Siirry pääsisältöön

Dynamics 365:n Ota yhteyttä myyntiin -pienoissovellus

Tutustu Dynamics 365 Project Operationsin ominaisuuksiin

Tarjoa tehokkaita sopimusten käsittelyn käyttökokemuksia

Mukauta resurssipohjaista kustannuslaskentaa ja hinnoittelua asiakkaiden tarpeiden huomioimiseksi

Mallinna luotettavasti hinnoittelua ja kustannuslaskennan vaihteluita käyttäen perustana maantiedettä ja paikallisia markkinatilanteita, jotka vaikuttavat työntekijöihin ja valuuttakursseihin maailmanlaajuisesti.

Hyödynnä projektipohjaisille organisaatioille räätälöityjä sopimusrakenteita

Luo projekteille kiinteähintaisia, aika- ja materiaalipohjaisia sekä ennakkopalkkioon perustuvia sopimuksia käyttäen mukautuvia laskutusmalleja, jotka vastaavat asiakkaidesi kassavirtatarpeita.

Lyhennä kaupanteon sykliä joustavalla hinnoittelulla ja täsmällisillä tarjouksilla

Kun olet luonut korkean tason arvion, kehitä vakiomallien avulla nopeasti yksityiskohtainen arvio, aikataulu ja rahalliset arvot tarjousta varten.

Hyödynnä kattavaa myyntiputken hallintaa ja yhdistettyä myynnin koontinäyttöä

Konsolidoi asiakastiedot eri lähteistä yhteen näkymään yhdistämällä Dynamics 365 Salesiin. Käytä intuitiivista ja joustavaa asiakastietoympäristöä saadaksesi toimintaa ohjaavia merkityksellisiä tietoja ja luodaksesi yksilöllisiä asiakaskokemuksia.


Edistä menestystä parannettujen projektinhallintaominaisuuksien avulla

Anna projektipäälliköille työkalut, joita he tarvitsevat menestyäkseen

Paranna tuottavuutta sulautettujen Microsoft Project -ominaisuuksien avulla, joita ovat esimerkiksi helppokäyttöiset koontinäytöt, tehtävien hallinta, aikataulutus, vuorovaikutteiset Gantt-kaaviot sekä työrakenteet.

Seuraa projekteja tehokkaasti

Laadi tarkkoja arvioita työmäärästä, kuluista ja materiaaleista sekä seuraa suunniteltua ja todellista kulutusta projektien edistyessä. Käytä sisäänrakennettuja merkityksellisiä havaintoja ymmärtääksesi projektien trendit ja korjataksesi kurssia oikea-aikaisten päätösten avulla.

Edistä parempaa yhteistyötä Microsoft Teamsin avulla

Tee yhteistyötä koko projektin elinkaaren ajan tuomalla eri toimintojen tiimit yhteen käsittelemään projektin suunnitelmia, laajuutta ja budjettia. Tallenna keskusteluja, jaa sisältöä ja käytä sovelluksia – kaikki yhdessä paikassa.


Optimoi resurssien aikataulutus ja delegointi

Maksimoi resurssien käyttöaste

Jaa helposti työkuormia resursseille tasaisesti varmistaaksesi optimaalisen suorituksen projektitoimituksen tarpeiden perusteella.

Kohdista oikeat henkilöt ja osaamiset oikeisiin projekteihin

Ylläpidä resurssiprofiileja ja löydä helposti oikeat tekijät projekteihin. Luokittele osaamisalueet vaivattomasti pätevyysmalleilla, jotka mukautuvat yrityksesi yksilöllisiin tarpeisiin.

Ennakoi resursointitarpeet älykkäällä aikataulutuksella

Universal Resource Schedulingin avulla sujuvoitat aikataulutusta älykkäillä ja toimivilla osaamisperusteisilla työmäärityksillä ja ajantasaisella näkyvyydellä resurssien käytettävyyteen.


Yksinkertaista ajan seurantaa ja kulujen hallintaa

Resources.Customercontent-item_Martin_Author
Resources.Customercontent-item_Martin_Author

Paranna tuottavuutta lähettämällä aikamerkinnät ja kulut liikkeellä ollessasi

Mobiilisovelluksen tai selainversion avulla voit lähettää aikamerkinnät ja kulut sijainnista riippumatta. Luo kulurivit ladatuista kuittikuvista automaattisesti käyttäen optista merkkien tunnistusta (OCR).

Varmista tarkat raportit ja hyväksynnät

Ylläpidä organisaation kulujen kokonaisnäkyvyyttä ja hallintaa käytäntöjen, hyväksyntöjen ja raportoinnin avulla. Lähetä, hyväksy, käsittele ja täsmäytä aikaa ja kuluja – milloin ja missä tahansa.

Yhtenäistä ajan ja kulujen hallinnan prosessit

Seuraa kuluja eri valuuttoina ja luo kattava käyttökokemus integroimalla projektin kirjanpito, palkanlaskenta ja laskutus.


Edistä liiketoiminnan suorituskykyä projektien virtaviivaisen taloushallinnon avulla

Kirjaa tuotot täsmällisesti ja oikea-aikaisesti

Kehitä parhaita käytäntöjä ja tue maailmanlaajuisia tiimejä noudattamalla julkaistuja kirjanpitostandardeja ja -käytäntöjä. Käytä tässä sisäistä usean valuutan hallintaa, projektin taloushallintoa ja tuoton kirjausta, jotka noudattavat International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardeja.

Paranna kassavirtaa laskuttamalla asiakkaita nopeasti ja tarkasti

Hallitse laskutusjonoja ja lisää ad-hoc-tapahtumia laskutukseen entistä tehokkaammin. Mukauta myyntilaskuja valitsemalla tyyli ja ulkoasu, lisäämällä tiedot ja ryhmittelemällä tapahtumat optimaalista tarkistusta ja täsmäytystä varten.

Hallitse projektin kirjanpitoa tarkemmin

Hyödynnä kiinteähintaisen tai aika- ja materiaalipohjaisen laskutuksen projektikustannus- ja -tuottoprofiileita yhdistämällä kustannusten ja tuoton sekä jaksotusten ja kirjausten kirjanpitosäännöt. Näe projektin talouden yksityiskohtaiset tiedot nopeasti tarkastelemalla projektilaskelmia ja ennustamalla kassavirtaa.

Laajenna palvelukeskeiseen toiminnanohjausjärjestelmään (ERP)

Käytä sisäänrakennettua Dynamics 365 Finance -integrointia tai käytä avoimia ohjelmointirajapintoja ulkoiseen ERP-järjestelmään laajentaaksesi ostoreskontran, myyntireskontran ja kirjanpidon ominaisuuksia.


Lisää ketteryyttä toimintaa ohjaavien merkityksellisten liiketoimintatietojen avulla

Kehitä liiketoiminnan suorituskykyä ja kannattavuutta paremman näkyvyyden avulla

Sisäänrakennetuissa koontinäytöissä näet keskeiset suorituskykyilmaisimet, kuten resurssien käyttöaste, ennusteet ja budjetit, jotta voit tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä. Parempi tietojen integrointi mahdollistaa tärkeiden liiketoimintatietojen ja merkityksellisten havaintojen käytön.

Ota seuraava askel