Siirry pääsisältöön

Dynamics 365:n Ota yhteyttä myyntiin -pienoissovellus

Mies keskustelee taloushallinnosta puhelun aikana

Mitä on taloushallinto?

Liiketoiminnan laajentuessa maailmanlaajuisesti tiimin on varmistettava, että taloushallinnon suorituskyky on käytettävissä nopeasti, koossapitävästi ja kattavasti. Taloushallinnon näkyvyyden ja tuottavuuden maksimoiminen tarkoittaa toimintoprosessien ja tavoitteiden kehittämistä, käyttämistä ja muokkaamista aina muuttuvien markkinavaatimusten mukaan. Yksi tärkeä liiketoiminnan osa tulee olemaan organisaation taloushallinnon täydellinen hallinta.


Tietoja taloushallinnosta

Taloushallinto voidaan määrittää strategiseksi käytännöksi, jossa kaikki taloushallinnon resurssi muodostetaan ja jossa niitä valvotaan ja seurataan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä sisältää useat taloushallinnon toiminnot keskittyen tuottavuuteen, kuluihin, kassavirtaan ja luottoon talouspäälliköitä varten kirjanpidon, myyntireskontran ja ostoreskontran tiimeissä.

Keskity seuraavaan kolmeen keskeiseen käytäntöön, jos haluat luoda tuottoisan taloushallinnon liiketoimintastrategian:

 1. tulevan taloushallinnon suorituskyvyn ennustaminen taloushallinnon ennusteiden avulla, kasvun tukemisessa vaaditut testatut toiminnot ja pääomavaatimusten valmisteleminen
 2. pitkän aikavälin hankkeiden priorisoiminen
 3. liiketoimintamallille, markkinapaikan dynamiikalle ja organisaatiolle räätälöidyt suunnitelmat.

Tehokas taloushallinnon suunnittelu tarjoaa taloushallinnon tiimeille liiketoimintasuunnitelman tarvittavat tiedot keskeytymättömästi­määrittämällä tietoon perustuvia päätöksiä investointikohteista sekä tarvittavat merkittävät tiedot näiden investointien rahoittamisesta, maksuvalmiudesta ja tuottavuudesta.


Taloushallinnon merkitys

Maailman laajentuessa globalisoinnin avulla yrityksen on pidettävä liiketoiminta kilpailukykyisenä markkinoilla pitkäikäisyyden varmistamiseksi. Myynnin pitkän aikavälin varmistamiseksi yritys tarvitsee jonkinlaisen taloushallinnon. Järjestelmän käyttöönotto kaikkien tuottovirtojen seuraamiseksi on tärkeää organisaatiolle, koska se auttaa

 • ottamaan käyttöön tulevaisuuden taloushallinnon suunnittelun ja varojen hankinnan
 • tarjoamaan taloudellista vakautta
 • parantamaan organisaation yleistä arvoa sekä sen tuottavuutta
 • tarjoamaan tärkeitä taloushallinnon päätöksiä tukevat määritetyt tiedot
 • optimoimaan työnkulun niin, että resurssien ja varojen varaaminen on tehokasta.

Yrityksellä on useita vaihtoehtoja taloustoimintojen hallintaa varten. Yritys voi käyttää esimerkiksi ulkoista konsulttia tai palkata yritykseen talouspäällikön. Tämän henkilön tai ryhmän tulee voida käyttää yrityksen taloushallinnon menneitä ja tulevia tietoja, jotta tulevaisuuden määrittäminen onnistuu.


Strategisen ja taktisen hallinnon väliset erot

Taloushallinnon menetelmiä on kaksi: strateginen ja taktinen. Taloushallinnossa työskentelevät työtoverit saattavat käyttää näiden kahden taktiikan yhdistelmää. Se, kumpaa menetelmää käytetään enemmän, riippuu lopputavoitteista.

Talousjohtajat ja päälliköt keskittyvät enemmän strategiseen menetelmään. Kun kerätään taloushallinnon suunnitteluun ja analyysiin liittyviä tietoja ja luodaan organisaation tavoitteita, talouspäälliköt tällä tasolla suunnittelevat tulevia investointeja ja mahdollisuuksia auttaen kehittämään yrityksen joustavuutta.

Taktisella tasolla talouspäälliköt hoitavat päivittäisiä toimintoja, kuten valvovat päivittäisiä tapahtumia, kuukausittaisia tilinpäätöksiä ja käyttöomaisuuskirjanpitoa seuraamalla todellista kulutusta. He myös seuraavat kaikkia tapahtumia ja varmistavat, että kaikki tapahtuu vaatimusten mukaisesti.


