Siirry pääsisältöön

Siirry reaktiivisesta palvelusta ennakoivaan

Kuva Field Service -mittaristosta, jossa näkyy, miten optimoidaan ajoitus ja varastonhallinta

Optimoi resurssit

Automatisoi ajoitus

Paranna kannattavuutta aikatauluttamalla automaattisesti teknikko, jolla on oikeat taidot työhön ja joka on aina oikeassa paikassa sovittaaksesi mahdollisimman monta tapaamista päivää kohti.

Valtuuta huollon aikatauluttajat

Hallitse resurssien toimeksiannot useille työtilauksille vuorovaikutteisen vedä ja pudota -aikataulun avulla.

Nopeuta varastonhallintaa

Synkronoi ja seuraa varastoa kuljetusajoneuvotasolla tosiaikaisesti ja lisää ensikertaisten korjausten määrää älykkäillä ennusteilla.


Kehitä teknikot tehokkaammiksi

Varmista aikataulun mukaiset tapaamiset

Pidä teknikot aikataulussa parhaan reitin avulla, opastavalla navigoinnilla ja työtilauksen tiedoilla, jotka voidaan päivittää tosiaikaisesti millä tahansa laitteella.

Jaa asiakastietoja

Saa 360 asteen näkymä asiakkaiden ensisijaisista valinnoista ja historiasta. Saat myös mukautetut ohjeet, jotta voit luotettavasti seurata kyseisen tehtävän valmistumista.

Tehosta paikallista tehokkuutta

Paranna kenttäprosesseja antamalla teknikoille mobiilipääsy toimiston tietoihin ja mahdollistaen näin tehokkaan tallennuksen ja tilaustietojen päivityksen.

Luo uusi taso tuottavuudelle

Paranna tuloksia eturivin tekniikoilla, kuten yhdistetyn todellisuuden kuulokkeilla antaaksesi teknikoille Handsfree-ohjeita.

Kuva jossa näkyy, miten teknikot voivat lisätä tehokkuutta käyttämällä Field Service -sovellusta eri laitteissa

Näyttökuva, jossa näkyy kuinka IoT voi auttaa vianmäärityksessä ja mahdollistaa nopean ongelmanratkaisun eri kaavioiden avulla

Toimita parempia tuloksia IoT:n avulla

Hae tietoa ja osaamista

Valjasta IoT:n voimat ongelmien tunnistamiseen ja määrittämiseen ennen kuin asiakkaat ovat tietoisia niistä.

Automatisoi työtilausten luonti

Luo automaattisesti työtilaukset sekä aikataulu ja lähetä teknikot matkaan tarvittavat asiakastiedot laitteillaan.

Muunna palvelut ennustavan ylläpidon avulla

Siirry pois kalliisti ajoitetusta ylläpidosta JIT ennustavaan ylläpitoon ja korjaukseen, puhdistukseen ja osien vaihtoon vain tarvittaessa.


Osallista asiakkaitasi

Rakenna asiakasluottamus

Osallista asiakkaat ennakoivasti avoimuuden ja luottamuksen lisäämiseksi jakamalla läpinäkyvästi tarjous-, sopimus- ja aikataulutiedot.

Kehitä vaivattomia tukikokemuksia

Helpota asiakkaiden palvelutapahtumien seurantaa ja tapaamisten sopimista itsepalvelulla asiakasportaalin kautta.

Viestitä ennakoivasti

Tarjoa asiakkaille tosiaikainen teknikoiden sijainnin seuranta ja automaattiset ääni- ja tekstimuistutukset tapaamisista, jotta he tietävät, milloin odottaa palvelun tuloa.

Kuvassa näkyy, miten Field Service -sovellus mahdollistaa tehokkaan teknikoiden ja asiakkaiden välisen kommunikaation eri laitteilla

Kuvassa Dynamics 365 Appsource -kirjasto useiden sovellusten Field Service -ominaisuuksien laajentamiseen

Tee innovaatioita modernissa ja muunneltavassa ympäristössä

Mukaudu nopeasti

Lyhennä markkinalle tuloaikaa ja mukauta sovellus tarpeidesi mukaiseksi koodittomilla, visuaalisilla editoreilla ja työkaluilla, joiden avulla on helppo luoda ja ottaa käyttöön verkko- ja mobiilisovelluksia.

Tee palveluympäristöstäsi yhtenäinen

Automatisoi prosessit eri Dynamics 365 -sovelluksissa ja kolmansien osapuolten järjestelmissä vuorovaikutuskokemusten parantamiseksi.

Sijoita luottavaisin mielin

Luota Microsoftin pilvipalveluympäristöön vähentääksesi globaalin infrastruktuurin käytön kustannuksia ja monimutkaisuutta ja jätä tietojen turvaaminen ajanmukaisten palvelinkeskustemme huoleksi.

Helpota innovaatioita

Kehitä asiakasvuorovaikutuksia tekoälyn tuottamilla syvällisillä näkemyksillä, jotka ohjaavat tiimit tuottaviin liiketoimintatuloksiin.

Kokeile Dynamics 365 for Field Service -ratkaisua

Näyttökuva eri Field Service -ominaisuuksista

Pyydä yhteydenottoa

Pyydä Dynamics 365 -asiantuntijaa ottamaan yhteyttä.

LÄHETÄ PYYNTÖ