Siirry pääsisältöön
Kuva farmaseutista

Varastonhallintajärjestelmien perusteet

Kaikki tietävät, että lähtevä varasto tarkoittaa tuottoa, mutta ilman selkeää näkymää tavaroihin – vastaanotosta lähetyshetkeen saakka – yritys saattaa menettää parhaat tuotot.

Tehokkaan ja kannattavan liiketoiminnan kannalta keskeisiä tekijöitä ovat kokonaisnäkyvyys varastoprosessiin alusta loppuun sekä hallintatyökalut, joiden avulla voidaan ylläpitää optimaalisia varastotasoja ympäri vuoden. Tehokas varastonhallintajärjestelmä auttaa tehostamaan kaikkia varaston liikkuvia osia optimaalisten varastotasojen suosituksista aina toimitusketjun pitämiseen organisoituna ja sujuvasti toimivana.

Opi varastonhallinnan perusteet ja näe, miten voit varastonhallintajärjestelmän avulla lisätä kannattavuutta ja vähentää hukkaa.

Tehoton varastonhallinta asettaa yrityksen epäedulliseen asemaan

Varasto on yleensä yksi suurimmista yrityksen omistamista resursseista, minkä vuoksi tehoton varastonhallinta on yksi tärkeimmistä syistä pienten yritysten epäonnistumiseen.

Tehoton varastonhallinta voi pienentää kannattavuutta monella tavalla:

 • Liian paljon varastoa. Liian suuret varastomäärät voivat tulla kalliiksi. Maksat kalliista varastotilasta, ja pilaantuvat tuotteet voivat vanhentua ennen kuin ehdit myydä ne.
 • Pitkä läpimenoaika. Vähittäismyynnin trendien tasalla pysyminen auttaa sinua luomaan tuottoa, kun myyt asiakkaiden tällä hetkellä haluamia tuotteita. Jos kuitenkin sopeudut liian hitaasti muuttuviin markkinoihin, asiakkaat etsivät tuotteet muualta ja voit menettää markkinaosuutta.
 • Liian vähän varastoa. Asiakkaat tilaavat tuotteensa jostain muualta, jos sinulla ei ole varastossa sitä, mitä he haluavat. Varaston loppuminen tarkoittaa vähintään myynnin menetystä. Jos näin tapahtuu usein, menetät asiakkaita.

Tehokkaan varastonhallinnan edut

Investointi varastonhallintajärjestelmään voi olla erittäin kannattavaa. Paitsi että varastonhallintajärjestelmän avulla asiakkaat saavat haluamansa tuotteet, voit saada järjestelmästä arvokkaita tietoja, jotta voit tilata oikean määrän varastoa oikeaan aikaan.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä siitä, miten varastonhallintaan sijoittaminen kannattaa:

Kustannusten pienentäminen

Tilaa varastoa oikeita määriä oikeaan aikaan, jotta varastoa ei ole koskaan liikaa tai liian vähän.

Työntekijöiden tehokkuuden maksimointi

Enemmän tuottavuutta ja vähemmän tuhlattua aikaa kadonneiden nimikkeiden etsimiseen tai asioiden manuaaliseen seurantaan.

Tilan säästäminen

Hyvin hoidetut varastotasot johtavat tehokkaampaan ja organisoidumpaan varastotilan käyttöön.

Tyytyväiset asiakkaat

Tilaukset voidaan toimittaa nopeammin ja tarkemmin, mikä tarkoittaa tyytyväisiä asiakkaita ja palvelutasosopimusten noudattamista.

Varaston ja kirjanpidon läheinen suhde

Varastoa pidetään liiketoiminnan resurssina, joten varastonhallinta liittyy läheisesti kirjanpitoon. Kun varasto ja kirjanpito on yhdistetty hyvin, saat reaaliaikaista tietoa tavaroistasi prosessin jokaisessa vaiheessa.

Varastonhallintajärjestelmän tulisi tukea useita varaston arvostusmenetelmiä ja -funktioita:

Varaston kiertonopeus

Myytyjen tuotteiden kustannukset jaettuna keskimääräisen varastosaldon mukaan.

 • Liian hidas kiertonopeus tarkoittaa päällekkäisiä tilauksia ja varaston arvon heikentymistä.
 • Liian suuri kiertonopeus voi tarkoittaa keskeneräisiä tilauksia, ylimääräisiä lähetyskustannuksia (kun korvataan varastosta loppuneita tuotteita) sekä puuttuvien nimikkeiden etsimiseen hukattua aikaa.
 • Tasapainoinen kiertonopeus tarkoittaa korkeaa tehokkuutta, alhaisempia kustannuksia ja parempaa asiakastyytyväisyyttä.

Painotettu keskimääräinen kustannus

Myytävissä olevien tuotteiden kustannukset jaettuna myyntiyksiköiden määrällä. Tämä mittari tuottaa yksikkökohtaisen painotetun keskimääräisen kustannuksen.

Standardikustannus

Arvio nimikkeen odotetusta kustannuksesta kirjanpitotietueissa (arvio tarkistetaan säännöllisin väliajoin todellisten kustannusten perusteella). Kahden numeron välinen varianssi kirjataan kirjanpitotietueisiin. Tätä menetelmää käytetään, kun todellisten kustannusten reaaliaikainen seuranta veisi liikaa aikaa.

Tuoterakenne (BOM)

Viittaa niiden alinimikkeiden luetteloon, jotka muodostavat yhden varastonimikkeen.

Paketointi

Niputtaa yhteen osat ja nimikkeet, jotka muodostavat yhden lopullisen nimikkeen.

