Siirry pääsisältöön

Dynamics 365:n Ota yhteyttä myyntiin -pienoissovellus

Henkilö työskentelee kannettavalla tietokoneella oletettavasti taloushallinnon analytiikan parissa

Mikä on taloushallinnon analytiikka?

Ajantasaiset, tarkat tilinpäätökset ja raportit ovat tärkeitä komponentteja yrityksen taloudellisen tilanteen tarkistamisessa ja kilpailukyvyn säilyttämisessä.

Tietoja taloushallinnon analytiikasta

Taloushallinnon analytiikka on ala, joka tarjoaa sekä yleisiä että yksityiskohtaisia yrityksen taloustietojen näkymiä, joiden avulla voi parantaa liiketoiminnan suorituskykyä. Ennakoivat, tietopohjaiset merkitykselliset tiedot auttavat tiimiä alusta alkaen ymmärtämään ja analysoimaan mennyttä suorituskykyä, ennustamaan tulevaisuuden onnistuvien suoritusten strategioita sekä vaiheita, joiden avulla tehdään älykkäitä ja luotettavia päätöksiä.

Teknologian roolin laajentuessa taloushallinnon esimiesten toiminnot ja taloushallinnon analytiikan lähestymistapa ovat muuttuneet. Toimiminen johtajien strategina tarkoittaa sitä, että liiketoiminnan taloushallinnon tilanteesta on oltava tietoinen koko ajan.

Taloushallinnon analytiikan merkitys

Tietojen optimointi taloushallinnon prosesseissa on tärkeää niin pienille kuin suurillekin yrityksille. Yrityksessä on luotava menetelmä, joka erittäin todennäköisesti toimii pienimmällä määritetyllä resurssimäärällä samalla, kun taloushallinnon hallintaa ja tasaisen kassavirran valvontaa parannetaan. Taloushallinnon analytiikka vaikuttaa esimerkiksi seuraaviin liiketoiminnan osiin:

 • Jokainen yritys tarvitsee järkevän taloushallinnon suunnitelman ja ennusteen tulevasta, jotta markkinoiden jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin voidaan valmistautua.

 • Kaikkien tärkeiden taloustietojen säilyttäminen yhdessä paikassa näkyvyyden ja käytettävyyden vuoksi on tärkeää.

 • Taloushallinnon analytiikka tarjoaa merkityksellisiä tietoja taloudellisesta tilanteesta. Tietojen avulla on mahdollista parantaa taloudellista näkyvyyttä, kannattavuutta sekä liiketoiminnan ja sidosryhmien jäsenten arvoa.

 • Resurssien, kuten käteisen ja välineiden, mittausmahdollisuus on erittäin tärkeää taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävissä.

Kun nämä tiedot ovat saatavilla aina tarvittaessa, saat nopeita vastauksia kaikkiin kiireellisiin liiketoimintaan liittyviin kysymyksiin ja tilikauden arvioihin.

Taloushallinnon analytiikan edut

Liiketoiminnan rakentamiseksi on tehtävä tietoon perustuvia päätöksiä taloushallinnon analytiikan tarjoamien tietopohjaisten merkityksellisten tietojen avulla. Seuraavassa kerrotaan joistakin taloushallinnon analytiikan eduista:

 • Käyttää reaaliaikaisia ulkoisia ja sisäisiä tietoja, joten voit suodattaa ja analysoida tietojoukot nopeasti ja helposti.

 • Organisoi tiedot helppokäyttöiseen ja helposti ymmärrettävään muotoon ja vaikuttaa perustoimintaan varmistaen, että tietojen työnkulut on optimoitu ja tuottavuutta parannettu.

 • Parantaa tuottavuutta ja tarjoaa tiimeille aiempaa paremmat mahdollisuudet tehdä luotettavia päätöksiä ja vähentää monimutkaisuutta ja riskejä.

 • Tarjoaa tulevaisuuden strategioita ja merkityksellisiä tietoja johdonmukaista taloushallinnon raportointia varten.

 • Toimii yhtenä keskitettynä lähteenä, joten toista taloushallinnon ohjelmiston työkalua ei tarvitse ottaa käyttöön tietojen seuraamiseksi.

Pelkkä taloushallinnon analytiikan lisääminen prosessiin ei riitä. On myös päätettävä, minkä tyyppisestä analytiikasta on eniten hyötyä liiketoiminnalle.

