä on lisäksi joitakin hyödyllisiä seikkoja, jotka kannattaa ottaa huomioon globaalien ERP-ratkaisujen arvioinnissa:

Moderni ja yhdistetty

Etsi järjestelmää, joka auttaa pitämään koko digitaalisen ekosysteemin yhdistettynä. Älä keskity vain ERP-järjestelmään, vaan tutki myös tekoälyn, yhteisöpalveluiden ja mobiilisovellusten mahdollisuuksia digitaalisten palveluiden kaikissa kosketuskohdissa.

Muunneltava

Etsi järjestelmä, joka voi kasvaa yrityksesi mukana ja jonka avulla voit integroida erilaisia tekniikoita, laajentaa nykyisiä sovelluksia sekä luoda uusia ratkaisuja tarpeen mukaan.

Saumaton ja skaalautuva

Mitä joustavampi järjestelmä on, sitä helpompaa se on integroida olemassa oleviin työkaluihin. Näin voidaan luoda yhtenäinen järjestelmä sekä sujuvampi perehdytysprosessi.


Tutustu Microsoft Dynamics 365:een

Uudista yrityksesi – vie se digitaaliseen aikakauteen ottamalla käyttöön Microsoft Dynamics 365. Se on joukko älykkäitä yrityssovelluksia, jotka integroivat ERP-ominaisuudet saumattomasti eri maantieteellisillä alueilla. Pura liiketoiminnan siilot yhdistetyillä järjestelmillä, jotka antavat sinulle yhtenäisen näkymän myyntiin ja toimintoihin.