Siirry pääsisältöön

Siirry reaktiivisesta palvelusta ennakoivaan

Tehosta toimintaa IoT:n avulla

Hae tietoa ja osaamista

Valjasta IoT:n voimat ongelmien tunnistamiseen ja määrittämiseen ennen kuin asiakkaat ovat tietoisia niistä.

Automatisoi työtilausten luonti

Luo automaattisesti työtilaukset sekä aikataulu ja lähetä teknikot matkaan tarvittavat asiakastiedot laitteillaan.

Muunna palvelut ennustavan ylläpidon avulla

Siirry pois kalliista ajoitetusta ylläpidosta vain tarvittaessa tapahtuvaan JIT ennustavaan ylläpitoon ja korjaukseen, puhdistukseen ja osien vaihtoon.

Näyttökuva, jossa näkyy kuinka IoT voi auttaa vianmäärityksessä ja mahdollistaa nopean ongelmanratkaisun eri kaavioiden avulla

Kuva Field Service -mittaristosta, jossa näkyy, miten optimoidaan ajoitus ja varastonhallinta

Optimoi resurssit

Automatisoi ajoitus

Paranna kannattavuutta aikatauluttamalla automaattisesti teknikko, jolla on oikeat taidot työhön ja joka on aina oikeassa paikassa sovittaaksesi mahdollisimman monta tapaamista päivää kohti.

Valtuuta huollon aikatauluttajat

Hallitse resurssien toimeksiannot useille työtilauksille vuorovaikutteisen vedä ja pudota -aikataulun avulla.

Nopeuta varastonhallintaa

Synkronoi varasto ja seuraa sitä tosiaikaisesti kuljetusajoneuvotasolla sekä lisää ensikertaisten korjausten määrää


Kehitä teknikot tehokkaammiksi

Varmista aikataulun mukaiset tapaamiset

Pidä teknikot aikataulussa parhaan reitin avulla, opastavalla navigoinnilla ja työtilauksen tiedoilla, jotka voidaan päivittää tosiaikaisesti millä tahansa laitteella.

Jaa asiakastietoja

Saa 360 asteen näkymä asiakkaiden ensisijaisista valinnoista ja historiasta. Saat myös mukautetut ohjeet, jotta voit luotettavasti seurata kyseisen tehtävän valmistumista.

Tehosta paikallista tehokkuutta

Paranna kenttäprosesseja antamalla teknikoille mobiilipääsy toimiston tietoihin ja mahdollistaen näin tehokkaan tallennuksen ja tilaustietojen päivityksen.

Luo uusi taso tuottavuudelle

Paranna tuloksia eturivin tekniikoilla, kuten yhdistetyn todellisuuden kuulokkeilla antaaksesi teknikoille Handsfree-ohjeita.

Kuva jossa näkyy, miten teknikot voivat lisätä tehokkuutta käyttämällä Field Service -sovellusta eri laitteissa

Kuvassa näkyy, miten Field Service -sovellus mahdollistaa tehokkaan teknikoiden ja asiakkaiden välisen kommunikaation eri laitteilla

Osallista asiakkaitasi

Rakenna asiakasluottamus

Osallista asiakkaat ennakoivasti avoimuuden ja luottamuksen lisäämiseksi jakamalla läpinäkyvästi tarjous-, sopimus- ja aikataulutiedot.

Kehitä vaivattomia tukikokemuksia

Helpota asiakkaiden palvelutapahtumien seurantaa ja tapaamisten sopimista itsepalvelulla asiakasportaalin kautta.

Viestitä ennakoivasti

Tarjoa asiakkaille tosiaikainen teknikoiden sijainnin seuranta ja automaattiset ääni- ja tekstimuistutukset tapaamisista, jotta he tietävät, milloin odottaa palvelun tuloa.


Tee innovaatioita muunneltavassa ympäristössä

Mukaudu nopeasti

Lyhennä markkinalle tuloaikaa ja mukauta sovellus tarpeidesi mukaiseksi koodittomilla, visuaalisilla editoreilla ja työkaluilla, joiden avulla on helppo luoda ja ottaa käyttöön verkko- ja mobiilisovelluksia.

Tee palveluympäristöstäsi yhtenäinen

Automatisoi prosessit eri Dynamics 365 -sovelluksissa ja kolmansien osapuolten järjestelmissä vuorovaikutuskokemusten parantamiseksi.

Sijoita luottavaisin mielin

Luota Microsoftin pilvipalveluympäristöön vähentääksesi globaalin infrastruktuurin käytön kustannuksia ja monimutkaisuutta ja jätä tietojen turvaaminen ajanmukaisten palvelinkeskustemme huoleksi.

Helpota innovaatioita

Kehitä asiakasvuorovaikutuksia syvällisillä näkemyksillä, jotka ohjaavat tiimit tuottaviin liiketoimintatuloksiin.

Kuvassa Dynamics 365 Appsource -kirjasto useiden sovellusten Field Service -ominaisuuksien laajentamiseen

Modernisoi kenttäpalvelut yhdistetyn todellisuuden avulla

Auta teknikkoja

Varusta teknikot moderneilla työkaluilla, kuten yhdistetyn todellisuuden videopuheluilla, merkinnöillä ja tiedostojen jakamisella, jotta teknikot saavat tiedot, joita he tarvitsevat ratkaistakseen ongelmia kontekstissa.

Ratkaise monimutkaisia ongelmia nopeammin

Anna paikan päällä oleville teknikoille mahdollisuus jakaa se mitä he näkevät etäasiantuntijoiden kanssa kätevästi, kädet vapaina Dynamics 365 Remote Assistin avulla Microsoft HoloLensissä.

Helposti saatavilla olevat työtilaukset

Integroi saumattomasti Dynamics 365 Field Servicen kanssa, jotta teknikot voivat tarkastella toimeksiantoja ja käsitellä työtilaustietoja.

LUE LISÄÄ 

Kokeile Dynamics 365 for Field Service -ratkaisua

Näyttökuva eri Field Service -ominaisuuksista

Pyydä yhteydenottoa

Pyydä Dynamics 365 -asiantuntijaa ottamaan yhteyttä.

LÄHETÄ PYYNTÖ