Siirry pääsisältöön

Dynamics 365:n Ota yhteyttä myyntiin -pienoissovellus

mies rakentajan kypärä päässä

Kenttäpalveluiden hallintaohjelmiston käyttäminen

Kenttäpalveluiden hallintaohjelmiston avulla asiakkaiden tiloissa toimiva henkilöstö voi tarjota ennakoivaa ja huomaavaista asiakaspalvelua ja samalla tehostaa kaikkia liikkuvien työntekijöiden hallinnoimiseen liittyviä osa-alueita.

Miksi käyttäisit kenttäpalveluratkaisua?

Kenttäpalveluiden hallintaohjelmisto yhdistää palvelun elinkaaren automaatioon, analytiikkaan ja älykkyyteen. Jos sinulla on asiakkaiden luona työskentelevää henkilökuntaa, kenttäpalveluratkaisu voi tarjota integroidun järjestelmän, joka seuraa ja hallitsee kaikkia kentällä toimimiseen liittyviä aktiviteetteja.

Toimialasta riippumatta kenttäpalveluiden hallintaohjelmisto voi uudistaa kunnossapitoon, asennuksiin, paikan päällä tapahtuvaan korjaukseen, kotihoitoon, ulkoaluetöihin ja siivoukseen liittyviä toimintoja.

Kuulostaako tämä tutulta?

Kello on viisi, ja asiakas soittaa kertoakseen huolensa. Suurin osa henkilöstöstä on lähtenyt, et löydä työtilausta etkä ole varma laitteen ylläpitohistoriasta.

Ilman yhtenäistä ratkaisua voi olla vaikeaa seurata kaikkia työtilauksia, työntekijöiden muistiinpanoja, varaosia, varastoa ja asiakastietoja, mikä voi johtaa tyytymättömiin asiakkaisiin. Kenttäpalvelun toiminnot koostuvat erilaisista liiketoiminnan tarpeista ja tietolähteistä: Liikkuvan tiimin edistymisen seurannan lisäksi sinun on täytettävä asiakkaiden odotukset, seurattava työntekijöiden tuottavuutta, hoidettava työtilauksia, seurattava varastoa ja tallennettava asiakashistoria sekä varmistettava, että ajoitusjärjestelmäsi on aina ajan tasalla. Vanhentuneet prosessit ja erilliset järjestelmät voivat johtaa puuttuviin tietoihin, ajan hukkaamiseen sekä asiakkaiden turhautumiseen.

Kenttäpalveluratkaisut vastaavat tähän haasteeseen yhdistäen oikeat tiedot oikeisiin paikkoihin ja tarjoten ominaisuudet, joiden avulla voit siirtyä reagoivasta palvelusta ennakoivaan palvelumalliin.

5 tapaa, jolla kenttäpalveluiden hallintaohjelmisto voi parantaa liiketoimintaasi

Nämä ominaisuudet tekevät kenttäpalveluratkaisusta välttämättömän hankinnan liikkuvien työntekijöiden hallinnassa.

