Siirry pääsisältöön

Mukauta ostajan polku

Luo ja kehitä liidejä

Toteuta monikanavaisia kampanjoita

Houkuttele sopivia prospekteja käyttämällä sähköpostimarkkinointia, verkkosivuston aloitussivua, tapahtumia, tekstiviesti-integraatiota, puheluja ja mukautettuja kanavia.

Mukauta ostajakokemukset

Valmistele sisältö ja määritä asiakaspolut asiakkaiden osallistumisen perusteella käyttämällä määritettäviä malleja, uudelleenkäytettäviä sisältölohkoja, suunnittelutyökaluja ja Microsoft Stream -videoita.

Kehitä liidejä LinkedInistä

Kohdista viestintä oikeille vastaanottajille, kehitä liidejä ja luo asiakaspolkuja LinkedIn-sisällön perusteella käyttämällä Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms ‑yhdistintä.

Yksinkertaista tapahtumien hallintaa

Järjestä henkilökohtaisia tai digitaalisia tapahtumia käyttämällä tapahtumaportaalia, jossa voit hallita rekisteröitymisiä, istuntoja, esiintyjiä ja parannettua tilojen logistiikkaa QR-koodien ja odotusluetteloiden avulla. Hyödynnä digitaalisissa tapahtumissa integraatiota ON24-palvelun tai muiden webinaaripalvelujen kanssa.

Käytä yksilöllistä verkkosivujen mukautusta

Mukauta prospektien saapumissivuja heidän ominaisuuksiensa ja aiemman toiminnan perusteella. Luo lisää liidejä mukautetuilla sähköposteilla, jotka luovat yksilöllisen asiakaskokemuksen.


Kohdista myynti ja markkinointi

Luo yhdistetty näkymä asiakastiedoista

Jaa yhteyshenkilöitä, liidejä ja asiakkaita koskeva tietolähde. Käyttökokemus on tällä tavoin yhtenäinen kaikissa ostajan polun vaiheissa, kun käytössä on Microsoft Dynamics 365 for Sales.

Lisää myyntiä tiliperusteisella markkinoinnilla

Kohdista myynti- ja markkinointitoimet asiakkaisiin, joista saadaan todennäköisesti suurin tuotto. Luo asiakaskohtaisten liidien ostajapolkuun mukautettua sisältöä ja kehitä tuottoa maksimoivia aktiviteetteja.

Seuraa prospektia polun kaikissa vaiheissa

Priorisoi myynnin kannalta valmiit liidit käyttämällä erilaisia liidien pisteytysmalleja ja myyntivalmiusasteikkoja. Siirrä prospekteja tehokkaasti markkinointi- ja myyntikanavassa antamalla myyjille mahdollisuus lisätä yhteyshenkilöitä markkinointikampanjoihin käyttämällä automatisoituja työnkulkuja valmiiden liidien luovuttamiseen myyntitiimille ja myyntiprosessintilanteen seuraamiseen.

Lisää tuottavuutta

Määritä ja näytä kampanjoita kätevästi käyttämällä markkinointikalentereita, jotka sisältävät kampanjan aikajanat ja aktiviteetit. Käytä myös tuttuja Office 365 -työkaluja yhteistyöhön kollegoiden, liidien ja asiakkaiden kanssa.


Tee älykkäitä päätöksiä

Hyödynnä markkinointianalyyseja

Saat käyttöösi käyttövalmiita, reaaliaikaisia merkityksellisiä tietoja sekä markkinointianalyysitoimintoja. Muodosta mukautettuja mittaristoja markkinoinnin tehon tarkkaa analysointia varten.

Keskity tärkeimpiin prioriteetteihin

Kohdenna oikea yleisö dynaamisen segmentoinnin, liidien pisteytysmallien ja tekoälyn avulla. Voit tunnistaa tällä tavoin korkean prioriteetin prospektit ja ottaa heihin yhteyttä juuri oikeaan aikaan älykkään aikataulutuksen ansiosta.

Paranna sosiaalista kanssakäymistä

Luo ja ajoita kampanjoita tukevia yhteisöpalvelujulkaisuja. Saat Dynamics 365 Market Insightsin avulla yhteisöpalveluista ja verkosta tietoja kampanjoihin ja tapahtumiin liittyvistä aiheista.

Tee asiakastutkimuksia

Opi ymmärtämään asiakkaiden tarpeet aiempaa paremmin tekemällä verkkokyselyjä ja käytä saatuja tietoja markkinointi-investoinneissa.


Innovoi nykyaikaisessa ja mukautuvassa markkinointi- ja myyntiohjelmistoalustassa

Mukaudu nopeasti

Lyhennä markkinoilletuloaikaa helppokäyttöisellä perehdytyksen mittaristolla. Mukauta sovellus tarpeisiisi koodittomilla, visuaalisilla editoreilla ja työkaluilla, jotka yksinkertaistavat verkko- ja mobiilisovellusten muodostamista ja käyttöönottoa.

Laajenna ja yhdistä

Paranna palvelukokemusta automatisoimalla prosessit eri Dynamics 365 -sovelluksissa ja kolmannen osapuolen järjestelmissä. Käytä monipuolista asiakaspolun ja segmentoinnin ohjelmointirajapintoja markkinointikampanjoiden määrittämiseen. Muodosta uusia segmenttejä, muokkaa aiemmin luotuja segmenttejä tai muodosta yhteys työkaluilla, kuten Microsoft Flow'lla.

Sijoita luottavaisin mielin

Pienennä globaalin infrastruktuurin käytön kustannuksia ja monimutkaisuutta Microsoftin pilvipalveluympäristön avulla ja jätä tietojen turvaaminen nykyaikaisten konesaliemme huoleksi.

Tehosta innovaatiota

Tehosta asiakasvuorovaikusta käyttämällä sellaisia tekoälyyn perustuvia tietoja, kuten roskapostin pisteytystä, jotka ohjaavat tiimit tuottaviin liiketoimintatuloksiin.

Kokeile Dynamics 365 for Marketing -sovellusta


Pyydä yhteydenottoa

Pyydä Dynamics 365 -asiantuntijaa ottamaan yhteyttä.

LÄHETÄ PYYNTÖ