Siirry pääsisältöön

Mitä on markkinoinnin automaatio?

Tietyt markkinointitehtävät, kuten sähköpostimarkkinointi, julkaiseminen yhteisöpalveluissa ja mainoskampanjoiden toteuttaminen, voivat viedä paljon aikaa. Sen lisäksi, että nämä toimet ovat tehottomia, ne johtavat persoonattomaan ja liian yhdenmukaiseen tapaan lähestyä asiakkaita. Tämä rajoittaa näiden toimien vaikuttavuutta, mikä puolestaan vähentää markkinoinnin tuottoa sekä asiakkaiden sitoutumista.

Markkinoinnin automaation ohjelmisto on suunniteltu ratkaisemaan nämä haasteet. Tehtävien automatisointi eri kanavissa ja henkilökohtaisen lähestymistavan käyttöönotto asiakasvuorovaikutuksessa ei lisää vain markkinoinnin tehokkuutta ja investointien tuottoa, vaan myös asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Markkinoinnin automaation ohjelmiston tavoite

Markkinoinnin automaatioratkaisujen päätavoitteena on parantaa, tehostaa ja yksinkertaistaa aikaa vieviä markkinointitehtäviä. Markkinoinnin automaation ohjelmiston avulla markkinoijat voivat vapauttaa sähköpostiviestien ja tekstiviestien lähettämiseen tai yhteisöpalveluihin julkaisemiseen sidottuja henkilöstöresursseja automatisoimalla näitä prosesseja työnkulkujen avulla.

Näiden toistuvien tehtävien automatisointi nopeuttaa ja helpottaa laadukkaiden, myyntivalmiiden liidien kehittämistä vapauttaen samalla aikaa strategiseen ja paljon arvoa tuottavaan työhön.

Miten markkinoinnin automaatio toimii?

Markkinoinnin automaation avulla voidaan toteuttaa digitaalista markkinointistrategiaa tarvitsematta suorittaa jokaista vaihetta manuaalisesti. Ajan säästämisen lisäksi sen avulla voidaan saada lisäarvoa asiakastiedoista hyödyntämällä dataan perustuvia analyyseja siitä, mitä asiakkaat haluavat ja tarvitsevat. Näiden merkityksellisten tietojen avulla on helpompi luoda ja toteuttaa kohdennettuja ja mukautettuja kampanjoita.

Tarkka toiminnallisuus vaihtelee ratkaisun mukaan, mutta tässä on esimerkkejä joistakin tavoista, joilla markkinoinnin automaatiojärjestelmät voivat auttaa yritystä:

 • Liidien luonti ja hyväksyntä: Luo enemmän liidejä tuottamalla asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden kannalta merkityksellistä sisältöä. Liidien pisteytys auttaa määrittämään, mitkä liideistä todennäköisesti ostavat – näin myyntitiimit voivat priorisoida lupaavimmat mahdollisuudet.
 • Kohdeyleisöjen tunnistaminen: Auttaa sinua löytämään kullekin kampanjalle oikean kohdeyleisön, jotta voit maksimoida kampanjoiden tehokkuuden.
 • Sisällön suunnittelu: Pidä brändit yhdenmukaisina monikanavaisissa kampanjoissa hyödyntäen esimääritettyjä ja mukautettavia malleja.
 • Kysynnän luominen: Auttaa luomaan, kehittämään ja hallitsemaan prospektien kiinnostusta liidien ja tietojen hallinnan avulla eri kanavissa.
 • Kampanjoiden toteutus: Käynnistä, säädä ja hallitse kampanjoita sekä hyödynnä tarkkoja mittareita suorituskyvyn parantamisessa.
 • Työnkulut aikataulujen ja asiakkaiden käyttäytymisen perusteella: Määritä automaattiset seuraavat vaiheet, kuten seurantasähköpostit ja -tekstiviestit, jotka käynnistyvät asiakastoimintojen perusteella.
 • Tapahtumien hallinta: Suunnittele, hallitse ja koordinoi verkossa ja paikan päällä järjestettäviä tapahtumia – paranna markkinoinnin kattavuutta ja vaikutusta.

Miltä markkinoinnin automaatio näyttää asiakkaalle?

Samaa sisältöä kaikille tarjoava markkinointi tuottaa asiakkaiden kannalta osumia ja huteja – joko sisältö on oleellinen heidän tarpeidensa kannalta tai sitten ei. Tämä tekee jokaisesta kampanjasta eräänlaista uhkapeliä.

Oleellinen ja yksilöllinen sisältö toimitetaan asiakkaille milloin ja missä he sitä haluavat, mikä parantaa onnistumisen todennäköisyyttä. Mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa riippumatta kanavasta – olkoon se mobiili, sähköposti tai verkko – vähentää kitkaa siirtymässä kohti ostostapahtumaa. Asiakkaiden on helpompi nähdä heitä kiinnostava sisältö ja olla vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa.

