Siirry pääsisältöön

Dynamics 365:n Ota yhteyttä myyntiin -pienoissovellus

Nainen katsoo kannettavan näyttöä.

Mitä kysynnän luonti on?

Kysynnän luonti on kokonaisvaltainen asiakkaan aktivointitapa, joka keskittyy pitkäaikaisten asiakassuhteiden luontiin.


Kysynnän luontiohjelman perustiedot

Kysynnän luontiohjelma sisältää useita laaja-alaiseen strategiseen aikajanaan yhdistettyjä markkinoinnin ja myynnin kosketuspisteitä. Siirtymä voi alkaa esimerkiksi siitä, että asiakas lukee blogikirjoituksen ja tilaa uutiskirjeen, mikä johtaa myyntitiimin soittamaan seurantapuheluun ja päättyy asiakaskokemuskyselyyn ja alennuskoodiin seuraavaa ostoa varten.

Tavoitteena on luoda kysyntää tuotteille ja palveluille sekä edistää yksilöllisiä asiakassuhteita koko asiakassiirtymän ajan kaupan solmimiseen saakka.

Tehokkaan pitkäaikaisen kysynnän luontiohjelman luonnissa on neljä välttämätöntä vaihetta, jotka auttavat aktivoimaan asiakkaita, edistämään muuntamista ja parantamaan jatkuvasti suunnitelmaa.

 1. Koordinoi markkinointi- ja myyntistrategioita. Markkinointitaktiikat ohjaavat asiakasliidejä myyntitiimille, joten on tärkeää, että nämä kaksi tiimiä määrittävät tavoitteet ja mittaavat niitä yhdessä. Yhteistyö- ja koordinointityökalujen, kuten jaettujen tietojen ja raporttinäkymien, integrointi auttaa myyntiä ja markkinointia tekemään yhteistyötä tehokkaasti ja edistämään strategisesti sijoitetun pääoman tuottoa.
 2. Määritä ja segmentoi kohdeyleisö etukäteen. Kysynnän luonnin ammattilaisten mukaan suurin virhe on se, että kohdeyleisöä ei segmentoida riittävän tarkasti. Mitä tarkempi kohdeyleisö on, sitä helpompi on tuottaa yksilöity kokemus, mikä puolestaan edistää muuntoa. Markkinoinnin asiantuntijat suosittelevat kohdeyleisösegmenttien luontia ja tarkentamista asiakastietojen perusteella jo varhaisessa vaiheessa ja riittävän usein.
 3. Hallitse asiakassiirtymää. Kun tiedät täsmälleen, mikä kohdeyleisö on, voit aloittaa liidien kehittämisen ja asiakassiirtymän hallinnan. Markkinoinnin taktiikoita ja tietoihin perustuvia strategioita käytetään kysynnän luomiseen, yksilöityjen kokemusten tuottamiseen, liidien hyväksymiseen, suhteiden kehittämiseen ja uusien asiakkaiden käsittelyyn.
 4. Tietoon perustuva päätöksenteko. Kun nämä asiakassiirtymät ovat käytössä, kerättävien tietojen avulla kehitetään kokonaisvaltainen asiakasnäkymä. Voit lisäksi seurata ja analysoida markkinointitaktiikoiden tehokkuutta suhteessa muuntoprosessiin, sillä tämä auttaa ymmärtämään, mikä on markkinoinnin vaikutus. Lopuksi voit tarkentaa markkinointi- ja myyntistrategioita.

Kysynnän luontiohjelmat tehostavat yhteistyötä, segmentointia, yksilöintiä, liidien luontia ja muuntoa. Kun perusasiat ovat kunnossa, tiimien on helpompi varmistaa, että sijoitus on tuottava ja asiakkaat ovat tyytyväisiä.


Kysynnän luonnin markkinointitaktiikat

Kysynnän luonnissa käytettävät markkinointitaktiikat vaihtelevat organisaatioiden kesken koon, tavoitteiden, tuotteiden, palvelujen ja asiakkaiden perusteella. Yhteistä niille on se, että niiden tarkoituksena on parantaa bränditietoisuutta ja johtaa prospektit siirtymään muuntosuppilon kautta.

Kysynnän luonnin markkinointitaktiikoita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • E-kirjat, oppaat ja raportit
 • Webinaarit ja esittelyt
 • Tapahtumat
 • Sähköpostikampanjat
 • Yhteisöpalveluiden kampanjat
 • Kohdennettu mainonta
 • Uudelleenmarkkinointikampanjat
 • Sivustot
 • Hakumarkkinointi

Muista, että kysynnän luonti on pitkäaikainen strategia, jolla on tarkoitus muodostaa prospekti- ja asiakassuhteita. Näitä markkinointitaktiikoita ei käytetä pikavoittojen toivossa. Prospektin voi aktivoida mainoksella yhteisöpalveluissa, jonka jälkeen lähetetään suhdetta kehittäviä sähköpostiviestejä. Seuraavaksi liidi hyväksytään ja siirretään myyntiosastolla. Tämän lisäksi asiakkaan kysymyksiin vastataan koko ajan.

Nämä kaikki kuuluvat toimivaan kysynnän luontisiirtymään, joka keskittyy sitoutumiseen asiakkaaseen kussakin tuotetta tai palvelua koskevassa kokemuksessa.


Miten kysynnän luontia käytetään saapuvan markkinoinnin kanssa?

Saapuva markkinointi on yksi laaja-alaisen kysynnän luontiohjelman alajoukko, ja yhdessä myyntistrategioiden kanssa sen avulla muodostetaan asiakassuhteita ja edistetään muuntoja.