 1. Sujuvoita aikataulutusta, jotta voit tarjota oikea-aikaista palvelua ja lähettää työhön sopivimmat teknikot.
  Kenttäpalveluiden hallintaohjelmisto uudistaa aikataulutusprosessin – et tarvitse enää puheluita, tietoja syöttävää henkilöstöä tai käsinkirjoitettuja tapaamismuistutuksia. Tapaamistiedot tallennetaan keskitetysti, joten voit koordinoida tapaamiset muiden käyntien kanssa, antaa asiakkaiden valita päivämäärän ja ajan, lähettää vahvistukset sekä määrittää muistutuksia ja hälytyksiä. Kenttäpalveluratkaisun avulla voit ajoittaa palvelut tavalla, joka on mielekäs asiakkaan, teknikon ja yrityksesi kannalta.
 2. Automatisoi työtilaukset, jotta kenttäteknikot voisivat toimia mahdollisimman tehokkaasti.
  Kenttäpalveluiden hallintaohjelmiston avulla voit luoda tehokkaita työnkulkuja, jotka auttavat sinua hallitsemaan kaikkia työtilauksia. Kokonaisvaltainen näkymä näyttää kaikki hallittavat kohteet sekä niihin liittyvät tiedot. Automaattisten pyyntöjen ja työtilausten avulla voit vähentää virheitä ja pitää kaikki työntekijät ajan tasalla. Kun kaikki työtilaukset ovat yhdessä paikassa, koko tiimi voi käyttää tarvitsemiaan tietoja tarvitsematta kysyä työtoverilta erikseen projektin työhistoriasta. Oikeiden työkalujen ja tekniikoiden tuominen kenttäpalvelutoimintoihin auttaa tiimiä hyödyntämään aikansa, asiantuntemuksensa ja resurssinsa mahdollisimman tehokkaasti – viime kädessä parantaen asiakkaiden palvelutasoa.
 3. Tunnista ongelmat ennen niiden ilmaantumista, jotta voit toimia ennakoivasti pelkän jo tapahtuneeseen kohdistuvan reagoinnin sijaan.
  Vie palvelusi seuraavalle tasolle ratkomalla ongelmia, ennen kuin asiakkaasi ovat edes tietoisia niistä. Esineiden internetin (IoT) laitteita seurataan jatkuvasti, ja ne lähettävät hälytyksen, jos toiminta poikkeaa normaalista. Pystyt tunnistamaan ja diagnosoimaan muutoksia heti niiden tapahtuessa, mikä antaa sinulle mahdollisuuden ottaa ennakoivasti yhteyttä asiakkaisiin ennen haittojen ilmaantumista. Kenttäpalveluratkaisun avulla voit tarjota ennakoivaa ylläpitoa, pitää kaikki laitteet ja tuotteet optimaalisessa toimintakunnossa sekä vähentää huoltokäyntejä ja asiakkaiden tyytymättömyyttä.
 4. Tallenna työhistoria, jotta saisit kokonaisvaltaisen kuvan palveluiden elinkaaresta.
  Ei enää hankaluuksia paperisten tulosteiden, manuaalisesti syötettyjen tietojen virheiden tai puuttuvien tietojen kanssa – kenttäpalveluiden hallintaohjelmisto tarjoaa keskitetyn sijainnin, johon tallennetaan kaikki tiedot ja joka luo yhden yhtenäisen näkymän kaikista pyyntöön liittyvistä tiedoista. Jokainen tarjous, sopimus, korjaus, käynti, päivämäärä, aika, sijainti ja työntekijä tallennetaan, mikä mahdollistaa kattavan yleisnäkymän palveluiden elinkaareen. Kuka tahansa tiimin jäsen voi milloin tahansa osallistua mihin tahansa projektiin tai vastata mihin tahansa asiakkaan esittämään kysymykseen.
 5. Maksimoi tehokkuus, jotta voisit hyödyntää resursseja, varastoa ja henkilöstöä mahdollisimman tehokkaasti.
  Kenttäpalveluratkaisu on keskitetty paikka, johon tallennetaan ja jossa seurataan, organisoidaan ja hallitaan kaikkia kenttäpalveluun liittyviä toimintoja, tehtäviä, kalentereita, varastoja ja työtilauksia. Kun kaikki tiedot ovat yhdessä paikassa, saat täydellisen näkyvyyden kaikkiin nykyisiin pyyntöihin, tuleviin huoltokäynteihin sekä kunkin teknikon työn edistymiseen. Tämän yhden näkymän avulla voit tunnistaa yhtenäistämistä edellyttävät osa-alueet, optimointimahdollisuudet sekä tavat tehostaa tiimisi toimintaa. Kun kaikki tiimin jäsenet ovat yhteydessä keskitettyyn tietolähteeseen, voit nopeasti ja helposti viestittää mahdollisista muutoksista, mikä varmistaa sujuvan kokemuksen asiakkaillesi.