6 tärkeää taloustietojen analytiikkaa

Yrityksen koosta riippumatta prosesseissa tulisi ottaa käyttöön kuusi analytiikkatyyppiä, jotka auttavat kilpailukyvyn säilyttämisessä.

 1. Kassavirta: Reaaliaikaiset tunnusluvut, jotka määrittävät, miten paljon käteistä tulee sisään ja lähtee ulos päivittäin sekä miten paljon käteistä liiketoiminnan sujuva toiminta edellyttää.

 2. Asiakaskannattavuus: Tiedot, jotka varmistavat, että asiakasmyyntiä on riittävästi. Toiminto erittelee asiakassegmentit ja analysoi kunkin asiakkaan kumulatiivisen arvon.

 3. Ennakoiva myynti: Tämä analytiikka suunnittelee myyntiennusteen onnistumisen ja mahdolliset tavat parantaa ennusteita tulevaisuudessa.

 4. Tuotekannattavuus: Tiedot, jotka osoittavat kannattavat tuotteet samalla, kun varmistetaan oikeiden kustannusten kohdistaminen eri tuotteissa, jotka voivat jakaa tuotantoprosessit tai kustannusperusteet.

 5. Osakkeenomistajan arvo: Kun liiketoiminta on riittävän laajaa osakkeenomistajien saamiseksi, varmista, että nämä saavat aina tuottoa investoinnilleen. Tämä analytiikka on osakkeenomistajille annettujen palautusten avulla tehty laskelma yrityksen arvosta.

 6. Arvoa nostava tekijä: Nämä tärkeimmät tunnusluvut varmistavat, että yritys tekee asioita oikein ja kaikki lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet saavutetaan.

Kun koko taloustietojen analytiikka otetaan huomioon, käytössä ovat kaikki tiedot, joita tarvitaan kannattavien strategioiden ja liiketoiminnan tulevaisuuden tarkan ennusteen luomisessa.

Milloin taloushallinnon analytiikan ohjelmisto lisätään?

Useissa organisaatioissa ympäri maailman ei ymmärretä merkityksellisten tietojen todellista merkitystä. Osa taloustietoihin liittyvistä haasteista johtuu siitä, että tietoja on paljon, tietojen käyttäminen ei onnistu tai nykyinen ohjelmisto ei pysty analysoimaan tietoja oikein.

Globalisoinnin yleistyessä yrityksen on pystyttävä skaalaamaan taloushallintoa. Tämä tarkoittaa oikean ohjelmiston käyttöönottoa heti, kun se on mahdollista. Seuraavien neljän vaiheen avulla voit määrittää, milloin taloushallinnon analytiikka tulee lisätä prosessiin:

 1. Tunnista liiketoiminnan tärkeät ongelmat ja katso, miten taloushallinnon analytiikka voi auttaa.

 2. Etsi alueet, joissa kokeiluohjelman käyttöönotto tarjoaa eniten tuloksia vähäisimmällä työmäärällä.

 3. Järjestä ja jäsennä tietolähteet ja hallitse niitä.

 4. Etsi jatkuvasti uusia strategisia tapoja taloushallinnon analytiikan parantamiseksi tehokkaasti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusia työkaluja tai päivitettyjä kysymyksiä ja analytiikkaa.

Kun nämä vaiheet on suoritettu, tiedät milloin, missä ja miten taloustietojen prosesseja on tehostettava ja hiottava täsmällisesti ja metodologisesti.

Lisätietoja siitä, miten taloustiedot voi optimoida tehokkaasti

Suurten tietomäärien integroimisen vauhdittaminen silloin, kun taloustietojoukot eivät ehkä ole järjestyksessä, voi tuntua hankalalta. Jos turvaudutaan tarpeettoman monimutkaisiin talousjärjestelmiin, joiden prosessit ovat työläitä ja manuaalisia, virheitä tapahtuu lähes väistämättä. Yksinkertainen, automatisoitu järjestelmä auttaa lähes kaikkien inhimillisten virheiden poistamisessa samalla, kun se parantaa kannattavuutta.

Kun integroidaan reagoiva ympäristö, kuten Dynamics 365 Finance, mahdollisimman pienin häiriöin, voit tarjota tiimille ennakoitavissa olevia tuloksia. Kun maksimoit taloushallinnon näkyvyyden ja kannattavuuden, voit helposti ennustaa suunnan muutokset ja tavoitteiden muuttamisen ja näin johdattaa yrityksen menestykseen.