Siirry pääsisältöön

Dynamics 365:n Ota yhteyttä myyntiin -pienoissovellus

kaksi tyttöä seisoo ja keskustelee siitä, miten markkinoinnin automaatio toimii kannettavan tietokoneen kanssa

Mitä on markkinoinnin automaatio?

Tietyt markkinointitehtävät, kuten sähköpostimarkkinointi, julkaiseminen yhteisöpalveluissa ja mainoskampanjoiden toteuttaminen, voivat viedä paljon aikaa. Sen lisäksi, että nämä toimet ovat tehottomia, ne johtavat persoonattomaan ja liian yhdenmukaiseen tapaan lähestyä asiakkaita. Tämä rajoittaa näiden toimien vaikuttavuutta, mikä puolestaan vähentää markkinoinnin tuottoa sekä asiakkaiden sitoutumista.

Markkinoinnin automaation ohjelmisto on suunniteltu ratkaisemaan nämä haasteet. Tehtävien automatisointi eri kanavissa ja henkilökohtaisen lähestymistavan käyttöönotto asiakasvuorovaikutuksessa ei lisää vain markkinoinnin tehokkuutta ja investointien tuottoa, vaan myös asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Markkinoinnin automaation ohjelmiston tavoite

Markkinoinnin automaatioratkaisujen päätavoitteena on parantaa, tehostaa ja yksinkertaistaa aikaa vieviä markkinointitehtäviä. Markkinoinnin automaation ohjelmiston avulla markkinoijat voivat vapauttaa sähköpostiviestien ja tekstiviestien lähettämiseen tai yhteisöpalveluihin julkaisemiseen sidottuja henkilöstöresursseja automatisoimalla näitä prosesseja työnkulkujen avulla.

Näiden toistuvien tehtävien automatisointi nopeuttaa ja helpottaa laadukkaiden, myyntivalmiiden liidien kehittämistä vapauttaen samalla aikaa strategiseen ja paljon arvoa tuottavaan työhön.

Miten markkinoinnin automaatio toimii?

Markkinoinnin automaation avulla voidaan toteuttaa digitaalista markkinointistrategiaa tarvitsematta suorittaa jokaista vaihetta manuaalisesti. Ajan säästämisen lisäksi sen avulla voidaan saada lisäarvoa asiakastiedoista hyödyntämällä dataan perustuvia analyyseja siitä, mitä asiakkaat haluavat ja tarvitsevat. Näiden merkityksellisten tietojen avulla on helpompi luoda ja toteuttaa kohdennettuja ja mukautettuja kampanjoita.

Tarkka toiminnallisuus vaihtelee ratkaisun mukaan. Seuraavassa esitellään muutamia tapoja, joilla markkinoinnin automaatiojärjestelmät voivat auttaa organisaatioita:

 • Liidien luonti ja hyväksyntä. Luo enemmän liidejä tuottamalla asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden kannalta merkityksellistä sisältöä. Reaaliaikainen liidien pisteytys auttaa määrittämään, mitkä liideistä todennäköisesti ostavat – näin myyntitiimit voivat priorisoida lupaavimmat mahdollisuudet.
 • Kohdeyleisöjen tunnistaminen. Auttaa sinua löytämään kullekin kampanjalle oikean kohdeyleisön, jotta voit maksimoida kampanjoiden tehokkuuden.
 • Sisällön suunnittelu. Pidä brändit yhdenmukaisina monikanavaisissa kampanjoissa generatiivisen tekoälyn avulla käyttämällä esimääritettyjä ja mukautettavia malleja.
 • Kysynnän luonti. Auttaa luomaan, kehittämään ja hallitsemaan prospektien kiinnostusta liidien ja tietojen hallinnan avulla eri kanavissa.
 • Kampanjoiden toteutus. Käynnistä, säädä ja hallitse kampanjoita sekä hyödynnä tarkkoja mittareita suorituskyvyn parantamiseksi.
 • Työnkulut aikataulujen ja asiakkaiden käyttäytymisen perusteella. Määritä automaattiset seuraavat vaiheet, kuten seurantasähköpostit ja -tekstiviestit, jotka käynnistyvät asiakastoimintojen perusteella.
 • Tapahtumien hallinta. Paranna markkinoinnin kattavuutta ja vaikutusta suunnittelemalla, hallitsemalla ja koordinoimalla verkossa ja paikan päällä järjestettäviä tapahtumia.

Miltä markkinoinnin automaatio näyttää asiakkaalle?

Samaa sisältöä kaikille tarjoava markkinointi tuottaa asiakkaiden kannalta osumia ja huteja, jossa sisältö voi vastata asiakkaiden tarpeita tai sitten ei. Tämä tekee jokaisesta kampanjasta eräänlaista uhkapeliä.