Mitä ominaisuuksia kenttäpalveluiden hallinnan ohjelmistossa tulisi olla?

Harkitse kenttäpalveluiden hallinnan ohjelmistoa, jonka avulla voit tehdä seuraavat asiat:

 • Työskentele entistä fiksummin. Sisäänrakennettu älykkyys tarjoaa merkityksellisiä tietoja ja opastusta sekä auttaa teknikoita ja henkilöstöä työskentelemään entistä tehokkaammin.
 • Yhdistetty todellisuus tehostaa työtä. Kenttäpalveluteknikoiden ei enää tarvitse käyttää puhelinta, kannettavaa tietokonetta ja työkaluja yrittäessään tehdä laitteiden vianmääritystä. Yhdistetty todellisuus auttaa luomaan yksinkertaisen ja sujuvan yhteistyökokemuksen.
 • Yhdistä liiketoimintaprosesseihin. Jos kenttäpalveluohjelmisto ja toiminnanohjausjärjestelmän työkalut integroidaan, saadaan yhtenäinen ja kokonaisvaltainen näkymä yrityksen kaikkiin toimintoihin.
 • Tuottavuus liikkuvassa työssä. Varmista, että kenttäpalvelutiimisi voi työmaalla, kotona asiakkaan kanssa tai suuren rakennuksen sisällä ilman signaalia käyttää mobiili- ja offline-ominaisuuksien avulla tietoja, joita he tarvitsevat ja aina kun he niitä tarvitsevat.
 • Yhtenäinen käyttökokemus. Mahdollisuus yhdistää muita työkaluja ja kolmannen osapuolen sovelluksia auttaa luomaan saumattomia työnkulkuja kenttäpalvelun, asiakaspalvelun, markkinoinnin ja myynnin välillä.
 • Skaalautuu liiketoimintasi mukana. Kun liiketoimintasi muuttuu, tarvitset kenttäpalveluiden hallintaohjelmiston, joka mukautuu tilanteen mukaan ja on helposti integroitavissa muihin ohjelmistoihin sekä ulkoisiin tietolähteisiin.

Tarkempi katsaus: Yhdistetty todellisuus kenttäpalveluiden hallinnassa

Yhdistetty todellisuus modernisoi kenttäpalveluita ja nopeuttaa ongelmien ratkaisua. Teknikot voivat työskennellä kädet vapaana, mikä mahdollistaa välittömän ja helpon yhteistyön tiimin muiden jäsenten kanssa – ikään kuin he olisivat paikan päällä. Yhdistetyn todellisuuden avulla teknikot voivat tehdä vianmäärityksen nopeasti, sillä he voivat hyödyntää tallennettuja tietoja, tuotekaavioita ja muita asiaankuuluvia tietoja.

Yhdistetyn todellisuuden lisääminen kenttäpalveluratkaisuihin auttaa parantamaan toiminnan tehokkuutta: Vianmääritysprosessi tehostuu, kun tuotteen tai laitteen reaaliaikainen näkymä yhdistetään tuotetietojen tai kaavioiden näkymään tai videoneuvotteluun työtoverin kanssa. Tämä ominaisuuksien yhdistelmä – kaikki käytössä kädet vapaana – auttaa kenttäteknikoita tekemään työnsä entistä nopeammin.

Kokeile kenttäpalveluiden hallinnan ohjelmistoa – maksutta

Nyt, kun olet nähnyt, mitä kenttäpalveluiden hallinnan ohjelmisto voi tehdä, ota seuraava askel kenttäpalvelutoimintojen optimoimiseen: Microsoft Dynamics 365 Field Service tarjoaa tarvitsemasi ominaisuudet sekä sisäänrakennetun älykkyyden, etävalvonnan ja yhdistetyn todellisuuden. Dynamics 365 -sovelluksia voi käyttää sellaisinaan tai mukauttaa joustavasti tarpeiden mukaan.