Just in time (JIT) -varasto

Logistiikkatermi, joka viittaa varaston vastaanottoon juuri ennen tai juuri silloin, kun sitä tarvitaan.

Keskeneräinen työ

Seuraa varastoa valmistuksesta siihen asti, kun sitä käytetään tuotanto- tai tehdastilassa.

Mikä varastonhallintaohjelmisto on ja mitä hyötyä siitä on?

Varastonhallintaohjelmisto seuraa, hallitsee ja organisoi varastotasoja, tilauksia, myyntiä ja toimituksia. Varastonhallintaohjelmiston tarkoitus on säilyttää optimaalinen varastotaso, seurata tavaroita sijaintien välisten kuljetusten aikana, vastaanottaa uusia nimikkeitä, hallita varastoprosesseja (kuten keräilyä, pakkaamista ja toimitusta), estää tuotteiden vanhentuminen ja pilaantuminen sekä varmistaa, että tuotteet eivät koskaan lopu varastosta.

Varastonhallinnan ohjelmisto automatisoi sen, mikä oli ennen aikaa vievä, manuaalinen prosessi, kun kukin nimike laskettiin erikseen ja kirjattiin paperille. Tämän prosessin digitalisointi tekee siitä paitsi täsmällisemmän, myös säästää arvokasta aikaa.

Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat varaston optimointi, tuotteiden tunnistaminen ja seuranta, palvelulähtöisten yritysten huollonhallinta, resurssien seuranta ja pisteiden uudelleenjärjestely. Varastonhallintaohjelmisto voi antaa tarkkoja tietoja varasto-olosuhteista reaaliajassa ja antaa myös tietoja trendeistä, jotta voit vastata markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin menettämättä myyntimahdollisuuksia.

Mitä ominaisuuksia varastonhallintaohjelmistossa tulisi olla?

Varastonhallintaohjelmisto on yleensä osa suurempaa toiminnanohjausjärjestelmää (ERP-järjestelmä). Hyvin toteutettu ERP yhdistää varaston, kirjanpidon, myyntipisteet ja toimitusketjun hallinnan yhdeksi yhtenäiseksi ja tehokkaaksi ympäristöksi.

Kun harkitaan varastonhallinta-ohjelmistoa joko lisäosana tai osana ERP-ratkaisua, kannattaa ottaa huomioon seuraavat seikat:

 • Integraatio. Varastonhallintaohjelmisto ei ole kovin tehokas, jos se ei ole tiiviisti integroitu yrityksen muihin sovelluksiin.
 • Analytiikka ja näkyvyys. Pilvipohjaisen varastonhallintaohjelmiston avulla yritykset voivat seurata varastoa reaaliaikaisesti, luoda raportteja oivallusten ja yhteistyön pohjaksi sekä käyttää tietoja milloin tahansa ja mistä tahansa mobiililaitteilla.
 • Kulut. Varastonhallintaratkaisujen toiminnot ja ominaisuudet vaihtelevat paljon, kuten myös niiden hinnat. Kun etsit ratkaisua, on tärkeää varmistaa, että ratkaisu ei ole oikean hintainen vain tällä hetkellä vaan myös liiketoimintasi kasvaessa.
 • Seurantaominaisuudet. Seuraako varastonhallintaohjelmisto varastoa tavalla, joka on järkevää yrityksesi kannalta? Jos yrityksesi käyttää esimerkiksi viivakoodeja, tukeeko varastonhallintaohjelmisto käyttämiesi viivakoodinlukijoiden integraatiota?
 • Käyttöönotto ja ylläpito. Varastonhallintajärjestelmän käyttöönotto ja ylläpito on nopeampaa ja helpompaa pilvessä kuin paikallisena ratkaisuna. Pilvipohjaiset ratkaisut päivittyvät automaattisesti ja tarjoavat parannettuja suojausominaisuuksia, kun taas paikallisten ratkaisujen päivitys voi olla hankalaa ja aikaa vievää sekä mahdollisesti altis verkkohyökkäyksille, ellei ylimääräisiin varotoimiin ryhdytä.
 • Tekoäly. Sisäänrakennetut tekoälyominaisuudet tarjoavat dataan perustuvia suosituksia varastotasoille, ennustavat trendejä, jotka auttavat pysymään ajan tasalla, sekä auttavat ratkaisemaan hankaluuksia ennen kuin niistä tulee suuria ongelmia.

Hickory Farms vei varastonhallinnan pilveen

Hickory Farmsin lähes kaikki liiketoiminta tapahtuu joka vuosi kahden kuukauden aikana, kun sen työvoima kasvaa 4 500 työntekijällä marras–joulukuussa. Katso, miten Microsoft Dynamics 365 antaa Hickory Farmsille reaaliaikaisen näkyvyyden koko toimitusketjuun ja auttaa ottamaan kaiken irti kiireisestä sesongista joka vuosi.

Optimoi varastonhallinta Dynamics 365:n avulla

Hanki reaaliaikainen näkyvyys korjaus- ja huoltovarastoon aina kuorma-autojen tasolle saakka Dynamics 365 Field Servicen avulla.

Lue lisää

Automatisoi ja tehosta toimitusketjua Dynamics 365 Supply Chain Managementin avulla. Seuraa ja synkronoi kaikkien tilojen ja varastojen logistiikkaa, paranna tilausten täyttämistä ja ota käyttöön tekoälyyn perustuvat ennakoivat merkitykselliset tiedot, joiden avulla voit tunnistaa ongelmat nopeasti.

Lue lisää