Siirry pääsisältöön

Dynamics 365:n Ota yhteyttä myyntiin -pienoissovellus

Nainen oletettavasti globalisoimassa taloushallintoa kannettavalla tietokoneella

Globalisoinnin vaikutus taloushallintoon

Globaali laajentuminen oli aiemmin varattu monikansallisille brändeille, joilla oli tarvittavat resurssit erilaisten paikallisten markkinoiden tukemisen monimutkaisia toimintoja varten. Internet ja sähköisen kaupankäynnin mahdollisuus ovat tehneet globalisoinnista tärkeän strategian jokaiselle yritykselle koosta ja toimialasta riippumatta.

Liiketoimintojen jatkaessa laajentumista ja viestinnän ollessa lähes välitöntä globalisointi on muuttanut tapaa, jolla taloushallinnon yritysjohtajat ja heidän tiiminsä käsittelevät kansainvälistä laajentumista.


Mitä on globalisointi?

Globalisointi tarkoittaa talouden lisääntyvää integrointia ympäri maailman, mukaan lukien tuotteiden, palveluiden, teknologian ja tiedon liikkuminen yli rajojen.

Globaalista laajentumisesta on useita strategisia hyötyjä, kuten laaja tavoitettavuus, uudet toimittajat ja useita uusia tuottovirtoja. Tämän lisäksi globaali laajentuminen sisältää myös merkittäviä monimutkaisia toimintoja paikallisten ja globaalien lakien ja säädösten hallintaa varten säännöstenmukaisuuden täyttämiseksi. Ulkomaan markkinoilla kilpaileminen verkossa tai uusien toimistojen avaaminen ulkomailla kaikkine monimutkaisine toimintoineen sisältää erilaisia

 • Kielet
 • Valuutat
 • Päivämäärän muodot
 • Aikavyöhykkeet
 • Säädökset
 • Laki
 • Verot
 • Pankkitoimintojen vaatimukset

Onnistuminen edellyttää oikeanlaisia käyttöönottostrategioita, joiden avulla voidaan hyödyntää voimassa olevien globaalien toimintojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Globalisointihankkeet alkavat usein talousosaston toimesta kirjanpitotiimin määrittäessä uusia yrityksiä, yksiköitä tai tilikarttoja laajentumisen tukemiseksi. Tämä vaatii taloushallintojärjestelmän tuen useita dimensioita, valuuttoja, konsernin sisäisiä tapahtumia ja konsolidointeja varten sekä strategian, joka tukee globaalia hallintoa ja standardointia talousraportoinnin optimoimisen varmistamiseksi.


Globalisoinnin edut

Globalisointi tekee kansainvälisestä laajentumisesta yritykselle aiempaa mahdollisemman. Se sisältää useita etuja, joiden ansiosta laajentuminen on perusteltua mahdollisesta monimutkaisuudesta huolimatta.

 • Laajennettu markkinatavoitettavuus. Maailman markkinapaikan jatkaessa kasvua tavarat ja palvelut voidaan jakaa ympäri maailman yhä nopeammin.
 • Kilpailuetu. Yritys saavuttaa aiempaa suuremman arvioidun arvon ja myy aiempaa enemmän, kun vaatimukset tehokkaasta tuotannosta ja markkinapaikan kilpailukyvystä täytetään yrityksen sijainnista riippumatta.
 • Ratkaise puutteet osaajista. Sen sijaan, että yritys kilpailisi pienestä paikallisesta osaajajoukosta, voidaan hyödyntää globaalia markkinapaikkaa ja etsiä sekä rekrytoida työntekijöitä, joiden osaaminen voi olla aiemmin käytettyjen työntekijöiden osaamista parempaa ja monipuolisempaa.
 • Hajauttaminen ja kumppanuudet. Uusien strategioiden kehittäminen tuotteille ja palveluille, hajauttamisen käyttöönotto ja laajentaminen uusiin kumppanuuksiin mahdollistaa organisaatiolle globaalin laajentumisen siirtymällä uusille markkinoille ja lisäämällä nykyistä arvoa tai parantamalla onnistumista.
 • Kustannusvähennys. Tavarat tuotetaan kaikkialla maailmassa, joten tavaroiden tuottamiseen erikoistuminen mahdollistaa tuotteiden alhaisemmat keskimääräiset kustannukset. Tuotannon siirtäminen alhaisten kustannusten maihin tuo yritykselle kilpailuetua.

