Siirry pääsisältöön

Tutustu Dynamics 365 Marketingin ominaisuuksiin

Luo ja kehitä liidejä

Houkuttele sopivia prospekteja tekemällä kohdennettuja monikanavaisia markkinointikampanjoita markkinoinnin automaation työkaluilla, joita ovat esimerkiksi sähköpostimarkkinointi, saapumissivut, tapahtumat, puhelut, tekstiviesti- ja LinkedIn-integrointi sekä muut mukautetut kanavat.

Luo kampanjaresursseja nopeasti käyttämällä markkinoinnin automaation työkaluja, kuten määritettäviä malleja, uudelleenkäytettäviä sisältölohkoja sekä suunnittelutyökaluja. Microsoft Flow'n avulla voit yksinkertaistaa sisällön hyväksynnät sekä integroida helposti kolmansien osapuolien sisällönhallintajärjestelmien kanssa.

Tee asiakassiirtymistä yksilöllisiä ostajan mieltymysten ja aiempien vuorovaikutusten perusteella. Synkronoi ja kehitä LinkedIn-liidejä automaattisesti Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms -sovelluksessa.

Toteuta liiketoimintayksikkötason markkinointia käyttäen uudelleenkäytettävää jaettua kampanjasisältöä sekä mukautettua kohdeyleisöön kohdistamista.

Yksinkertaista tapahtumien hallintaa osallistujille suunnatuilla verkkoportaalilla ja ominaisuuksilla, joiden avulla voi hallita rekisteröitymisiä, istuntoja, esiintyjiä ja tilojen logistiikkaa. Voit käyttää tähän esimerkiksi integraatiota ON24:n tai muiden webinaaripalvelujen kanssa.


Kohdista myynti ja markkinointi

Luo yksi prospektinäkymä Dynamics 365 Salesin avulla ja yhdistä yhteyshenkilöiden, liidien ja asiakkaiden tiedot.

Tunnista tärkeimmät asiakkaat, kohdista heille aktiviteetteja ja tee kaupat hyödyntämällä asiakkuuteen perustuvia ostajapolkuja mukautetun sisällön ja kehitystehtävien avulla.

Seuraa ja priorisoi liidejä kaikissa kosketuskohdissa useiden liidien pisteytysmallien ja myyntivalmiusasteikkojen avulla.

Paranna tuottavuutta hyödyntämällä markkinoinnin automatisointitoimintoja, kuten käyttövalmiita työnkulkuja myyntivalmiiden liidien siirtämiseen ja seurannan edistämiseen.

Tehosta tuottavuutta ja yksinkertaista yhteistyötä tuttujen Office 365 -työkalujen ja jaettujen kalentereiden avulla sekä hyödyntämällä kampanjoiden ja liidien näkyvyyttä eri tiimien välillä.


Tee päätöksiä ajantasaisten tietojen perusteella

Paranna markkinoinnin investointien tuottoa käyttövalmiilla mittaristoilla ja markkinointianalyysitoiminnoilla. Voit myös muodostaa omia mukautettuja mittaristoja.

Ota kohteeksi oikea yleisö ja keskity korkean prioriteetin liideihin Dynamics 365 Customer Insights,in tekoälypohjaisen segmentoinnin, useiden liidien pisteytysmallien ja älykkään aikataulutuksen avulla. Tällä tavoin voit ottaa liideihin yhteyttä juuri oikeaan aikaan.

Mukauta ostajakokemusta sähköpostiviestien A/B-testien ja vuorovaikutustietojen avulla.

Ymmärrä asiakkaiden tarpeet paremmin käyttämällä verkkokyselyitä Microsoft Forms Pro -integraation kautta.


Innovoi mukautuvassa alustassa

Mukauta Marketing tarpeisiisi esimerkiksi koodittomilla, visuaalisilla editoreilla ja työkaluilla, jotka yksinkertaistavat verkko- ja mobiilisovellusten muodostamista ja käyttöönottoa.

Integroi tiedot kätevästi Dynamics 365 -sovelluksista ja kolmannen osapuolen sovelluksista ja järjestelmistä. Automatisoi prosesseja käyttövalmiilla työkuluilla tai luo uusia Microsoft Flow -työnkulkuja.

Paranna markkinointikampanjoita ja kohdista viestejä kohdesegmentteihin asiakassiirtymän ja segmentoinnin ohjelmointirajapinnoilla.

Pienennä käyttökustannuksia ja skaalaa yrityksesi toimintaa kaikkialla maailmassa konesalien maailmanlaajuisen suojatun infrastruktuurin avulla.

Tutustu AppSourcen valmiisiin ratkaisuihin

Laajenna Dynamics 365 Marketingin ominaisuuksia Microsoftin ja sen kumppaneiden valmiiden ratkaisujen avulla.

Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms

Tekijä: Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365

Bring your LinkedIn leads into Dynamics 365.

TeleSign SMS for Dynamics Marketing

Tekijä: TeleSign

Dynamics 365

Add SMS text messaging to Dynamics 365 Marketing to reach, engage and communicate with customers.

Simple

Tekijä: Simple

Dynamics 365

Add Marketing Resource Management to your Dynamics 365 solution.

Ota seuraava askel