Kysyntää luotaessa saapuva markkinointi on taktiikka, jolla voidaan osoittaa prospekteille, miksi ja miten tuote tai palvelu voi ratkaista asiakkaan ongelman. Muista kuitenkin, että saapuva markkinointi on vain yksi organisaation kysyntäsuppilon osa.


Kysynnän ja liidien luonnin vertailu

Miten kysynnän luonti eroaa liidien luonnista? Kysynnän luonti on laaja-alaisempaa kuin liidien luonti, ja se sisältää koko markkinointi- ja suhteen muodostusprosessin, jolla myyntitiimille toimitetaan hyväksyttyjä liidejä.

Liidien luonti on kysynnän luontiohjelman erikoissegmentti, joka on välttämätön muuntojen saavuttamiseksi. Liidien luontitaktiikka keskittyy prospektien yhteystietojen sieppaamiseen, jotta viestintä prospektien kanssa on mahdollista asiakassiirtymän aikana.

Esimerkki: Kysynnän luonti antaa prospekteille maksutonta sisältöä, kuten blogikirjoituksia ja videoita, sillä tällä tavalla voidaan luoda bränditietoisuutta ja muodostaa kysyntää tuotteelle tai palvelulle. Liidien luontitaktiikat tarjoavat arvokasta rajattua sisältöä, kuten e-kirjan tai raportin, kun prospekti antaa yhteystiedot.

Kysynnän luonti

Maksuton sisältö ilman seurantaa

Liidien luonti

Arvokas sisältö ja yhteystietolomake

Kun asiakkaan tietoja siepataan liidien luontitaktiikoilla kysynnän luontiprosessin aikana, se auttaa määrittämään, mistä prospekteista tulee todennäköisesti asiakkaita. Lisäksi käynnistetään toimintoja, jotka ohjaavat prospektit myyntiputkeen.


Myynnin ja markkinoinnin yhdistäminen kysynnän luontiin

Asiakkaiden aktivointimahdollisuudet paranevat, jos koordinoit myynti- ja markkinointitiimien toimia käyttämällä kysynnän luontistrategioita ja -ohjelmistoa. Tämän koordinoinnin ansiosta tiimit voivat parantaa muuntoprosenttia ja sijoitetun pääoman tuottoa.

Markkinointi- ja myyntitiimit työskentelevät joskus omissa siiloissaan, joissa markkinointi luo tuotteelle kysyntää ja toimittaa liidit myyntiin ilman, että tuloksia palattaisiin mittaamaan. Tässä tapauksessa myöskään tarkennuksia ei tehdä. Kysynnän luontistrategia auttaa kohdistamaan tiimien toimet sekä jakamaan tavoitteita tai mittareita.

Parhaassa tapauksessa markkinointi- ja myyntitiimit luovat yhteistyössä tietoon pohjautuvia strategioita, suunnittelevat kampanjoita, rakentavat suhteita, edistävät muuntoa, analysoivat tuloksia ja tekevät parannuksia seuraavaa kysynnän luontikampanjaa varten. Jos tiimien tavoitteet eivät ole samat eivätkä ne jaa tietoja, on mahdollista, että arvokkaita liidejä menetetään.


Tietoon perustuvan kysynnän luontistrategian käyttäminen

Tietopohjaisten todellisiin tuloksiin perustuvien päätösten tekeminen on olennaista, kun tuottoa halutaan parantaa kysynnän luonnin avulla. Jatkuva kysynnän luontikanavien analysointi antaa mahdollisuuden hallita asiakassiirtymää

 • seuraamalla ja analysoimalla jokaista asiakasvuorovaikutusta, jolloin asiakkaista ja heidän toiminnastaan saadaan kattava kokonaiskuva
 • valitsemalla oikean kohderyhmän, tuottamalla yksilöityjä kokemuksia ja suorittamalla tehokkaita kampanjoita markkinointiautomaation avulla
 • ottamalla käyttöön kanavienvälinen analyysi, jolloin markkinointi ja myynti voivat luoda ja jakaa mukautettuja raporttinäkymiä, mikä varmistaa, että jokainen pyrkii samaan tavoitteeseen
 • tekemällä älykkäitä päätöksiä, jotka perustuvat A/B-testauksen, liidien pisteyttämisen ja markkinoinnin kautta saatuihin tuloksiin.

Kysynnän luontiohjelmiston edut

Mikä on käteviin tapa toteuttaa kysynnän luontiohjelma? Etsi kysynnän luontiohjelmistoratkaisu, joka sujuvoittaa myynti- ja markkinointisovellusten käyttöä samassa ympäristössä. Sopiva kysynnän luontiratkaisu auttaa organisaatiota

 • tehostamaan toimintaa suorittamalla kohdennettuja monikanavakampanjoita samasta ympäristöstä
 • laajentamaan asiakkaan aktivointimahdollisuuksia antamalla myynnin ja markkinoinnin jakaa tiedot, prosessit ja yhtenäisen asiakkaan merkityksellisten tietojen näkymän
 • segmentoimaan ja kohdentamaan markkinoinnin oikeille asiakkaille, jotta saadaan hyvälaatuisia ja suuremmalla todennäköisyydellä muunnettavia liidejä
 • käyttämään markkinoinnin automatisointia tuottamaan yksilöityjä kokemuksia ja hallitsemaan sujuvia asiakassiirtymiä, joista saadaan myyntivalmiita liidejä.

Selvitä, mitä hyötyä kysynnän luonnista on organisaatiolle

Tutustu siihen, miten yritys voi parantaa sijoitetun pääoman tuottoa kysynnän luontiohjelmistolla. Dynamics 365 Customer Insights auttaa luomaan kysyntää, yksilöimään asiakaskokemuksia, hallitsemaan asiakassiirtymiä ja muuntamaan laadukkaita liidejä yhdessä ympäristössä.