Globaalissa laajentumisessa hyödynnettävä tekniikka

Teknologia muovaa tapaa, jolla yritykset laajentavat toimintaa ulkomaan markkinoille erityisesti kehittyvillä ja nousevilla markkinoilla. Seuraavassa esitellään tapoja, joilla teknologia voi auttaa taloustiimejä globaalissa laajentumisessa:

 • Globalisoinnin helppo tukeminen taloushallinnossa. Oikea teknologiaympäristö yksinkertaistaa useiden kielten, valuuttojen, konsernin välisten tapahtumien ja taloushallinnon konsolidointien tukea.
 • Varmista paikallisten yhteensopivuussäädösten noudattaminen. Seuraa paikallisia ja maailmanlaajuisia lakeja ja säädöksiä, ja voit täyttää säännöstenmukaisuuden yhden painikkeen valinnalla.
 • Vähennä monimutkaisuutta ja riskejä. Ulkomaan markkinoilla kilpaileminen verkossa tai uusien toimipaikkojen avaaminen ulkomailla voi aiheuttaa uusia riskejä ja monimutkaistaa liiketoimintaa. Uusi teknologia, kuten valmis lokalisoinnin ja käännökset sisältävä ratkaisu, voi yksinkertaistaa prosesseja ja tarjota tietoon perustuvia ratkaisuja, kun seurataan kansainvälisten markkinoiden talousmalleja ja vähennetään oman pääoman kustannuksia.
 • Skaalaa aiempaa nopeammin. Ennakoi toimitusketjun keskeytykset, kauppasopimukset ja julkishallinnon uudet käytännöt käyttämällä vain vähän ohjelmointia vaativia laajennettavia työkaluja, jotka tukevat lokalisointivaatimusten muuttamisen käyttöönottoa.
 • Hallinto ja standardointi. Pysyt askeleen kilpailijoiden edellä asiakkaiden palvelemisen jatkuvan parantamisen ansiosta, kun hallinnon virastojen ja sen henkilöstön välinen viestintä on läpinäkyvää ja avointa.

Uusin teknologia, joka muuttaa globalisaatiota

Yritykset ovat todenneet, että uudet teknologiat eivät auta vain digitaalisen muutoksen nopeuttamisessa, vaan ne osallistuvat vahvasti myös globalisointiin. Esimerkiksi seuraavat viisi teknologiaa vaikuttavat merkittävästi taloushallinnon globalisointiin:

1. Ohjelmistorobotiikka (RPA)

RPA:n avulla on helppo luoda, ottaa käyttöön ja hallita inhimillistä vuorovaikutusta matkivaa ohjelmistoa. Tämä ohjelmistoteknologia luo määritetyt toiminnot nopeasti ja yhdenmukaisesti, joten työnkulut ovat aiempaa sujuvampia ja reagoivampia. Tämä tuottaa aiempaa enemmän voittoa sekä parantaa asiakkaiden aktivointia ja tuottavuutta.

2. Tekoäly (AI)

Tekoäly ja koneoppiminen sekä kognitiiviset asiakaspalvelijat ja älykkäät koneet voivat uudistaa sekä ulkomaiset että kotimaiset maiden väliset tapahtumat ja parantaa tehokkuutta. Yritykset voivat tarkistaa taloushallinnon analytiikan hetkessä ja näin pienentää kaupankäyntiin liittyvien riskien mahdollisuutta yleisesti.

