Siirry pääsisältöön

Dynamics 365:n Ota yhteyttä myyntiin -pienoissovellus

Henkilö katsoo tietokoneen näyttöä ja oletettavasti varaa resursseja

Resurssien varaaminen

Liiketoiminnan kasvaessa on pohdittava, miten projektit voidaan toimittaa tehokkaasti, ajallaan ja alhaisilla kustannuksilla, ehkä jopa alle budjetin. Oikeiden resurssien varaaminen projekteissa ja päivittäisissä toiminnoissa on tärkeää organisaation ja tiimin pitkän aikavälin onnistumisen kannalta.

Tietoja resurssien varaamisesta

Resurssien varaamisen määritys on resurssien määritys- ja ajoitusprosessi. Se tukee tehokkaasti tiimin tavoitteita valitsemalla projekteille parhaat mahdolliset resurssit. Prosessin avulla voit hallita resursseja ja maksimoida ne työn keston avulla niin, että työntekijöiden ali- ja ylikäyttöaste vältetään.

Prosessia kutsutaan myös resurssienhallinnaksi. Resurssit ovat tärkeä investointi, joita tulee käyttää oikein kannattavuuden ja kestävän kehityksen parantamiseksi. Resurssien varaamisen avulla voit varmistaa, että tiimeillä on käytettävissä kaikki tarvittavat resurssit oikeaan aikaan.

Resurssin varaamisen kuusi vaihetta

Resurssin onnistunut varaaminen edellyttää kuuden vaiheen suorittamista.

1. Luo projektin aikajana

Projektinhallintataitojen avulla voit jakaa projektin vaiheisiin ja luoda vaiheisiin yksittäisiä tehtäviä. Hallinnointi tehdään vaiheissa, ei koko projektissa. Kunkin vaiheen pituus voidaan arvioida tunnistamalla päätehtävät, jotka kussakin välitavoitteita sisältävässä vaiheessa on suoritettava. Lopuksi tehtävät, vaiheet ja välitavoitteet yhdistetään projektin aikajanaksi.

2. Tunnista tärkeät resurssit ja budjetti

Resurssien varaaminen on tämän prosessin keskeinen osa, koska kaikille tehtäville delegoidaan tarvittavat resurssit ja näitä resursseja hallitaan tehtävässä. Kun aikajana on tehty valmiiksi, kunkin tehtävän suorittamisessa tarvittavat resurssit on tunnistettava.

Kullakin projektilla on oma tarvittavien resurssien joukko, joka vaihtelee projektista toiseen. Resurssityypit ovat seuraavat:

 • Henkilöt: Projektissa työskentelevät työtoverit.

 • Välineet: Kaikentyyppiset työkalut tai ohjelmistot, joita tarvitaan tuotettaessa resursseja ideoinnista projektin toimitukseen asti. Ota huomioon, että erityisvälineet edellyttävät suurta ajallista ja rahallista investointia.

 • Materiaalit: Tarvittavat kulutettavat nimikkeet, joita ovat esimerkiksi toimistotarvikkeet ja ajoneuvojen polttoaine.

 • Tilat: Rakennukset ja työtilat, joissa tiimi työskentelee.

 • Budjetti: Varat, jotka tarvitset yllä mainittujen resurssien ostamiseen.

Projektin ja sen budjetin hallinnan yhteydessä seurataan projektikirjanpidon kuluja. Tämän ansiosta tiedetään reaaliaikainen tilanne ja varmistetaan, että tehtävää kohti käytetään enintään varattu rahasumma.

3. Nimeä käytettävissä olevat resurssit

Nyt on löydettävä resurssit ja pyydettävä niitä, jotta voit suorittaa tehtävät määräajassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi välineiden ja tarvikkeiden keräämistä sekä sellaisten tiimin jäsenten löytämistä, jotka ovat käytettävissä. Resurssit voivat työskennellä useissa projekteissa samanaikaisesti, mutta heidän kapasiteettinsa on tiedettävä.