Oleellinen ja yksilöllinen sisältö toimitetaan asiakkaille milloin ja missä he sitä haluavat, mikä parantaa onnistumisen todennäköisyyttä. Mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa riippumatta kanavasta – olkoon se mobiili, sähköposti tai verkko – vähentää kitkaa siirtymässä kohti ostostapahtumaa. Asiakkaiden on aiempaa helpompi nähdä heitä kiinnostava sisältö ja olla vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa.

Asiakaskokemusten hallinta parantaa sitoutumista ja tuloksia kokonaisvaltaisesti sekä lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja brändiuskollisuutta.

Markkinoinnin automaation ohjelmiston edut

Markkinoinnin automaation ohjelmisto tuo esimerkiksi seuraavat lisäedut yksilöllisten markkinointitoimintojen ja strategiaan keskittymisen lisäksi:

 • Lisää tuottavuutta. Markkinointitiimit saavat aiempaa enemmän aikaan nopeammin automatisoimalla aikaa vievät manuaaliset tehtävät.
 • Parannettu tarkkuus. Toistuvien markkinointitehtävien automatisointi vähentää inhimillisten virheiden todennäköisyyttä ja varmistaa yhtenäisen ja laadukkaan kokemuksen eri kanavissa.
 • Suurempi tuotto. Yksilölliset kampanjat ovat tehokkaita ja tuottavat enemmän myyntivalmiita liidejä kuin tavalliset kampanjat.
 • Entistä sitoutuneemmat asiakkaat. Sujuva ja henkilökohtainen asiakaskokemus tuottaa tyytyväisiä ja pysyviä asiakkaita tuotteillesi ja yrityksellesi.
 • Suhdemarkkinointi. Kun sinulla on kokonaisvaltainen näkymä asiakas-, markkina- ja trenditietoihin, voit muuntaa prospektit helposti ja tehokkaasti liikesuhteiksi.
 • Aiempaa parempi näkyvyys kampanjoiden tehokkuuteen. Yksityiskohtaiset tiedot siitä, mikä toimii ja mikä ei, näyttävät, missä toimintatapoja voidaan parantaa. Joissakin markkinoinnin automaation ohjelmistoissa on myös tekoälyominaisuuksia, jotka parantavat näiden mittarien hyödyllisyyttä sekä auttavat tekemään muutoksia ja parannuksia nopeammin.

Vinkkejä markkinoinnin automaation strategian suunnitteluun

Markkinoinnin automaation ohjelmisto ei ole pikaratkaisu. Ohjelmiston onnistunut hyödyntäminen edellyttää sen yhdistämistä harkittuun markkinoinnin automaation strategiaan, joka ottaa huomioon koko markkinointi- ja myyntiprosessin.

Jos aiot lisätä markkinoinnin automaation yrityksesi markkinointistrategiaan, muista seuraavat vinkit:

 • Suunnittele liidien vaiheet. Liidien ja prospektien vaalimisen vaiheiden määrittäminen auttaa valitsemaan kussakin vaiheessa kaikkein tehokkaimmat toimet.
 • Määritä liidien pisteytysprosessi. Tämä helpottaa myyntiresurssien priorisointia ja keskittää ponnistukset lupaavimpiin mahdollisuuksiin, joilla on suurin onnistumisen todennäköisyys.
 • Määritä liidien hyväksymisraja. Liidien hyväksymisrajan määrittäminen liidien pisteytysprosessissa estää tuhlaamasta aikaa ja rahaa epätodennäköisiin liideihin.
 • Kuvaa asiakassiirtymä. Katso asioita asiakkaan näkökulmasta tunnistaaksesi alueet, joilla asiakaskokemusta voidaan parantaa.
 • Luo sisältökirjasto. Kun käytössäsi on useita vaihtoehtoja mielenkiintoisen, kiinnostavan ja olennaisen sisällön luomista varten, voit helpommin luoda yksilöllistä sisältöä asiakkaille.
 • Toteuta käyttöönotto ajan kanssa. Toteuta markkinoinnin automaatio vaiheittain ja testaa usein, jotta voit optimoida toimintoja tarvittaessa.
 • Tee muutoksia. Markkinoinnin toimintatavat eivät koskaan ole kiveen hakattuja. Lisää onnistumisen mahdollisuuksia parantamalla ja tehostamalla yrityksesi toimintatapoja mittareiden perusteella.

Lue lisää siitä, miten markkinoinnin automaatio voi auttaa yritystäsi

Dynamics 365 Customer Insights auttaa löytämään ja kehittämään korkealaatuisia, myyntivalmiita liidejä. Automatisoi ja mukauta markkinointia tekoälytyökaluilla ja -ominaisuuksilla, joiden avulla voit lisätä organisaation vaikutusta ja tuottavuutta.