3. Blockchain-teknologiat

Erilaisten maksutyyppien koodattujen aikaleimojen tarjoaminen, digitaalisen maksulokin pitäminen ja lähes reaaliaikaiset siirrot ovat tärkeitä seikkoja taloushallinnon toimialan globalisoinnin seuraavassa vaiheessa. Tämä on myös merkittävin sovellus bitcoin-valuutalle, joka on toinen nouseva taloushallintopalvelu.

4. Esineiden internet (IoT) lähimaksuja varten

Siirryttäessä digitaalisesti yhdistyneeseen yhteiskuntaan IoT tarjoaa helpon ja mukavan automaattisen prosessin ja mahdollisuuden vaihtaa laitteet "älykkäisiin", päätöksiä tekeviin laitteisiin, jotka yksinkertaistavat rahansiirtoja. IoT-teknologiaan perustuvat lähimaksut mahdollistavat maksujen nopean käsittelyn, globaalien maksujen läpinäkyvyys paranee ja paikalliset sekä kansainväliset julkishallinnot voivat seurata useiden valuuttojen ja markkinoiden tapahtumia helposti.

Globalisointiteknologian kasvu mahdollistaa nopeat, kustannustehokkaat tapahtumat taloudellisen kasvun nopeutetun laajentumisen helpottamiseksi tulevaisuudessa.


Taloushallinnon globalisoinnin tulevaisuus

Pandemia vaikutti globalisointiin ja muutti markkinoita. Tiedot kaupankäynnistä, pääomien siirrosta ja digitaalisista tapahtumista osoittavat kuitenkin positiivisia tuloksia. Yritykset, jotka olivat ottaneet käyttöön globalisointistrategiat ja digitalisoinnin, kuten hajauttamisen koti- ja ulkomaan tuotantoon, osoittivat omaavansa erinomaisen joustavuuden epävarmuuden keskellä.

Globalisoinnin tulevaisuus edellyttää kuitenkin sitä, että yritysten johtajat jatkavat huomion kiinnittämistä toimitusketjujen puutteisiin, geopoliittisiin jännitteisiin, dynaamisiin globaaleihin taloussiirtymiin ja maiden välisiin investointivirtoihin. Globaaleille markkinoille valmiin taloushallinto-ohjelmiston lisääminen toimintojen optimoimiseksi auttaa riskien vähentämisessä yksinkertaistamalla monimutkaista globalisointia taloushallinnon haasteissa ja maksimoimalla suorituskyvyn eri markkinoilla.


Yrityksen valmisteleminen globalisointia varten Dynamics 365 Financen avulla

Dynamics 365 Financen globalisointiominaisuudet hyödyntävät ohjelmistoja, joiden avulla yritykset voivat hallita monimutkaisia globaaleja toimintoja, tehostaa laajentumista ja toimia aiempaa tehokkaammin ympäri maailman. Tämän ansiosta tiimin liiketoiminta menestyy. Kyseinen kattava ympäristö sisältää 44 maan ja alueen valmiin lokalisoinnin ja säännöstenmukaisuuden tuen sekä kumppanit, jotka tarjoavat uusia lokalisointiratkaisuja maailmanlaajuisesti.

Globaalien toimintojen hallinta paikallisten vaatimustenmukaisuussäädösten, useiden valuuttojen, uusien kielten, sähköisen laskutuksen ja verovelvoitteiden tuen avulla mahdollistaa maailmanlaajuisten toimintojen valvonnan reaaliaikaisesti sekä harkittujen, tietopohjaisten päätösten tekemisen.

Dynamics 365 Finance auttaa maksimoimaan taloushallinnon näkyvyyden ja tehostamaan globalisointia tekoälypohjaisten merkityksellisten tietojen, upotetun analytiikan ja globaalien hallintaominaisuuksien avulla.