Taloushallinnon strategiat

Vankka ja ketterä taloushallinnon suunnitelma, joka voi muuttua yrityksen uusimpien toiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden mukaan, on tärkeä osa yrityksen pitkän aikavälin onnistumisen takaamiseksi. Toimiva strategia voi auttaa tämän saavuttamisessa. Seuraavassa esitellään neljä taloushallinnon strategiaa yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi:

 1. Aiemman kulutuksen ja ansioiden arvioiminen.

  Menneiden ja nykyisten kulujen tarkka seuranta on tärkeää taloushallinnon tulevaisuuden määrittämiseksi. Näet, mitkä suunnitelman onnistuivat ja mitä tulee optimoida ja parantaa. Aiempi tuotto ilmaisee onnistumisen, ja näiden tietojen analysoiminen määrittää, mitä nykyisen suorituskyvyn ja tavoitteiden määrityksiä on ehkä muutettava.

 2. Tuloksen muodostaminen.

  Tuloslaskelma, jota kutsutaan myös tulokseksi, toimii liiketoiminnan suorituskyvyn talousyhteenvetona. Tämä asiakirja kertoo kuukauden tuloksen ja kulut sekä ilmoittaa tiimille, onko toiminta ollut kannattavaa vai tappiollista. Tämä laskelma sisältää tietoja myynnistä, tuotteiden kustannuksista, kuluista sekä brutto- ja nettovoitosta.

 3. Budjetin määrittäminen.

  Yrityksen rahojen kulutusta on suunniteltava. Kulutuksen hallinnan ohjeiden määrittäminen taloushallinnon riippuvuuksien seuraamisen aikana mahdollistaa tarkkojen päätösten tekemisen tietopohjaisten merkityksellisten tietojen avulla tuloksen kasvamisen varmistamiseksi. Budjettia määritettäessä on esitettävä erilaisia kysymyksiä, kuten mikä on tämän kauden suunniteltu tuotto ja mitkä ovat operatiiviset kustannukset.

 4. Yrityksen kulutuksen seuraaminen ennakoivasti.

  Jokaisen tapahtuman näkyvyys ja rahan käyttämisen seuraaminen on välttämätöntä. Kattavan ohjelmiston integroiminen taloushallinnon analytiikan seuraamiseksi mahdollistaa

 • reaaliaikaisen näkyvyyden kulutukseen, jotta tiedetään miten paljon, milloin ja missä kulutetaan
 • välittömän synkronoinnin kirjanpitoympäristöjen kanssa käytön helpottamiseksi
 • nopean vertailun ja trendien arviot nykyisen budjetin ja tuloslaskelman mukaan
 • liikevaihtonäkymä kaikkeen yrityksen kulutukseen yksittäisen käyttäjän tai tapahtumatyyppien mukaan.

Kustannusten pienentämiseksi ja tuoton kasvattamiseksi voidaan valita toinen strategia tai käyttää niitä molempia. Taloushallintojärjestelmän lisääminen prosessiin varmistaa useiden strategioiden noudattamisen helposti sekä minimoi virheet ja manuaalisen työn.


Hyvän taloushallinnon työkalun valitseminen

Yrityksen oikean taloushallinto-ohjelmiston valintaa varten tarvitaan työkalu, joka voi tehostaa ja nopeuttaa kaikkia maksujen perintöjä ja varmistaa vero- ja kirjanpitosäädösten noudattamisen. Ohjelmiston on myös samanaikaisesti pystyttävä eliminoimaan virheet, manuaalinen työ ja mahdolliset päällekkäisyydet. Hyvän taloushallintojärjestelmän lisätoimintoja ovat esimerkiksi

 • kaikkien lähetettyjen ja vastaanotettujen maksujen läpinäkyvyys
 • tulos- ja kululaskelmien sekä taseiden koordinoiminen
 • useiden tilien täsmäyttäminen ja tilien helppo löytäminen
 • tietojen yhtenäisyyden ja tietoturvan varmistaminen
 • kaikkien velkojen ja päivitettyjen tietueiden seuraaminen
 • täydellisen ja tarkan kirjausketjun ylläpitäminen.

Kun kaikki nämä budjettitiedot ovat käytettävissä, voit tehdä liiketoimintaan positiivisesti vaikuttavia, järkeviä päätöksiä. Läpinäkyvyyden ja joustavuuden takaava taloushallintojärjestelmä, joka muuttuu tarvittaessa, on pitkän aikavälin valinta.


Aloita taloustietojen hallinta Dynamics 365 Financen avulla

Anna organisaatiolle kulutuksen ja kustannusten täydellinen näkyvyys integroimalla ennakoiva ja proaktiivinen taloushallinnon työkalu. Taloushallinto-ohjelmiston työkalun lisääminen prosessiin eliminoi inhimilliset virheet ja työläät prosessit sekä lisää tuottavuutta.

Dynamics 365 Finance auttaa integroimaan tärkeät osat mahdollisimman vähäisillä häiriöillä. Se varmistaa reaaliaikaisen, yksityiskohtaisen näkyvyyden organisaation taloudelliseen tilaan ja helpottaa päivittäisiä toimintoja. Kaikkien taloustietojen tarjoaminen käyttöön mahdollistaa järkevien, tietopohjaisten päätösten tekemisen, sisäisten ja ulkoisten toimintojen optimoimisen, kustannusten pienentämisen ja tuoton suojaamisen.