Siirry pääsisältöön

Tutustu Dynamics 365 Marketingin ominaisuuksiin

Luo ja kehitä liidejä

Houkuttele sopivia prospekteja tekemällä kohdennettuja monikanavaisia markkinointikampanjoita markkinoinnin automaation työkaluilla, joita ovat esimerkiksi sähköpostimarkkinointi, saapumissivut, tapahtumat, puhelut, tekstiviesti- ja LinkedIn-integrointi sekä muut mukautetut kanavat.

Luo kampanjaresursseja nopeasti käyttämällä markkinoinnin automaation työkaluja, kuten määritettäviä malleja, uudelleenkäytettäviä sisältölohkoja sekä suunnittelutyökaluja. Microsoft Power Automate'n avulla voit yksinkertaistaa sisällön hyväksynnät sekä integroida helposti kolmansien osapuolien sisällönhallintajärjestelmien kanssa.

Personalize customer journeys based on buyer preferences and their past interactions. Automatically sync and nurture LinkedIn leads with Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms.

Run business-unit-level marketing with reusable shared campaign content and custom audience targeting.

Simplify event management with an attendee-facing web portal and registration, session, speaker, and venue-logistics management capabilities—including integration with ON24 and other webinar providers.


Kohdista myynti ja markkinointi

Luo yksi prospektinäkymä Dynamics 365 Salesin avulla ja yhdistä yhteyshenkilöiden, liidien ja asiakkaiden tiedot.

Tunnista tärkeimmät asiakkaat, kohdista heille aktiviteetteja ja tee kaupat hyödyntämällä asiakkuuteen perustuvia ostajapolkuja mukautetun sisällön ja kehitystehtävien avulla.

Seuraa ja priorisoi liidejä kaikissa kosketuskohdissa useiden liidien pisteytysmallien ja myyntivalmiusasteikkojen avulla.

Increase productivity with marketing automation features such as pre-made workflows to automatically hand off promising leads and drive follow-ups. Use the send now feature to quickly create emails and deliver them to targeted recipients.

Simplify collaboration with familiar Office 365 tools, shared calendars, and cross-team visibility into campaigns and leads.


Tee päätöksiä ajantasaisten tietojen perusteella

Paranna markkinoinnin investointien tuottoa käyttövalmiilla mittaristoilla ja markkinointianalyysitoiminnoilla. Voit myös muodostaa omia mukautettuja mittaristoja.

Share and incorporate data across all your Dynamics 365 applications, including Dynamics 365 Sales, for seamless processes and a single version of truth for decision-making.

Personalize the buyer experience based on continually improved customer insights gained through built-in AI-driven segmentation boost, multiple lead scoring models, A/B testing for emails, and smart scheduling.

Target the right audience and focus on the highest-priority leads with data from Dynamics 365 Customer Insights, an intuitive customer data platform (CDP) that unlocks insights and provides a single 360-degree view of customers.

Dynamics 365 Customer Insights

Transform into a customer-centric organization where marketing, sales, and service professionals have the insights they need to personalize engagement.

Lue lisää

Grow with an adaptable platform

Mukauta Marketing tarpeisiisi esimerkiksi koodittomilla, visuaalisilla editoreilla ja työkaluilla, jotka yksinkertaistavat verkko- ja mobiilisovellusten muodostamista ja käyttöönottoa.

Easily integrate data from Dynamics 365 and third-party apps and systems. Automate processes with either built-in workflows or create new Microsoft Power Automate workflows.

Paranna markkinointikampanjoita ja kohdista viestejä kohdesegmentteihin asiakassiirtymän ja segmentoinnin ohjelmointirajapinnoilla.

Market globally while maintaining compliance with today’s global privacy and trust requirements. Request, capture, and store consent—a core tenet of GDPR—and drive your marketing activities based on consent given by your audience.

Tutustu AppSourcen valmiisiin ratkaisuihin

Laajenna Dynamics 365 Marketingin ominaisuuksia Microsoftin ja sen kumppaneiden valmiiden ratkaisujen avulla.

Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms

Tekijä: Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365

Bring your LinkedIn leads into Dynamics 365.

TeleSign SMS for Dynamics Marketing

Tekijä: TeleSign

Dynamics 365

Add SMS text messaging to Dynamics 365 Marketing to reach, engage and communicate with customers.

Simple

Tekijä: Simple

Dynamics 365

Add Marketing Resource Management to your Dynamics 365 solution.

Ota seuraava askel