4. Delegoi ja varaa resursseja

Kun resurssit on löydetty, ne on lisättävä projektiin. Tee suunnitelma mahdollisten projektin valmistumista viivästyttävien haasteiden varalta. Näitä haasteita voivat olla esimerkiksi ongelmat ohjelmiston kanssa, muutokset sidosryhmän jäsenissä tai organisaation prioriteettimuutokset. Seuraavaksi kerrotaan joistakin yleisistä haasteista, joita tiimi saattaa kohdata yrittäessään toimittaa projektia ajoissa:

 • Resurssien käytettävyys

 • Muutokset projektin laajuudessa

 • Sijainti- ja aikavyöhykkeiden erot

 • Prosessien ja tehtävien viiveet

Jotkin näistä haasteista vaikuttavat projektiin enemmän kuin toiset. Kaikki kuitenkin voivat hidastaa projektin toimitusta. Kaikeksi onneksi useat haasteet voidaan tunnistaa ja niitä varten voidaan tehdä varautumissuunnitelmat sekä vastaavat tekniikat, jotka voidaan ottaa käyttöön ennen kuin projektissa esiintyy ongelmia.

5. Seuraa projektiaikataulua

Mikä tahansa yksinkertainenkin muutos voi vaikuttaa koko projektin aikajanaan muutoksen tekemisestä lähtien. Varaa siis tehtäville riittävästi aikaa. Pidä silmällä seuraavia asioita:

 • Tiimin jäsenet, joilla on liikaa töitä ja joiden käyttöaste on liian suuri.

 • Suunnittelemattomat lomat tai sairauslomat.

 • Viivästyneet tehtävät, jotka aiheuttavat merkittäviä viivästyksiä riippuvaisiin tehtäviin.

 • Muutokset liiketoiminnan tavoitteisiin.

Jotkin työkalut, kuten asiantuntijapalveluiden automaatio-ohjelmisto (PSA), auttavat automatisoimaan aikaa vievät hallinnolliset tehtävät, kuten ajanseurannan, projektinhallinnan ja laskutuksen.

6. Valitse tekniikka hidasteiden torjumista varten

Projektin kaikki tehtävät suoritetaan alkuperäisessä aikataulussa vain hyvin harvoin, eikä projekti yleensä valmistu täsmälleen kuten on suunniteltu. Tietyt tehtävät voidaan suorittaa joustavasti projektin toimituspäivän mukaan. Jos projekti on jäljessä aikataulusta, voit käyttää seuraava kahta tekniikkaa: resurssien sujuvoittaminen ja resurssien tasaaminen.

Resurssien tasaaminen toimii hyvin, kun resursseja on vähän tai niitä jaetaan tehtävien kesken, mutta voit jatkaa aikajanaa. Resurssien sujuvoittamista kannattaa käyttää käytettävissä olevien resurssien optimoimisessa, kun määräaikaa ei voi jatkaa.

Parhaan tekniikan valitseminen riippuu siitä, miten mukautuva aikajana on. Onpa valittu tekniikka mikä tahansa, varmista, että hallintatyökalu joustaa yhtä paljon kuin sinäkin.

Resurssien optimointi Dynamics 365 Project Operationsin avulla

Luo projektin aikajana ja varaa jäsenet tiettyihin tehtäviin, kun olet varma, että tiimi on projektikeskeinen sekä määräaikaan sitoutunut ja haluaa onnistua. Budjetin ylitykseen liittyviä pelkoja ei tulisi olla.

Dynamics 365 Project Operations sisältää työkalut projektien tehostamiseen, tehtävien tehokkaaseen käyttöön ja tehokkaaseen yhteistyöhön yhdessä ratkaisussa. Hallitse tiimin aikaa vieviä hallinnollisia tehtäviä, jotta tiimi voi keskittyä luovaan työhön.