Asiakaskokemusten hallinta parantaa sitoutumista ja tuloksia alusta loppuun saakka sekä lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja pysyvyyttä.

Markkinoinnin automaation ohjelmiston edut

Markkinoinnin automaation ohjelmisto tuo monia lisäetuja yksilöllisten markkinointitoimintojen ja strategiaan keskittymisen lisäksi.

 • Lisää tuottavuutta: Markkinointitiimit saavat enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa automatisoimalla aikaa vievät manuaaliset tehtävät.
 • Parempi tarkkuus: Toistuvien markkinointitehtävien automatisointi vähentää inhimillisten virheiden todennäköisyyttä ja varmistaa yhtenäisen ja laadukkaan kokemuksen eri kanavissa.
 • Suurempi tuotto: Yksilölliset kampanjat ovat tehokkaampia ja tuottavat enemmän myyntivalmiita liidejä.
 • Entistä sitoutuneemmat asiakkaat: Sujuva ja henkilökohtainen asiakaskokemus tuottaa tyytyväisempiä ja pysyvämpiä asiakkaita tuotteillesi ja yrityksellesi.
 • Suhdemarkkinointi: Kun sinulla on kokonaisvaltainen näkymä asiakas-, markkina- ja trenditietoihin, voit muuntaa prospektit helpommin ja tehokkaammin liikesuhteiksi.
 • Parempi näkyvyys kampanjoiden tehokkuuteen: Yksityiskohtaiset tiedot siitä, mikä toimii ja mikä ei, näyttävät, missä toimintatapoja voidaan parantaa. Joissakin markkinoinnin automaation ohjelmistoissa on myös tekoälyominaisuuksia, jotka parantavat näiden mittarien käyttökelpoisuutta sekä auttavat tekemään muutoksia ja parannuksia nopeammin.

Vinkkejä markkinoinnin automaation strategian suunnitteluun

Markkinoinnin automaation ohjelmisto ei ole pikaratkaisu. Jotta se onnistuisi, se on yhdistettävä harkittuun markkinoinnin automaation strategiaan, joka ottaa huomioon koko markkinointi- ja myyntiprosessin.

Jos aiot lisätä markkinoinnin automaation yrityksesi markkinointistrategiaan, muista seuraavat vinkit:

 • Suunnittele liidien vaiheet: Liidien ja prospektien vaalimisen vaiheiden määrittäminen helpottaa kussakin vaiheessa tehokkaimpien toimien valitsemista.
 • Määritä liidien pisteytysprosessi: Tämä helpottaa myyntiresurssien priorisointia ja keskittää ponnistukset lupaavimpiin mahdollisuuksiin, joilla on suurin onnistumisen todennäköisyys.
 • Määritä liidien hyväksymisraja: Liidien hyväksymisrajan määrittäminen liidien pisteytysprosessissa estää tuhlaamasta aikaa ja rahaa epätodennäköisiin liideihin.
 • Kuvaa asiakassiirtymä: Katso asioita asiakkaan näkökulmasta tunnistaaksesi alueet, joilla asiakaskokemusta voidaan parantaa.
 • Luo sisältökirjasto: Jos käytössäsi on useita vaihtoehtoja mielenkiintoisen, kiinnostavan ja asiaankuuluvan sisällön luomiseen, voit helpommin luoda yksilöllistä sisältöä asiakkaille.
 • Toteuta käyttöönotto ajan kanssa: Toteuta markkinoinnin automaatio vaiheittain ja testaa usein, jotta voit optimoida toiminnot yrityksesi tarpeiden mukaan.
 • Tarkenna tarvittaessa: Markkinoinnin toimintatavat eivät koskaan ole kiveen hakattuja. Lisää onnistumisen mahdollisuuksia parantamalla ja tehostamalla yrityksesi toimintatapoja mittareiden perusteella.

Katso, miten markkinoinnin automatisointi auttaa DHI:tä luomaan merkityksellisiä asiakassuhteita

Markkinoinnin automaation ohjelmisto auttaa vedenhallintaratkaisuja tuottavaa DHI:tä lisäämään tuottavuutta ja rakentamaan vahvempia suhteita asiakkaidensa kanssa.

Lue lisää siitä, miten markkinoinnin automaatio voi auttaa yritystäsi

Dynamics 365 Marketing auttaa löytämään ja kehittämään korkealaatuisia, myyntivalmiita liidejä. Automatisoi ja mukauta markkinointia tekoälyominaisuuksilla ja monipuolisilla työkaluilla, joiden avulla voit lisätä vaikutusta ja tuottavuutta.